Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

AKTUÁLNÍ INFORMACE

>>> Rezervační systém pro nákup vstupenek na Právníka roku zůstane prozatím uzavřen

Vydáno dne: 30.11.2021

Vážené advokátky,

Vážení advokáti,

rezervační systém, prostřednictvím kterého měl být v pátek 3. prosince 2021 zahájen nákup
a posléze prodej vstupenek na slavnostní Galavečer Právník roku 20/21,
zůstane prozatím uzavřen.

Jelikož se pandemická situace v naší zemi vyvíjí natolik rychle a nepříznivě, bude představenstvo ČAK, po projednání s partnerem akce EPRAVO.cz, na své nejbližší schůzi 14. prosince 2021 jednat o případném posunutí termínu konání galavečera tak, aby účast na něm byla umožněna co největšímu počtu lidí. 

Jakmile rozhodne, budeme Vás obratem informovat prostřednictvím všech médií Komory
a sociálních sítí, na kterých ČAK působí. 

Za pochopení děkuje Organizační štáb PR 20/21

 

Výzva předsedy ČAK JUDr. Roberta Němce, LL.M. advokátkám a advokátům v souvislosti s aktuální epidemickou situací

Vydáno dne: 24.11.2021

Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,

dne 23. listopadu 2021 se na Českou advokátní komoru obrátil generální ředitel Vězeňské služby České republiky brig. gen. Mgr. Simon Michailidis, MBA s prosbou o součinnost advokátů při snaze Generálního ředitelství Vězeňské služby maximálně eliminovat riziko šíření nákazy infekčního onemocnění COVID-19 v prostředí věznic a vazebních věznic, a to využíváním možnosti komunikace advokátů s vězněnými klienty online.

Jako předseda České advokátní komory bych rád tuto prosbu podpořil, a proto si dovoluji vyzvat všechny advokáty, aby v případech, kdy osobní kontakt s vězněným klientem není nezbytně nutný, využívali možnosti komunikovat s vězněným klientem online prostřednictvím aplikace Skype.

Připomínám, že tento způsob komunikace je možný od 16. dubna 2020 díky projektu „Skype obhajoba“, který realizovala Vězeňská služba ČR spolu s Českou advokátní komorou.

Informace k tomuto projektu byly publikovány ve článcích na www.advokatnidenik.cz dne 16. dubna 2020: Nepřehlédněte: V ČR se zavádějí Skype obhajoby, zrychlil je nouzový stav a 20. dubna 2020: Pokračování informací a rad jak efektivně na Skype obhajoby, pročež na ně odkazuji.
Děkuji za pochopení a spolupráci,

JUDr. Robert Němec, LL.M.

předseda ČAK

AKTUÁLNĚ k termínu konání GALAVEČERA Právník roku 20/21

Vydáno dne: 24.11.2021

Česká advokátní komora intenzivně pracuje na přípravách galavečera, na kterém budou slavnostně vyhlášeni vítězové celojustiční soutěže Právník roku 20/21 tak, aby se mohl konat 
4. února 2022. Takovouto informaci dostanete i v novém čísle Bulletinu advokacie, který právě
z tiskárny začíná putovat do vašich schránek. 

S ohledem na dramaticky se vyvíjející situaci kolem šíření nemoci Covid 19 a s tím související protiepidemická opatření (např. nyní je počet účastníků apolečenské akce omezen
na 1 000 lidí, ve Zlínském kraji jsou hromadné akce zakázány)
, nemůžeme však vyloučit posunutí temínu konání galavečera na pozdější termín tak, aby se ho maximum z vás mohlo zúčastnit.

V návaznosti na to by se, pochopitelně, posouval i termín zahájení prodeje vstupenek, který je
v tuto chvíli naplánován na 3. prosince 2021 od 10 hodin

Sledujte proto, prosím, všechny komunikační prostředky ČAK (Advokátní deník, Twitter, News, www.cak.cz), kterými Vás budeme operativně informovat, pokud by na posunutí termínu konání slavnostního galavečera Právník roku 20/21 opravdu došlo!

Za pochopení děkuje

Organizační štáb Právník roku 20/21

Vyšel Věstník ČAK 4/2021

Vydáno dne: 16.11.2021

Ve 4. Částce Věstníku ČAK jsou zveřejněna usnesení, přijatá 8. sněmem České advokátní komory, který se konal dne 22. října 2021, dále také Dodatek č. 31 k rámcové pojistné smlouvě
č. 2904309313, díky kterému se navyšuje částka pojistného plnění z pojištění advokátů z 5.000.000 Kč na 7.000.000 Kč.

Představenstvo ČAK si zvolilo nové vedení: předsedou ČAK se stal JUDr. Robert Němec, LL.M.

Vydáno dne: 03.11.2021

Před necelými dvěma týdny, 22. října 2021, si advokátky a advokáti zvolili na 8. sněmu ČAK pro příští čtyři roky nové vedení České advokátní komory – 11 členů a 5 náhradníků představenstva, 70 členů Kontrolní rady, 83 Kárné komise a 11 členů Odvolací kárné komise. Dnes, 3. listopadu, se na svém prvním zasedání sešlo nové představenstvo, aby v tajné volbě zvolilo na dvouleté funkční období svého předsedu a místopředsedy.

Zatímco Kontrolní rada, Kárná komise a Odvolací kárná komise si své vedení zvolí na posněmovních výjezdních zasedáních ve dnech 24.–26. listopadu, představenstvo se poprvé po volbách sešlo v sídle ČAK, Kaňkově paláci 3. listopadu 2021.

Komoru bude jako nový předseda ve dvouletém funkčním období ve smyslu čl. 7 odst. 2 organizačního řádu ČAK reprezentovat JUDr. Robert Němec, LL.M., a jeho místopředsedkyněmi a místopředsedy se stali (v abecedním pořadí): JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb., JUDr. Monika Novotná, JUDr. Michala Plachká, LL.M., a JUDr. Petr Toman, LL.M.

Volební výsledky, protokoly a statistiky 8. sněmu ČAK

Vydáno dne: 27.10.2021

V reakci na dotazy mnoha advokátů zveřejňujeme kompletní výsledky voleb do všech orgánů ČAK, tedy nejen údaje o zvolených členech, ale též množství dosažených hlasů, a to i u těch kandidátů, kteří nebyli zvoleni.

Zkrácení hodin pro advokátní veřejnost dne 27. října 2021

Vydáno dne: 26.10.2021

Upozorňujeme, že dne 27. října 2021 jsou hodiny pro advokátní veřejnost České advokátní komory stanoveny takto:

 

Definitivní výsledky voleb do orgánů ČAK na 8. sněmu České advokátní komory

Vydáno dne: 25.10.2021

Voleb do orgánů České advokátní komory, které proběhly na 8. sněmu ČAK dne 22. října 2021 v pražském hotelu Clarion Congress Hotel Prague, se zúčastnilo celkem 2397 advokátek a advokátů, kteří zvolili na příští čtyři roky členy a náhradníky představenstva a členy Kontrolní rady, Kárné komise a Odvolací kárné komise ČAK.

8. sněm ČAK: Uzavření pracovišť ČAK ve dnech 21. - 22. října 2021

Vydáno dne: 13.10.2021

Vedení České advokátní komory upozorňuje, že v pátek 22. 10. 2021 (a na pobočce v Brně i ve čtvrtek 21. 10. 2021) budou pro advokáty, advokátní koncipienty i ostatní veřejnost uzavřena všechna pracoviště České advokátní komory v Praze i v Brně. Důvodem tohoto opatření je účast aparátu ČAK na organizačním zajištění 8. sněmu ČAK v kongresovém hotelu Clarion.
Děkujeme za pochopení.

8. sněm ČAK: I ten, kdo se dosud neregistroval, má právo v den „D“ přijít

Vydáno dne: 01.10.2021

Magických 21 dní zbývá do zasedání nejvyššího orgánu české advokacie – 8. sněmu České advokátní komory. K účasti na něm se prostřednictvím formulářů, které byly k dispozici na webu Komory, na Advokátním deníku nebo byly otištěny v Bulletinu advokacie, přihlásilo k 30. září 1260 advokátů.

Včerejším dnem sice neformální předregistrace skončily, ovšem každý advokát či advokátka mají stále své nezadatelné právo účasti na sněmu. Takže i ti dosud nepřeregistrovaní mohou prostě ráno, 22. října 2021 od 8 hodin přijít do pražského hotelu Clarion a jednání sněmu i voleb se zúčastnit.

Vyšel Věstník ČAK č. 3/2021

Vydáno dne: 01.10.2021

Text Věstníku ke stažení je uveden ZDE.

 

UPOZORNĚNÍ: Kapacita hotelu pro společenský večer 8. sněmu ČAK je vyčerpána

Vydáno dne: 29.09.2021

Vážené advokátky a advokáti, dnes, 29. září 2021, byla vyčerpána kapacita hotelu pro společenskou část sněmu.
Na pracovní část 8. sněmu ČAK, jste pochopitelně všichni i nadále srdečně zváni!

ČAK stanovila jasná kritéria pro zápis zahraničních žadatelů do seznamu advokátních koncipientů

Vydáno dne: 21.09.2021

V dnešním globalizovaném světě žádá o zápis do seznamu advokátních koncipientů vedený Českou advokátní komorou stále více občanů ze zemí Evropské unie i mimo ni. Jejich zákonnou povinností je mj. rovněž doložit, že jimi absolvované zahraniční právnické vzdělání je srovnatelné s českým ve smyslu § 5 odst. 1 písm. b) bodu 2 a § 37 odst. 1 písm. b) bodu 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 30.08.2021

Mgr. Martin Jelínek (ev.č. ČAK 17941) se obrátil na Českou advokátní komoru s prosbou o uveřejnění varování ohledně zneužití jeho e-mailu akmartinjelinek@gmail.com.

Jelínek tvrdí, že v pátek, 27. srpna 2021, neznámá osoba z jeho platného a funkčního e-mailu odeslala na Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR dotaz ohledně jisté rozhodčí doložky. "Teprve až když mi dnes (30. srpna 2021) před polednem od tajemnice vedoucí oddělení doménových sporů přišla odpověď, zjistil jsem, že někdo z mého e-mailu odeslal dotaz. Tento dotaz jsem nesepsal a nejsem si vědom, kdo by to mohl učinit mým jménem. Dovozuji proto, že se do mého e-mailu někdo naboural," řekl Mgr. Jelínek.

Advokát zvažuje v této věci obrátit se na Policii ČR.

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi