Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Právní předpisy

Listina základních práv a svobod


Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod


209/1992 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí

VYHLÁŠKA č. 176/2010 Sb., ze dne 24. května 2010


kterou se stanoví podrobnosti o identifikačních průkazech advokátů, usazených evropských advokátů a advokátních koncipientů

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996


o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb. ze dne 3. července 1996,


kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 244/1996 Sb. ze dne 20. srpna 1996


kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád), ve znění vyhlášky č. 246/1999 Sb., vyhlášky č. 265/2009 Sb. a vyhlášky č. 485/2012 Sb.

Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 121/2007 Sb. ze dne 10. května 2007


kterým se oznamují profesní označení podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o advokacii

VYHLÁŠKA č. 120/2018 Sb.


o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi