Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Kontakty

Česká advokátní komora
Národní 16
110 00 Praha 1

pobočka Brno:
nám. Svobody 84/15
602 00 Brno

IČO: 66000777
DIČ: CZ66000777

Elektronická podatelna ČAK: epodatelna@cak.cz
emailová podání musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem
Náležitosti elektronického podání naleznete ZDE

ID datové schránky: n69admd

Pokladna otevřena:
pondělí – pátek 8.00 – 12.00 hod.

 
KAŇKŮV PALÁC, NÁRODNÍ 16 recepce  273 193 111   recepce@cak.cz
Tereková Hana   273 193 111   terekova@cak.cz
 
ODBOR SEKRETARIÁTU 01   sekretariat@cak.cz
Jirousek Vladimír, JUDr. předseda ČAK 112 273 193 112   sekretariat@cak.cz
Čáp Petr, JUDr. tajemník ČAK 113 273 193 113   vavrova@cak.cz
Hoke Milan, JUDr. vedoucí odboru 110 273 193 110   hoke@cak.cz
Vobořilová Lenka, Bc. sekretariát 112 273 193 112   voborilova@cak.cz
Vávrová Sára, Bc.   113 273 193 113   vavrova@cak.cz
Doležalová Martina,  JUDr., Ph.D.   114 273 193 114   dolezalova@cak.cz
útvar technického zabezpečení
Herrmannová Kateřina e-podatelna 117 273 193 117   herrmannova@cak.cz
Křížek Zdeněk   118 273 193 118   krizek@cak.cz
Svinka Jiří   119 273 193 119   svinka@cak.cz
 
ODBOR HOSPODÁŘSKÝ A ORGANIZAČNÍ 03   hospodarsky@cak.cz
Sedláčková Miroslava, Mgr. vedoucí odboru 130 273 193 130   sedlackova@cak.cz
Zelová Michala, Ing. GDPR; smírčí řízení advokátů 131 273 193 131   zelova@cak.cz
Kurzová Martina, Bc. sociální fond; HR 132 273 193 132   kurzova@cak.cz
Házová Karolína, Ing., Ph.D. stavebně-investiční projekty;
správa nemovitostí
133 273 193 133   hazova@cak.cz
účtárna a správa majetku
Raulová Zuzana, DiS. hlavní účetní 120 273 193 120   raulova@cak.cz
Volfová Magda faktury přijaté 121 273 193 121   volfova@cak.cz
Vondráčkova Alena faktury přijaté 121 273 193 121   vondrackova@cak.cz
Havelková Darina pokladna 122 273 193 122   havelkova@cak.cz
Svobodová Leona rozpočty;
interní účetní doklady
123 273 193 123   svobodova@cak.cz
Havlíčková Libuše semináře;
interní účetní doklady
129 273 193 129   havlickova@cak.cz
Zemanová Dagmar platby koncipienti 128 273 193 128   zemanova@cak.cz
Gajdošová Eva platby advokáti 126 273 193 126   gajdosova@cak.cz
Kupková Jana správa DM;
provozní zajištění
127 273 193 127   kupkova@cak.cz
IT
Vnitřní IT Helpdesk   190 273 193 190   helpdesk@cak.cz
Fiala Josef manažer IT 191 273 193 191   fiala@cak.cz
Sedláček David podpora KIS 192 273 193 192   sedlacek@cak.cz
Anton Filip podpora ESS 193 273 193 193   anton@cak.cz
 
ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ 06   vnejsivztahy@cak.cz
Chaloupková Iva, PhDr. vedoucí, tisková mluvčí   160 273 193 160   chaloupkova@cak.cz
Kábelová Andrea asistentka odboru 161 273 193 161   kabelova@cak.cz
Rýdlová Hana, JUDr. šéfredaktorka 164 273 193 164   rydlova@cak.cz
Cihlářová Ivana, PhDr. redaktorka BA 163 273 193 163   cihlarova@cak.cz
Koutská Dagmar, PhDr. redaktorka BA 162 273 193 162   koutska@cak.cz
Dvořáková Eva tajemnice BA 165 273 193 165   dvorakova@cak.cz
knihovna
Kontakt pro vyřizování požadavků         knihovna@cak.cz
Pátková Miroslava   166 273 193 166   patkova@cak.cz
Karlová Alena        167 273 193 167   karlova@cak.cz
 
ODBOR MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ 04   international@cak.cz
Indruchová Eva, JUDr., LL.M., Ph.D. vedoucí 140 273 193 140   indruchova@cak.cz
Peukertová Andrea   141 273 193 141   peukertova@cak.cz
Recová Alžběta, Mgr.   142 273 193 142   recova@cak.cz
Vojířová Lenka, Mgr.   143 273 193 143   vojirova@cak.cz
Slováčková Veronika, Mgr.   144 273 193 144   slovackova@cak.cz
 
ODBOR VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ LEGISLATIVY 07   legislativa@cak.cz
Justoň Johan, JUDr. vedoucí odboru 170 273 193 170   juston@cak.cz
Melíšková Barbora hromadné pojištění advokátů 171 273 193 171   meliskova@cak.cz
Šrolerová Kamila, Mgr.   173 273 193 173   srolerova@cak.cz
         
 
PALÁC DUNAJ, NÁRODNÍ 10 (VORŠILSKÁ 14)      
RECEPCE DUNAJ 273 273 193 273   recepcedunaj@cak.cz
Naušová Jitka        
Maternová Vlasta, Ing.        
 
ODBOR MATRIKY 02   matrika@cak.cz
Macková Jaroslava, JUDr. vedoucí odboru
evropští advokáti;
zahraniční společnosti;
dotazy soudů, org. státní správy
220 273 193 220   mackova@cak.cz
Šťastná Magda provozápisy advokátů;
advokátní sliby
221 273 193 221   stastna@cak.cz
Spružinová Simona obch. společnosti a sdružení;
pozastavování advokátů
222 273 193 222   spruzinova@cak.cz
Kratochvílová Kamila vyškrtávání advokátů;
odpustková komise;
matriční archiv
223 273 193 223   kratochvilova@cak.cz
Suchánková Kateřina advokátní koncipienti 224 273 193 224   suchankova@cak.cz
evidenční referát
Svoboda Petr, Mgr. vedoucí referátu
elektronická kniha úschov;
dotazy PČR
225 273 193 225   svoboda@cak.cz
Lacina Pavel ID průkazy;
matriční změny advokátů
226 273 193 226   lacina@cak.cz
Sanders Klára knihy o prohlášení pr. podpisu;
vyšší ověření; konverze;
výpisy; potvrzení
227 273 193 227   sanders@cak.cz
 
ODBOR VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 05   vychova@cak.cz
Matoušková Lenka, Ing. vedoucí 250 273 193 250   matouskova@cak.cz
Knížová Marie vzdělávání advokátů 251 273 193 251   knizova@cak.cz
  seminare@cak.cz
Krečmarová Soňa advokátní zkoušky 252 273 193 252   krecmarova@cak.cz
Kovářová Daniela, JUDr. další vzdělávání advokátů;
advokáti do škol
253 273 193 253   kovarova@cak.cz
Adamová Helena vzdělávání koncipientů 254 273 193 254   adamova@cak.cz
Markeševičová Adriána advokátní zkoušky 255 273 193 255   markesevicova@cak.cz
 
KONTROLNÍ ODDĚLENÍ 08   kontrolni@cak.cz
Střížová Michaela, JUDr. vedoucí 281 273 193 281   strizova@cak.cz
Pereira Alexandra C., DiS. sekretariát 281 273 193 281   pereira@cak.cz
Hüblbauerová Aneta, Mgr.   282 273 193 282 aneta.hublbauerova@cak.cz
Kopecká Dana   284 273 193 284   kopecka@cak.cz
Pášová Lenka, Bc.   285 273 193 285   pasova@cak.cz
Houdek Lukáš   286 273 193 286   houdek@cak.cz
Kratinová Alice   287 273 193 287   kratinova@cak.cz
Prošek Ladislav, Mgr.   288 273 193 288   prosek@cak.cz
 
ODDĚLENÍ PRO VĚCI KÁRNÉ 09   karne@cak.cz
Vrábliková Petra, Mgr. vedoucí 290 273 193 290   vrablikova@cak.cz
Nedvědová Marta, JUDr.   294 273 193 294   nedvedova@cak.cz
Ševčíková Eva   291 273 193 291   sevcikova@cak.cz
Tahalová Bohumila   292 273 193 292   tahalova@cak.cz
Divišová Natália   293 273 193 293   divisova@cak.cz
 
POBOČKA ČAK BRNO   brno@cak.cz
Kleinův palác, nám. Svobody 84/15      
vrátnice     732 147 193  
sekretariát   311 513 030 111   sekr.brno@cak.cz
Schejbalová Irena, JUDr. ředitelka pobočky 311 513 030 111   sekr.brno@cak.cz
Hoskovcová  Iveta   311 513 030 111   hoskovcova@cak.cz
Tomečková Jana   312 513 030 112   tomeckova@cak.cz
Ridlová Marcela   314 513 030 114   ridlova@cak.cz
Danilišin Lenka, Mgr. vedoucí knihovník 315 513 030 115   danilisin@cak.cz
Tyralíková  Karolína   317 513 030 117   tyralikova@cak.cz
Hladká Gabriela   318 513 030 118   hladka@cak.cz
Čejka Miloslav, Mgr.   319 513 030 119   cejka@cak.cz
Chomča Fedor, JUDr.   325 513 030 125   chomca@cak.cz
 

datum aktualizace 30.3.2020

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi