Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Advokátní zkoušky

INFORMACE o aktualizaci seznamu předpisů, pdf 173kB
Seznam předpisů a materiálů pro advokátní zkoušky 8-9/2019, pdf 144kB
INFORMACE k pozvánkám pro advokátní zkoušky 8-9/2019, pdf 184kB
Seznam zkušební komise pro advokátní zkoušky, zkoušky uznávací a zkoušky způsobilosti (stav k červenci 2019), doc 74kB
Termíny písemných testů 2019, pdf 116kB
Termíny písemných testů v roce 2020, pdf 120kB
TERMÍNY zkoušek advokátních, uznávacích a způsobilosti pro rok 2019, pdf 151kB
Termíny konání advokátních, uznávacích zkoušek a zkoušek způsobilosti v roce 2020, pdf 172kB
Zkušební řád 1971996 Sb., s vyznačením změn (účinnost od 1.7.2019), docx 32kB
Stanovisko předsedy zkušební komise ČAK, pdf 183kB
Stanovisko legislativního odboru k otázce přípravy na advokátní zkoušku, pdf 124kB
Informace pro uchazeče o advokátní zkoušku o změně právní úpravy, pdf 212kB
INFORMACE K ADVOKÁTNÍM ZKOUŠKÁM, pdf 147kB
Poplatek za advokátní zkoušku, zkoušku způsobilosti a uznávací zkoušku od 1.7. 2019, pdf 106kB
Informace k podání žádosti první advokátní zkouška a k podání žádosti opakovaná advokátní zkouška, pdf 128kB
Otázky k písemnému testu stav k 30.5.2019, xlsx 155kB
OPAKOVÁNÁ ADVOKÁTNÍ ZKOUŠKA DLE ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PLATNÉHO DO 30.6.2019, doc 44kB
Příhláška k písemnému testu, docx 22kB
Přihláška k písemné a ústní části advokátní zkoušky, docx 22kB
Přihláška k opravné advokátní zkoušce, docx 22kB
Vzor deníku č. 1, doc 42kB
Vzor deníku č. 2, doc 43kB
Vzor deníku č. 3., doc 38kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi