Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Kontakty

SÍDLO A DALŠÍ PŮSOBIŠTĚ ČAK V PRAZE
KAŇKŮV PALÁC,
Národní 16, Praha 1
recepce Hana Tereková
 
111 273 193 111 recepce@cak.cz
terekova@cak.cz
NÁDVORNÍ BUDOVA
KAŇKŮV PALÁC

Národní 16, Praha 1
recepce Hana Tereková 111 273 193 111 recepce@cak.cz
terekova@cak.cz
MYSLÍKOVA 258/8
Praha 2
recepce Jitka Naušová
Ing. Vlasta Maternová
273 273 193 273 recepcedunaj@cak.cz
PŘEDSEDA ČAK - ODBOR SEKRETARIÁTU A PRÁVNÍ 01

útvar technického zabezpečení
knihovna
sekretariat@cak.cz
ODBOR MATRIKY 02

evidenční referát
matrika@cak.cz
ODBOR HOSPODÁŘSKÝ A ORGANIZAČNÍ 03

účtárna a správa majetku, IT
hospodarsky@cak.cz
ODBOR MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ 04 international@cak.cz
ODBOR VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 05 vychova@cak.cz
ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ 06 vnejsivztahy@cak.cz
ODBOR VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ LEGISLATIVY 07 legislativa@cak.cz
KONTROLNÍ ODDĚLENÍ 08 kontrolni@cak.cz
ODDĚLENÍ PRO VĚCI KÁRNÉ 09 karne@cak.cz
POBOČKA ČAK BRNO
KLEINŮV PALÁC
nám. Svobody 84/15
spojovatelka/sekretariát 513 030 111 brno@cak.cz
vrátnice Kleinova paláce 732 147 193  

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi