Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Výbory a sekce

Poradními orgány České advokátní komory (dále jen „Komora“) podle § 41 odst. 2 zákona jsou:

a)    výbory, a to

  1.     výbor regionálních představitelů,
  2.     výbor rozpočtový a hospodářský,
  3.     výbor pro výchovu a vzdělávání,
  4.     výbor pro vnější vztahy a internetová rada,
  5.     výbor pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů,
  6.     výbor zákonné advokátní mlčenlivosti


b)    poradní orgány pro studijní a legislativní činnost, a to


c)    redakční rada Bulletinu advokacie,

d)    poradní orgány ad hoc.

 

Text příslušného usnesení představenstva je uveden ZDE.

 

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi