Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Sdělení ČAK o povinných platbách a pojistném

Vážené advokátky, vážení advokáti,

v rámci pokračující digitalizace činností České advokátní komory (dále též jen Komora) Vám v nejbližších dnech bude do datové schránky doručen předpis povinných plateb stanovených v § 30 zákona o advokacii, tedy příspěvku na činnost Komory a příspěvku do sociálního fondu Komory na rok 2024.

Jste-li účastni hromadného pojištění pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou klientovi podle § 24 odst. 1 zákona o advokacii, sjednaného Komorou podle § 24c odst. 1 zákona o advokacii, obdržíte rovněž samostatný předpis pojistného na rok 2024 s individuálním variabilním symbolem. V této souvislosti upozorňujeme na zvýšení pojistného o 500 Kč na částku 7.200 Kč ročně, k němuž dochází od 1. ledna 2024 za současného zvýšení pojistného limitu o 500.000 Kč na 7.500.000 Kč.

Dochází tedy k oddělení povinných plateb a pojistného, s čímž souvisí změna variabilních symbolů.

- výše a splatnost příspěvku na činnost České advokátní komory (dále jen „Komora“) za rok 2024

- výše a splatnost odvodu do sociálního fondu Komory za rok 2024

- výše a splatnost pojistného pro rok 2024

- výše a splatnost odvodu do fondu Komory pro vzdělávání advokátních koncipientů za rok 2023

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi