Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Oznámení o zneužití jména advokáta

Vydáno dne: 24.08.2020

Advokátní kancelář Vovsík, Rösch, Kocina a spol. se sídlem Malá 6, 301 00 Plzeň oznamuje, že byly zneužity jména dvou advokátů této kanceláře:
doc. JUDr. Jana Kociny, Ph.D. (ev. č. ČAK 0279) a Mgr. Jana Kociny (ev. č. ČAK 17340).

"V uplynulém týdnu se s námi spojilo několik osob, které ověřovaly, zda jsme jako advokáti telefonicky vymáhali různé pohledávky s pohrůžkou, že pokud nedojde k urychlenému zaplacení těchto pohledávek, bude těmto osobám prostřednictvím exekutorského úřadu zablokován účet. Uvedené osoby se představovaly jménem advokáta Kociny. Od uvedeného jednání se distancujeme, nemáme s ním nic společného a při výkonu své advokátní praxe nepoužíváme tyto popsané praktiky. Doporučujeme všem osobám, zvláště těm, které tyto tvrzené pohledávky uhradily, aby se obrátily s trestním oznámením na Policii ČR," uvádí ve svém prohlášení, zaslaném České advokátní komoře, AK Vovsík, Räsch, Kocina a spol.

 

Odešel JUDr. Milan Lindner, advokát, který se mimo jiné podílel na projektu Advokáti proti totalitě

Vydáno dne: 12.08.2020

S hlubokou lítostí a zármutkem jsme přijali zprávu o tom, že 10. srpna 2020 nás navždy opustil jeden z advokátů, který se podílel na pokračování projektu ČAK Advokáti proti totalitě – JUDr. Milan Lindner. Působil také jako zkušební komisař ČAK pro oblast občanského a rodinného práva.

Vzpomínka na JUDr. Lindnera
na Advokátním deníku.

Zpráva nezávislého auditora o ověření individuální řádné účetní závěrky účetní jednotky za rok 2019 České advokátní komory

Vydáno dne: 07.08.2020

V souladu s příslušnými právními předpisy byl u České advokátní komory proveden audit účetnictví. Auditor Ing. Miroslav Michálek v této zprávě ze dne 1. 7. 2020 konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv České advokátní komory k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy. odbor hospodářský a organizační ČAK

Odešel JUDr. Petr Nipl

Vydáno dne: 15.07.2020

S hlubokou lítostí oznamujeme advokátní i laické veřejnosti, že dne 13. července 2020 po dlouhé těžké nemoci zemřel ve věku 68 let advokát, dlouholetý člen Kontrolní rady ČAK JUDr. Petr Nipl.
Čest jeho památce!

Zápůjčky advokátních talárů - OS Zlín a pobočka KS Brno

Vydáno dne: 26.06.2020

Od 1. července 2020 bude obnovena možnost zapůjčení advokátních talárů v budově Okresního soudu ve Zlíně, kde sídlí rovněž pobočka Krajského soudu v Brně.
 

POZOR:

  • Pro jednání konaná na pobočce Krajského soudu v Brně nově taláry zapůjčuje podatelna krajského soudu.
  • Pro jednání vedená u okresního soudu taláry nadále zapůjčuje podatelna okresního soudu.

Letošní absolventi právnických fakult a zápis do seznamu koncipientů

Vydáno dne: 24.06.2020

Koronavirus letos komplikoval a komplikuje život všem a všude. Absolvent magisterského studia v oboru právo na některé z právnických fakult vysoké školy v České republice, jenž se chce stát advokátním koncipientem, potřebuje pro zápis do příslušného seznamu vedeného Českou advokátní komorou mj. vysokoškolský diplom a dodatek k němu. V současné době ale není v jeho možnostech tyto listiny kvůli organizačním potížím fakult a univerzit získat.

Věstník ČAK 2/2020 ke stažení

Vydáno dne: 02.06.2020

Advokáti, mající zkušenost s obhajobou Romů, se mohou zapojit do mezinárodního výzkumu

Vydáno dne: 19.05.2020

Hledáme advokáty, kteří by se chtěli zapojit do výzkumu Evropského centra pro práva Romů (ERRC). Konkrétně se jedná o poskytnutí rozhovoru ohledně osobních zkušeností s obhajobou Romů, který povede konzultantka organizace Fórum pro lidská práva, jež rozhovory pro ERRC zajišťuje.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi