Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

 • FOO
 • FOO
 • FOO

Pojištění advokátů

Česká advokátní komora spolupracuje v oblasti pojištění s pojišťovací makléřskou společností WI-ASS ČR.

Informace k převzetí části pojistného kmene společnosti Generali Pojišťovna a.s. společností Česká pojišťovna a.s. a jejímu přejmenování na Generali Česká pojišťovna a.s.
21. 12. 2019 došlo k převzetí části pojistného kmene Generali Pojišťovny a.s. (vč. Rámcové pojistné smlouvy ČAK) společností Česká pojišťovna a.s., která současně změnila firmu na Generali Česká pojišťovna a.s.
Po převzetí části pojistného kmene jak uvedeno shora je pojistitelem Rámcové pojistné smlouvy ČAK Generali Česká pojišťovna a.s.
Další informace naleznete v přiloženém Informačním dokumentu.

V případě jakýchkoli dotazů ve věci níže uvedených pojistných produktů se můžete obracet přímo na specialisty WI-ASS ČR na těchto kontaktech: https://www.wiass.cz/kontakt
Pro případ potřeby hlášení škodních událostí, nastínění postupu v této věci a pro potřebné formuláře, kontaktuje prosím specialisty likvidace škod: https://www.wiass.cz/hlaseni-skod


Rámcové pojistné smlouvy
 

 • Hromadné pojištění profesní odpovědnosti advokátů:
 • Generali Česká pojišťovna, a.s.  (od 1. 1. 2002)

Dodatek č. 33 – plné znění pojistné smlouvy k 1.1.2024

Starší dokumenty (pojistná smlouva a dodatky Generali , jakož i znění pojistné smlouvy u Kooperativa pojišťovny, a.s. v období před 31.12.2001) jsou v Archivu pojistných smluv

 

 • Profesní pojištění advokátů k bezplatnému poskytování právních služeb:
 • Generali Česká pojišťovna a.s.

- od 1. 7. 2018
Generali Pojišťovna_Dodatek č. 5 k PS 2942318698 ČAK - bezplatné poskytování právních služeb (úplné znění)
Generali Pojišťovna_VPP O 2005_01 PROFI

 

 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou ČAK jako profesní organizaci včetně odpovědnosti při výkonu veřejné moci:
 • Generali Česká pojišťovna a.s.

- od 1. 7. 2019
Generali pojišťovna_PS č. 2964627406

 

 • Pojištění profesní odpovědnosti mediátorů (advokátů):

– od 1. 8. 2015:
Generali Pojišťovna_Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30 - pojištění advokátů - mediátorů

– od 1. 1. 2014:
Generali Pojišťovna_VPP O 2014_01_ Příloha 1
Generali pojišťovna_ZPP OP 2014_01_Příloha 2
Generali Pojišťovna_DPP OP 17 MED_Příloha 3
Generali Pojišťovna_Informace pro klienta_Příloha 4
Generali Pojišťovna_Dotazník pro pojištění profesní odpovědnosti
WI-ASS ČR_Změny v pojištění profesní odpovědnosti zapsaných mediátorů od 1. 1. 2014
WI-ASS ČR_Přehled pojištění profesní odpovědnosti zapsaných mediátorů

 

 • Pojištění profesní odpovědnosti rozhodců (advokátů):

Generali Pojišťovna_Rámcová smlouva č. 29 P 35 - pojištění advokátů - rozhodců
Generali Pojišťovna_VPP O 2014_01_ Příloha 1
Generali pojišťovna_ZPP OP 2014_01_Příloha 2
Generali Pojišťovna_DPP OP 19_Příloha 3
Generali Pojišťovna_Informace pro klienta_Příloha 4
Generali Pojišťovna_Sazebník administrativních poplatků_Příloha 5

 

 • Náhrada nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla:
 • Česká kancelář pojistitelů  (od 1 .7. 2009)

Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
Informace: Přistoupení k Dohodě o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

 

 • Spolupráce v pojištění odpovědnosti zaměstnanců při výkonu zaměstnání:
 • Generali Česká pojišťovna a.s.  (od 1. 4. 2014)

  Původní pojistné smlouvy sjednané dle podmínek Generali pojišťovny a.s. na základě Smlouvy o spolupráci zůstávají v platnosti zachovány, pouze se změnou pojistitele z Generali pojišťovny a.s. na Generali Českou pojišťovnu a.s.

  Nové pojistné smlouvy jsou uzavírány s Generali Českou pojišťovnu a.s. za zvýhodněných cenových i rozsahových podmínek pro advokáty v pracovním poměru, advokátní koncipienty, ostatní zaměstnance advokátů a advokátních kanceláří i zaměstnance ČAK.

 

 • Společnost WI-ASS ČR je Vám plně k dispozici i v oblasti řešení požadavků v ostatních pojistných produktech, např.
 • Pojištění vozidel
 • Pojištění majetku kanceláří a obecné odpovědnosti
 • Pojištění soukromého majetku
 • Pojištění přerušení provozu z důvodu pracovní neschopnosti
 • Cestovní pojištění
 • Životní pojištění
 • a další

 

Datum aktualizace: 16. 4. 2020

 

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi