Nepřehlédněte!


Veškeré informace k datovým schránkám advokátů ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Bezplatné právní poradenství

Česká advokátní komora zajišťuje právní pomoc osobám, které se nemohou z různých příčin a důvodů domoci právní pomoci advokátem ve dvou formách, jednak v rámci právní úpravy obsažené v § 18 odst. 2 zákona o advokacii a jednak v rámci výkonu veřejně prospěšné činnosti organizováním bezplatných právních porad v jednotlivých regionech.

Představenstvo České advokátní komory jmenuje regionální představitele a jejich zástupce dle působnosti krajských soudů. Regionální střediska se  m.j. podílejí na zajišťování právní pomoci osobám, které se nemohou domoci poskytnutí právních služeb advokátem.  Pro advokáty je povinnost podílet se v přiměřeném rozsahu na projektech směřujících k prosazování nebo obhajobě lidských práv a svobod bez nároku na odměnu stanovena v čl. 18 usnesení představenstva č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů. 

 

Praha
organizováno: Česká advokátní komora – odbor sekretariátu
určeno pro: žadatele z Prahy a nejbližšího okolí
nutné objednat se na tel.: 273 193 111 (recepce ČAK)
Provozní doba: pondělí až čtvrtek 8.00 – 16.45
                           pátek 8.00 – 15.30
                                                                                                            

Bezplatné právní poradenství organizováno vždy dvakrát týdně:
ve středu, 14:00 – 16:00 hod. v budově Městského soudu v Praze, Spálená 2, Praha 2 (vchod z Karlova náměstí) – v kanceláři České advokátní komory (místnost č. A004b),
v pátek, 10:00 - 12:00 v budově Obvodního soudu pro Prahu 1, Ovocný trh 14, Praha 1 - v jednací síni č. dv. 261 (2. patro)
(právní porady se neposkytují v období letních prázdnin a v době svátků).

Žadatel o právní poradu se musí předem objednat na konkrétní termín. Jedná se o krátké informativní porady v délce 15 minut, kdy je žadateli zejména doporučen další postup v jeho záležitosti apod. Právní poradenství na obou místech poskytují vždy dva advokáti. Objednací termíny bývají pravidelně zaplněny.

 

Brno
organizováno: Česká advokátní komora, pobočka Brno
určeno pro: žadatele z Brna a okolí, region Jižní Morava
nutné objednat se na tel.: 513 030 111 (sekretariát pobočky)
Bezplatné právní poradenství organizováno vždy jednou týdně ve čtvrtek 14:00 – 16:00 v budově Krajského soudu v Brně, Rooseveltova 16, Brno, místnost 003D (právní porady se neposkytují v období letních prázdnin a v době svátků).
Žadatel o právní poradu se musí předem objednat na konkrétní termín. Jedná se o krátké informativní porady v délce 15 minut. Právní poradenství poskytují vždy dva advokáti, objednací termíny bývají vždy zaplněny.

 

Střední Čechy
organizováno: regionální představitel JUDr. Roman Premus
určeno pro: žadatele z regionu Střední Čechy
Žádosti jsou přijímány výhradně v písemné podobě na adrese: JUDr. Roman Premus, Masarykovo nám. 225, 256 01, Benešov, nebo elektronicky premus@pravni.cz (žádost nemusí být zvlášť odůvodňována, není třeba rozebírat právní problém klienta).
JUDr. Premus na základě písemné žádosti požádá advokáta, který vykonává advokacii v místě, odkud je klient, a který je v pořadí, aby ve své kanceláři klientovi základní informativní právní poradu poskytl.

 

Jižní Čechy
organizováno: regionální středisko České advokátní komory – Jižní Čechy
určeno pro: žadatele z regionu Jižní Čechy
Bezplatné právní poradenství organizováno každou pracovní středu 14:00 – 18:00 na adrese: Správa domů s.r.o. (bývalý Bytový podnik města Č. B.), ul. Čéčova 44, České Budějovice, místnost č. 28 v přízemí. Možnost dopravy autobusem MHD – linka č. 11, zastávka Čéčova u řeky Vltavy.
Žadatelé se nemusí předem k informativní schůzce objednávat. Právní poradenství poskytují vždy dva advokáti (jeden v čase 14:00 – 16:00, druhý 16:00 – 18:00).

 

Západní Čechy
organizováno: regionální představitelka JUDr. Julie Šindelářová
určeno pro: žadatele z regionu Západní Čechy
Bezplatné právní poradenství organizováno každou pracovní středu 16:00 – 18:00 v budově Domu kultury Peklo, Pobřežní 10, Plzeň a každou pracovní středu 15:00 – 17:00 v budově Městského úřadu Klatovy, nám. Míru 62, Klatovy.
Žadatelé se nemusí předem k informativní schůzce objednávat. Poradenství zajišťují dva předem vyzvaní advokáti.

 

Severní Čechy

organizováno: regionální představitel JUDr. Zdeněk Grus
určeno pro: žadatelé z regionu Severní Čechy
Bezplatné právní poradenství je organizováno vždy jednou za 14 dní ve čtvrtek od 15:00 do 17:00 hod. v místnosti č. 211, a to v objektu Domu Kultury města Ústí nad Labem.Právní poradenství poskytují vždy čtyři až pět předem vyzvaní advokáti. Jedná se o krátké informativní porady v délce 15 – 30 minut. Podrobný rozpis termínů právních porad najdete ZDE

 

Východní Čechy
organizováno: regionálním představitelem JUDr. Milanem Jelínkem a pověřenými zástupci regionálního střediska Mgr. Ing. Vítězslavem Paděrou a JUDr. Janem Malým.
určeno pro: žadatele z regionu Východní Čechy
Bezplatné právní poradenství je organizováno každou pracovní středu vždy od 13.00 – 17.00 hodin ve  Spolkovém domě Kavárna Evropa, Pernštýnské nám. 54, Pardubice, v kanceláři č. 26 ve 3. patře budovy a v Informačním centru Hradec Králové, na Eliščině nábřeží 626.
Právní poradenství poskytují na obou místech vždy dva advokáti určení regionálním pracovištěm ze seznamu advokátů pro vč. region.
Žadatelé se nemusí předem objednávat, případné nejasnosti či dotazy mohou adresovat v souvislosti s touto službou: na info@akprp.cz a na recepcehk@hjf.cz .

 

Severní Morava
organizováno: regionální představitel Mgr. Pavel Otipka
určeno pro: žadatele z regionu Severní Morava
Žadatel žádost zašle v písemné podobě na adresu: Mgr. Pavel Otipka, Poštovní 1794/17, 702 00 Ostrava , nebo elektronicky: otipka@otipka.cz .  Mgr. Otipka dále určí advokáta, který se příslušnou žádostí bude zabývat. Jedná se o krátké informativní porady v délce 15 minut.

 

Střední Morava
organizováno: na zajištění bezplatné právní porady se podílí všichni advokáti regionu Olomouc
určeno pro: žadatele z regionu Střední Morava
provoz bezplatné právní poradny zajišťuje: Mgr. Michal Zahnáš,
Bezplatné právní porady se konají jedenkrát za 14 dnů v sudý kalendářní týden ve čtvrtek v čase od 13:00 do 16:00 hodin výlučně v prostorách Klubu pro seniory na Tererovo nám. č.2 v Olomouci. Do poradny není třeba se předem objednávat, právní porady nebudou poskytovány telefonicky.
Porady poskytují dva předem vyzvaní advokáti. Jedná se o krátké informativní porady v délce cca 15 - 20 minut.

 

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz