Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Elektronická kniha úschov

do elektronické knihy úschov se přihlaste zde: www.eku-cak.cz

Advokáti musí registrovat úschovy v elektronické knize úschov ČAK

Přidělení přístupu

Advokát, který bude do elektronické knihy zapisovat, potřebuje přihlašovací jméno, heslo. Údaje mu budou přiděleny na základě vyplněné žádosti o přístup do elektronické knihy úschov (formulář níže). Formulář se odešle Komoře do datové schránky, poštou, nebo e-mailem se zaručeným podpisem na epodatelna@cak.cz.

Doba zpracování žádosti je jeden pracovní týden. 

Zápis do knihy

Advokát je od 1. 1. 2013 povinen v elektronické knize bez zbytečného odkladu zapsat jeden z identifikátorů úschovy, které jsou:

  •  číslo advokátního spisu
  • jméno, příjmení klienta
  • jiný identifikátor

Poznámka je nepovinná (slouží např. jako vysvětlivka k chybně zadané úschově)

Číslo účtu, datum vyplacení, výše prostředků složených do úschovy se do elektronické úschovy nezapisují. Kontrolní rada ČAK provádí kontrolu nad dodržováním povinností advokátů při provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem. Tyto údaje musí advokát předložit při následné kontrole.

O provedeném záznamu do elektronické knihy úschov bude advokát následně vyrozuměn potvrzovacím e-mailem ze strany ČAK.

Další informace

V červnu roku 2012 přijalo představenstvo České advokátní komory usnesení, jímž podrobněji upravuje povinnosti advokátů při provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta (usnesení č. 7/2004 Věstníku ve znění usnesení č. 3/2008). V souvislosti s touto změnou vytvořila Česká advokátní komora systém, který slouží k evidenci prováděných úschov. Tímto systémem je elektronická kniha úschov prostředků klienta.

Kniha je vedena jako průběžně číslovaný registr, jehož prostřednictvím advokáti Komoře hlásí v souladu s výše uvedeným stavovským předpisem každou provedenou úschovu. Konkrétně se jedná o zabezpečené webové rozhraní, bez požadavku na další zabezpečovací certifikáty ze strany advokátů. Přístup do tohoto systému mají pouze advokáti a orgány ČAK.

V souvislosti se stále vzrůstajícím počtem depozitních úschov prováděných advokáty slouží systém EKÚ jako efektivní a evidenční a kontrolní systém ochrany klientských práv, který kontrolní radě ČAK umožňuje provádět kontrolu nad dodržováním povinností advokátů při poskytování těchto služeb, a tím preventivně působit proti pochybením a problémům.

Pro více informací kontaktujte Mgr. Petra Svobodu, odbor matriky ČAK, tel: 273 193 225, e-mail: svoboda@cak.cz.
 

Formulář žádosti, docx 17kB
Formulář žádosti pro starší verze MS Word, doc 25kB
Nejčastější otázky a odpovědi k problematice elektronické knihy úschov , doc 31kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi