Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Právní předpisy

Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii,


ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 176/2010 Sb.,


kterou se stanoví podrobnosti o identifikačních průkazech advokátů, usazených evropských advokátů a advokátních koncipientů

Vyhláška č. 177/1996 Sb.


o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 197/1996 Sb.,


kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 244/1996 Sb.,


kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád), ve znění pozdějších předpisů

Sdělení č. 121/2007 Sb.,


kterým se oznamují profesní označení podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o advokacii

Vyhláška č. 120/2018 Sb.


o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi