Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Advokátní zkoušky

Oznámení předsedy Zkušební komise ČAK o zrušení advokátních zkoušek listopad/prosinec 2020, 19. října 2020, pdf 108kB
Termíny písemných testů pro rok 2021_aktuálně, pdf 184kB
Termíny písemných testů v roce 2020, pdf 197kB
Rezervace termínu písemného testu, docx 20kB
Přihláška k písemnému testu , pdf 128kB
INFORMACE - Vstupní písemní test advokátní zkoušky, pdf 122kB
Upozornění pro uchazeče písemného testu, pdf 159kB
Otázky k písemnému testu, xlsx 157kB
Aktuálně k testům advokátních zkoušek k 30.9.2019, pdf 140kB
Termíny advokátních zkoušek, zkoušek způsobilosti a uznávacích zkoušek v roce 2021, pdf 153kB
Náhradní termíny advokátních zkoušek za zrušený termín listopad_prosinec 2020, pdf 142kB
Termíny advokátních zkoušek, zkoušek způsobilosti a uznávacích zkoušek v roce 2020, pdf 172kB
Advokátní zkoušky - náhradní termíny vyhlášené ČAK, pdf 232kB
Přihláška k písemné a ústní části advokátní zkoušky, pdf 125kB
Přihláška k opravné advokátní zkoušce, docx 22kB
OPAKOVÁNÁ ADVOKÁTNÍ ZKOUŠKA DLE ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PLATNÉHO DO 30.6.2019, doc 44kB
Poplatek za advokátní zkoušku, zkoušku způsobilosti a uznávací zkoušku od 1.7. 2019, pdf 106kB
Zkušební řád 1971996 Sb., s vyznačením změn (účinnost od 1.7.2019), docx 32kB
Sdělení představenstva České advokátní komory 1.7.2019, pdf 179kB
Zásady pro posuzování žádostí o zápis do seznamu advokátních koncipientů 1.7.2019, pdf 180kB
Seznam členů zkušební komise pro advokátní zkoušky a zkoušky způsobilosti k 11/2020, pdf 178kB
Informace pro uchazeče o advokátní zkoušku - změna právní úpravy od 1.7.2019 , pdf 149kB
Vzor deníku č. 1, doc 42kB
Vzor deníku č. 2, doc 43kB
Vzor deníku č. 3., doc 38kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi