Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 16.02.2022

JUDr. Hana Rusá, LL.M. (ev.č. ČAK 13589) upozorňuje kolegy, ale i širokou veřejnost, že byly zneužity její údaje, jakožto advokátky

Za advokáta její advokátní kanceláře, sídlící v Ječné ulici na Praze 2, se vydával Petr Bařtipán z Mostu. Ten se prostřednictvím Facebooku pokoušel prodat Playstation 4. Zájemce o koupi se snažil přesvědčit k zaplacení celé částky kupní ceny (4.000 Kč) předem, přičemž se snažil vzbudit důvěru, prokázat svou bezúhonnost a postavení padělaným OSVĚDČENÍM o zapsání do seznamu advokátů ČAK a přidělením evidenčního čísla ČAK: 13589. To mu měla vydat Česká advokátní komora dne 11.02.2022, podpis na OSVĚDČENÍ je "JUDr. Martin Vychopeň, předseda ČAK". JUDr. Martin Vychopeň ale ve funkci předsedy ČAK působil naposledy v roce 2017. 
V textu Osvědčení se píše, že Mgr. Petr Bařtipán, LL.M. "...je zapsána ke dni 14. 1. 2011 v seznamu advokátů..." Petr Bařtipán jako své datum narození na zmíněném Osvědčení uvádí 26. duben 1995. Znamenalo by to, že mezi advokáty měl být zapsán v krátce poté, co získal občanský průkaz, v necelých 16 letech.

Ze zcela vadné formulace osvědčení i uvedených dat zřetelně vyplývá zfalšování tohoto dokladu. A evidenční číslo ČAK 13589 skutečně patří právě advokátce JUDr. Haně Rusé, LL.M., která tímto o jeho zneužití informuje.
 

Mezinárodní trestní soud (ICC) hledá soudce

Vydáno dne: 10.02.2022

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výběrové řízení na kandidáta pro funkci soudce Mezinárodního trestního soudu. Výzva k předkládání kandidatur pro volby, které se budou konat během 22. Shromáždění smluvních stran Římského statutu ICC v roce 2023 v New Yorku, je dostupná ZDE.

Výběrové řízení se koná na základě Pravidel pro výběr kandidáta pro funkci soudce ICC, schválených usnesením vlády ze dne 14. června 2010 č. 478. Požadavky na soudce a proces volby upravuje Římský statut ICC ve svém čl. 36. Podrobněji je volební proces upraven v rezoluci Shromáždění smluvních stran Římského statutu ICC ICC-ASP/3/Res.6, v pozdějším znění.

Vyšel VĚSTNÍK ČAK č. 1/2022

Vydáno dne: 07.02.2022

Rozpočet České advokátní komory, společně s rozpočtem Sociálního fondu ČAK, jsou součástí Věstníku ČAK č. 1/2022, který byl dnes zveřejněn.

UPOZORNĚNÍ: Mimořádná vícedenní odstávka systému Czech POINT včetně služeb JIP/KAAS

Vydáno dne: 07.02.2022

Ministerstvo vnitra ČR informuje, že plánuje mimořádnou vícedenní odstávku informačního systému Czech POINT
od 11. února 2022 od 17:00 hod do 13. února 2022 do 12:00 hod.

Po tuto dobu nebude možné s informačním systémem Czech POINT pracovat, a to jak v prostředí CzechPOINT@office a Czech POINT@home, tak na kontaktních místech veřejné správy. Zároveň nebude možné přihlásit se do žádného agendového informačního systému pomocí služeb JIP/KAAS, tj. nebude možné provádět konverze dokumentů. Za případné komplikace spojené s dočasným a mimořádným omezením provozu systému Czech POINT se tímto ministerstvo omlouvá.

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 03.02.2022

Mgr. Pavel Janda, advokát se sídlem Beneše z Loun 50, Louny, ev. č. ČAK 16171, oznamuje prostřednictvím České advokátní komory třetím osobám, že došlo ke zneužití jeho identity jakožto advokáta. Neznámá osoba adresovala zastupitelům obce, která je klientem advokáta, záznam údajné emailové komunikace mezi advokátem a místostarostou obce (klientem). V podvrhu komunikace je uvedeno nejen jméno Mgr. Jandy, ale i jeho emailová adresa.
"Záznam emailové komunikace, který byl doručen dne 3.2.2022 do podatelny klienta je podvrh, tato komunikace nikdy neproběhla. V této věci zvažuji i podání trestního oznámení," uvedl advokát Pavel Janda.
 

Galavečer dvojročníku PR 20/21 přesunut do bezpečnější doby

Vydáno dne: 15.12.2021

Vážené advokátky, vážení advokáti!


Jak jste již mnozí zjistili, původně ohlášená rezervace vstupenek na galavečer dvojročníku Právníka roku 20/21 nebyla vůbec spuštěna, respektive byla pozastavena. Vývoj pandemické situace v posledních týdnech a související přijímaná vládní opatření výrazně zpochybnily možnost reálně tento velký společenský večer na přelomu ledna a února 2022 uspořádat. 

Představenstvo ČAK na svém zasedání 14. prosince proto po dohodě se spolupořadatelem – společností EPRAVO.CZ – rozhodlo, že galavečer bude přesunut na konec května 2022.

Výzva pro advokáty, mající zájem být soudními opatrovníky

Vydáno dne: 10.12.2021

Obvodní soud pro Prahu 8 informuje, že chce rozšířit okruh advokátů, kteří mají zájem zodpovědně vykonávat funkci procesních opatrovníků v řízeních o vyslovení přípustnosti převzetí a držení ve zdravotním ústavu podle § 66 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Zájemci o zapsání do příslušného seznamu se mohouhlásit, a to prostřednictvím datové schránky – ID datové schránky: ru4abzc k rukám vyšší soudní úřednice paní Veroniky Vyskočilové.

Více na Advokátním deníku ZDE.

>>> Rezervační systém pro nákup vstupenek na Právníka roku zůstane prozatím uzavřen

Vydáno dne: 30.11.2021

Vážené advokátky,

Vážení advokáti,

rezervační systém, prostřednictvím kterého měl být v pátek 3. prosince 2021 zahájen nákup
a posléze prodej vstupenek na slavnostní Galavečer Právník roku 20/21,
zůstane prozatím uzavřen.

Jelikož se pandemická situace v naší zemi vyvíjí natolik rychle a nepříznivě, bude představenstvo ČAK, po projednání s partnerem akce EPRAVO.cz, na své nejbližší schůzi 14. prosince 2021 jednat o případném posunutí termínu konání galavečera tak, aby účast na něm byla umožněna co největšímu počtu lidí. 

Jakmile rozhodne, budeme Vás obratem informovat prostřednictvím všech médií Komory
a sociálních sítí, na kterých ČAK působí. 

Za pochopení děkuje Organizační štáb PR 20/21

 

Výzva předsedy ČAK JUDr. Roberta Němce, LL.M. advokátkám a advokátům v souvislosti s aktuální epidemickou situací

Vydáno dne: 24.11.2021

Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,

dne 23. listopadu 2021 se na Českou advokátní komoru obrátil generální ředitel Vězeňské služby České republiky brig. gen. Mgr. Simon Michailidis, MBA s prosbou o součinnost advokátů při snaze Generálního ředitelství Vězeňské služby maximálně eliminovat riziko šíření nákazy infekčního onemocnění COVID-19 v prostředí věznic a vazebních věznic, a to využíváním možnosti komunikace advokátů s vězněnými klienty online.

Jako předseda České advokátní komory bych rád tuto prosbu podpořil, a proto si dovoluji vyzvat všechny advokáty, aby v případech, kdy osobní kontakt s vězněným klientem není nezbytně nutný, využívali možnosti komunikovat s vězněným klientem online prostřednictvím aplikace Skype.

Připomínám, že tento způsob komunikace je možný od 16. dubna 2020 díky projektu „Skype obhajoba“, který realizovala Vězeňská služba ČR spolu s Českou advokátní komorou.

Informace k tomuto projektu byly publikovány ve článcích na www.advokatnidenik.cz dne 16. dubna 2020: Nepřehlédněte: V ČR se zavádějí Skype obhajoby, zrychlil je nouzový stav a 20. dubna 2020: Pokračování informací a rad jak efektivně na Skype obhajoby, pročež na ně odkazuji.
Děkuji za pochopení a spolupráci,

JUDr. Robert Němec, LL.M.

předseda ČAK

AKTUÁLNĚ k termínu konání GALAVEČERA Právník roku 20/21

Vydáno dne: 24.11.2021

Česká advokátní komora intenzivně pracuje na přípravách galavečera, na kterém budou slavnostně vyhlášeni vítězové celojustiční soutěže Právník roku 20/21 tak, aby se mohl konat 
4. února 2022. Takovouto informaci dostanete i v novém čísle Bulletinu advokacie, který právě
z tiskárny začíná putovat do vašich schránek. 

S ohledem na dramaticky se vyvíjející situaci kolem šíření nemoci Covid 19 a s tím související protiepidemická opatření (např. nyní je počet účastníků apolečenské akce omezen
na 1 000 lidí, ve Zlínském kraji jsou hromadné akce zakázány)
, nemůžeme však vyloučit posunutí temínu konání galavečera na pozdější termín tak, aby se ho maximum z vás mohlo zúčastnit.

V návaznosti na to by se, pochopitelně, posouval i termín zahájení prodeje vstupenek, který je
v tuto chvíli naplánován na 3. prosince 2021 od 10 hodin

Sledujte proto, prosím, všechny komunikační prostředky ČAK (Advokátní deník, Twitter, News, www.cak.cz), kterými Vás budeme operativně informovat, pokud by na posunutí termínu konání slavnostního galavečera Právník roku 20/21 opravdu došlo!

Za pochopení děkuje

Organizační štáb Právník roku 20/21

Vyšel Věstník ČAK 4/2021

Vydáno dne: 16.11.2021

Ve 4. Částce Věstníku ČAK jsou zveřejněna usnesení, přijatá 8. sněmem České advokátní komory, který se konal dne 22. října 2021, dále také Dodatek č. 31 k rámcové pojistné smlouvě
č. 2904309313, díky kterému se navyšuje částka pojistného plnění z pojištění advokátů z 5.000.000 Kč na 7.000.000 Kč.

Představenstvo ČAK si zvolilo nové vedení: předsedou ČAK se stal JUDr. Robert Němec, LL.M.

Vydáno dne: 03.11.2021

Před necelými dvěma týdny, 22. října 2021, si advokátky a advokáti zvolili na 8. sněmu ČAK pro příští čtyři roky nové vedení České advokátní komory – 11 členů a 5 náhradníků představenstva, 70 členů Kontrolní rady, 83 Kárné komise a 11 členů Odvolací kárné komise. Dnes, 3. listopadu, se na svém prvním zasedání sešlo nové představenstvo, aby v tajné volbě zvolilo na dvouleté funkční období svého předsedu a místopředsedy.

Zatímco Kontrolní rada, Kárná komise a Odvolací kárná komise si své vedení zvolí na posněmovních výjezdních zasedáních ve dnech 24.–26. listopadu, představenstvo se poprvé po volbách sešlo v sídle ČAK, Kaňkově paláci 3. listopadu 2021.

Komoru bude jako nový předseda ve dvouletém funkčním období ve smyslu čl. 7 odst. 2 organizačního řádu ČAK reprezentovat JUDr. Robert Němec, LL.M., a jeho místopředsedkyněmi a místopředsedy se stali (v abecedním pořadí): JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb., JUDr. Monika Novotná, JUDr. Michala Plachká, LL.M., a JUDr. Petr Toman, LL.M.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi