Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Výpisy, potvrzení, osvědčení

O vydání dokumentu lze požádat na emailové adrese matrika@cak.cz. Žadatel uvede celé jméno, příjmení, evidenční číslo ČAK a druh dokumentu, který má být vydán.
• Dokument lze zaslat poštou při platbě předem na č.ú. 12432011/0100 var. symb.: 34 a evidenční číslo advokáta/koncipienta.

• Dokument si může převzít advokát osobně, nebo zmocněnec na základě prosté plné moci (neověřené). Uhradit poplatek při převzetí.


Výpis

Výpis ze seznamu advokátů, advokátních koncipientů, evropských usazených advokátů slouží jako doklad k:
• jednání se státními institucemi (parkovací karty, datové schránky)
• výběrovému řízení
• žádosti o leasing, úvěr aj.
Poplatek za vyhotovení činí 300,- Kč, doba vyhotovení dle dohody. Expresní doba vyhotovení do dvou pracovních dnů je zpoplatněna částkou 600,- Kč.

Potvrzení

Potvrzení slouží ke stejným účelům jako výpis, není určené pro jednotlivé advokáty, ale pouze pro celé advokátní kanceláře (s.r.o., sdružení, v.o.s., aj.).
Poplatek za vyhotovení činí 300,- Kč, doba vyhotovení dle dohody. Expresní doba vyhotovení do dvou pracovních dnů je zpoplatněna částkou 600,- Kč.

Opis osvědčení

v případě ztráty, odcizení vydává ČAK opis osvědčení advokáta.
• osvědčení vymezuje rozsah poskytování právních služeb advokáta a společně s průkazem opravňuje advokáta k vykonávání právních služeb.
Náklady spojené s vyhotovením činí 300,- Kč.

Změna osvědčení z důvodu změny příjmení, titulu není zpoplatněna.

Kopie dokumentů

Pořízení kopií dokumentů vedených Komorou (např. součásti advokátních spisů). Paušální částka na úhradu nákladů spojených činí 100 Kč/dokument.

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi