Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

 • FOO
 • FOO
 • FOO

Pojištění advokátů

Rámcové pojistné smlouvy
 

 • Hromadné pojištění profesní odpovědnosti advokátů:
 • Generali Pojišťovna, a.s.  (od 1. 1. 2002)

Dodatek č. 27 k rámcové pojistné smlouvě č. 2904309313 (úplné znění smlouvy k 12. 3. 2018)
Dodatek č. 28 k rámcové pojistné smlouvě č. 2904309313

Starší dokumenty jsou v Archivu pojistných smluv

 

 • Kooperativa, pojišťovna a.s. (1.1.2000 až 31.12.2001)

 Pojistná smlouva - znění dle Věstníku 1999/3
 Všeobecné pojistné podmínky
 Všeobecné pojistné podmínky - zvláštní část
 Dodatek č. 1 z 12. 12. 2000 pro rok 2001

 

 • Profesní pojištění advokátů k bezplatnému poskytování právních služeb:
 • Generali pojišťovna a.s.

- od 1. 7. 2018
Generali Pojišťovna_Dodatek č. 5 k PS 2942318698 ČAK - bezplatné poskytování právních služeb (úplné znění)

- od 25. 5. 2018
Generali Pojišťovna_Dodatek č. 4 k PS 2942318698 ČAK - bezplatné poskytování právních služeb

- od 25. 10. 2016
Generali Pojišťovna_Dodatek č. 3 k PS 2942318698 ČAK - bezplatné poskytování právních služeb

- od 1. 7. 2015
Generali Pojišťovna_Dodatek č. 2 k PS č. 2942318698  ČAK - bezplatné poskytování právních služeb

- od 1. 1. 2014
Generali Pojišťovna_Dodatek č. 1 k PS č. 2942318698  ČAK - bezplatné poskytování právních služeb
Generali Pojišťovna_VPP O 2005_01 PROFI_Příloha 1
Generali Pojišťovna_VPP O 2014_01_Příloha 2
Generali Pojišťovna_ZPP OPČAK 2014_01_Příloha 3
WI-ASS ČR_Změny v pojistné smlouvě č. 2942318698 od 1. 1. 2014
WI-ASS ČR_Pojištění odpovědnosti advokáta určeného k bezplatnému poskytování právní služby

- od 1. 7. 2013
Generali pojišťovna_PS č. 2942318698  ČAK - bezplatné poskytování právních služeb
Generali Pojišťovna_VPP O 2005_01 PROFI

 

 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci: 
 • Generali pojišťovna a.s.

- od 1. 7. 2015
Generali Pojišťovna_Dodatek č. 1 k PS č. 2942318813 ČAK - výkon veřejné moci

- od 1. 7. 2013
Generali Pojišťovna_PS č. 2942318813 ČAK - výkon veřejné moci
Generali Pojišťovna_VPP O 2005_01 PROFI

 

 • Pojištění profesní odpovědnosti mediátorů (advokátů):
 • Generali pojišťovna a.s.

– od 1. 8. 2015:
Generali Pojišťovna_Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30 - pojištění advokátů - mediátorů

– od 1. 1. 2014:
Generali Pojišťovna_Rámcová smlouva č. 29 P 30 - pojištění advokátů - mediátorů
Generali Pojišťovna_VPP O 2014_01_ Příloha 1
Generali pojišťovna_ZPP OP 2014_01_Příloha 2
Generali Pojišťovna_DPP OP 17 MED_Příloha 3
Generali Pojišťovna_Informace pro klienta_Příloha 4
Generali Pojišťovna_Dotazník pro pojištění profesní odpovědnosti
WI-ASS ČR_Změny v pojištění profesní odpovědnosti zapsaných mediátorů od 1. 1. 2014
WI-ASS ČR_Přehled pojištění profesní odpovědnosti zapsaných mediátorů

– od 1. 7. 2013:
Generali Pojišťovna_Smlouva o spolupráci - pojištění advokátů - mediátorů
Generali Pojišťovna_Přihláška k pojištění odpovědnosti za škody_Příloha
Generali pojišťovna_VPP O 2008_02_Příloha1
Generali Pojišťovna_ZPP O 2009_01 PROFI_Příloha2
Generali Pojišťovna_DPP O 903_Příloha3
Generali Pojišťovna_DPP O 952_Příloha4

   
 

 • Pojištění profesní odpovědnosti rozhodců (advokátů):
 • Generali pojišťovna a.s. (od 1. 8. 2014)

Generali Pojišťovna_Rámcová smlouva č. 29 P 35 - pojištění advokátů - rozhodců
Generali Pojišťovna_VPP O 2014_01_ Příloha 1
Generali pojišťovna_ZPP OP 2014_01_Příloha 2
Generali Pojišťovna_DPP OP 19_Příloha 3
Generali Pojišťovna_Informace pro klienta_Příloha 4
Generali Pojišťovna_Sazebník administrativních poplatků_Příloha 5


 

 • Náhrada nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla:
 • Česká kancelář pojistitelů  (od 1 .7. 2009)

Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
Informace: Přistoupení k Dohodě o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

 
 

 • Spolupráce v pojištění odpovědnosti zaměstnanců při výkonu zaměstnání 
 •      Generali pojišťovna a.s.  (od 1. 4. 2014)

Generali Pojišťovna_Smlouva o spolupráci v pojištění odpovědnosti zaměstnanců při výkonu zaměstnání
Generali Pojišťovna_Odpovědnost zaměstnance a pojistné podmínky_Příloha
WI-ASS ČR_Přehled pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli

     
 

 

 

Datum aktualizace: 14. 8. 2019

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi