cak logo

Česká advokátní komora

je samosprávnou stavovskou organizací všech advokátů působících v České republice. Je největší českou právnickou profesní organizací. Vykonává veřejnou správu na úseku advokacie.

Na našich stránkách naleznete mj. seznam advokátů a advokátních koncipientů, který usnadní hledání vhodného advokáta pro konkrétní právní problém, informace důležité pro výkon advokacie, zprávy o dění v české advokacii, o rozhodovacích procesech na půdě Komory, pozvánky na vzdělávací, sportovní i společenské akce a mnoho dalších informací.

Advokáti

Užitečné odkazy