Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Advokátní zkoušky

Advokátní zkoušky - náhradní termíny vyhlášené ČAK, pdf 232kB
Průběžná zpráva ČAK ke zrušeným termínům advokátních zkoušek ze dne 23.4.2020, pdf 166kB
OPATŘENÍ ČAK proti šíření COVID-19_14.4.2020, pdf 156kB
Seznam členů zkušební komise pro advokátní zkoušky, uznávací zkoušky a zkoušky způsobilosti k 5.4.2020, pdf 170kB
Opatření ČAK_zrušení advokátních zkoušek a seminářů_13.3.2020, pdf 198kB
Prohlášení ČAK k opatření proti šíření COVID-19_10.3.2020, pdf 207kB
Aktuálně k testům advokátních zkoušek k 30.9.2019, pdf 140kB
Sdělení představenstva České advokátní komory 1.7.2019, pdf 179kB
Zásady pro posuzování žádostí o zápis do seznamu advokátních koncipientů 1.7.2019, pdf 180kB
Zkušební řád 1971996 Sb., s vyznačením změn (účinnost od 1.7.2019), docx 32kB
Informace pro uchazeče o advokátní zkoušku - změna právní úpravy od 1.7.2019 , pdf 149kB
Poplatek za advokátní zkoušku, zkoušku způsobilosti a uznávací zkoušku od 1.7. 2019, pdf 106kB
Termíny písemných testů v roce 2020, pdf 197kB
Otázky k písemnému testu_stav k 11.10.2019, xlsx 157kB
Rezervace termínu písemného testu, docx 20kB
Přihláška k písemnému testu , pdf 128kB
Termíny advokátních zkoušek, zkoušek způsobilosti a uznávacích zkoušek v roce 2020, pdf 172kB
Přihláška k písemné a ústní části advokátní zkoušky, pdf 125kB
Přihláška k opravné advokátní zkoušce, docx 22kB
OPAKOVÁNÁ ADVOKÁTNÍ ZKOUŠKA DLE ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PLATNÉHO DO 30.6.2019, doc 44kB
Vzor deníku č. 1, doc 42kB
Vzor deníku č. 2, doc 43kB
Vzor deníku č. 3., doc 38kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi