Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Další předpisy Komory

Stanovisko představenstva České advokátní komory


k otázce slučitelnosti advokacie s výkonem veřejné funkce v oblasti územní samosprávy

Stanovisko představenstva České advokátní komory


ke slučitelnosti výkonu jiných činností a výkonem právní praxe advokátního koncipienta (Věstník ČAK č. 4/2006)

Stanovisko představenstva České advokátní komory


k problematice klientských spisů vedených advokátem, který zemřel

Sdělení představenstva České advokátní komory


k otázce výkonu činností neslučitelných s výkonem advokacie (Věstník ČAK č. 3/1997)

Stálý volební řád sněmu České advokátní komory ze dne 16. října 2009


ve znění usnesení sněmu České advokátní komory ze dne 11. října 2013, usnesení sněmu České advokátní komory ze dne 22. září 2017 a usnesení sněmu České advokátní komory ze dne 22. října 2021

Jednací řád sněmu České advokátní komory ze dne 29. října 2002


ve znění usnesení sněmu České advokátní komory ze dne 21. října 2005, usnesení sněmu České advokátní komory ze dne 16. října 2009 a usnesení sněmu České advokátní komory ze dne 22. září 2017.

Zásady pro posuzování žádostí o zápis do seznamu advokátních koncipientů


o umožnění vykonání advokátní zkoušky a o zápis do seznamu advokátů z hlediska požadavků stanovených v § 5 písm. b), c) a h) zákona
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi