Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Aktuality

Oddlužovací novela – příslib jednotné aplikace (?) aneb na čem se insolvenční justice (ne)shodla Nové prováděcí předpisy k IZ (formuláře aj.)

Vydáno dne: 15.05.2019

přednáší:
JUDr. Jolana Maršíková, místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové
JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, PhD.,  místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích
David Jakub Hošek,  koordinátor insolvenční legislativy, Ministerstvo spravedlnosti ČR

datum konání: 26. června 2019 od 9 do 14 hodin
místo konání: Justiční areál Na Míčánkách, 28. pluku 1533/29b, Praha
účastnický poplatek za seminář: 1.490,- Kč členové ASIS, 2.690,- Kč ostatní účastníci (cena je vč. DPH a občerstvení)

Novela insolvenčního zákona, zejména její dopady do oddlužení, závěry jednotící diskuse insolvenčních soudců

Vydáno dne: 15.05.2019

přednáší:
Mgr. Renáta Maixnerová, místopředsedkyně Krajského soudu v Brně

datum konání: 20. června 2019 od 9 do 15 hodin
místo konání: Hotel Continental Brno, Kounicova 6, Brno
účastnický poplatek za seminář: 1.490,- Kč členové ASIS, 2.690,- Kč ostatní účastníci (cena je vč. DPH a občerstvení)

Novela insolvenčního zákona, zejména její dopady do oddlužení

Vydáno dne: 15.05.2019

přednáší:
JUDr. Jolana Maršíková, místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové

datum konání: 7. června 2019 od 9 do 14 hodin
místo konání: Justiční areál Na Míčánkách, 28. pluku 1533/29b, Praha
účastnický poplatek za seminář: 1.490,- Kč členové ASIS, 2.690,- Kč ostatní účastníci (cena je vč. DPH a občerstvení)

Aktuální stav novely insolvenčního zákona ; aktuální insolvenční judikatura

Vydáno dne: 07.11.2018

přednáší:
JUDr. Jan Chvojka, zpravodaj novely insolvenčního zákona, místopředseda Ústavně právního výboru PSP ČR, předseda poslaneckého klubu
JUDr. Michal Žižlavský, předseda sekce pro insolvenční právo a člen představenstva České advokátní komory
Mgr. Renáta Maixnerová, soudkyně Krajského soudu v Brně

datum konání: 6. prosince 2018 od 9 do 15 hodin
místo konání: Justiční areál Na Míčánkách, dražební sál, 28. pluku 1533/29b, Praha
účastnický poplatek za seminář: 1.390,- Kč členové ASIS, 2.490,- Kč ostatní účastníci (cena je vč. DPH)

Nejen aktuální otázky insolvenčního řízení – Brno

Vydáno dne: 07.11.2018

změny v oddlužení dle připravované novely insolvenčního zákona
přednáší:  Mgr. Renáta Maixnerová, soudkyně Krajského soudu v Brně

datum konání: 27. listopadu 2018 od 9 do 14 hodin
místo konání: Hotel Continental Brno, Kounicova 6, Brno
účastnický poplatek za seminář: 1.290,- Kč členové ASIS, 2.390,- Kč ostatní účastníci (cena je vč. DPH a občerstvení)

ODDLUŽENÍ - AKTUÁLNÍ VÝKLADOVÉ PROBLÉMY, ZMĚNY NAVRŽENÉ PŘIPRAVOVANOU NOVELOU IZ, JUDIKATURA

Vydáno dne: 29.06.2018

přednáší:  JUDr. Jolana Maršíková, místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové
datum konání:
1. listopadu 2018 od 9 do 16:00 hodin
místo konání: Justiční akademie, Hybernská 18, Praha 1

Seminář „Nová úprava SRO a AS – nové možnosti i nová úskalí pro společníky, členy orgánů, věřitele i další osoby“

Vydáno dne: 19.10.2017

přednáší:  JUDr. Petr Čech Ph.D., LL.M.,
odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK,
spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., poradce ministra spravedlnosti, lektor Justiční akademie

seminář "Co může, co musí a co nesmí radit advokát klientovi v úpadku?"

Vydáno dne: 31.08.2017

8. září 2017, 9 – 15 hodin, Justiční akademie Praha

Co může, co musí a co nesmí radit advokát klientovi v úpadku?

Vydáno dne: 08.06.2017

přednáší: 

  • JUDr. Libor Vávra, předseda Městského soudu v Praze, trestní soudce
  • Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., vědecký pracovník ÚSP AV ČR, advokát PRK Partners, člen Legislativní rady vlády ČR
  • JUDr. Michal Žižlavský, advokát a insolvenční správce, člen představenstva ČAK, předseda Rady expertů ASIS, člen Legislativní rady vlády ČR

datum konání: 8. září 2017 od 9 do 15:00 hodin
místo konání: Justiční akademie Praha, Hybernská 18, Praha 1

Seminář: Institut náhrady škody v insolvenčních a konkursních souvislostech

Vydáno dne: 25.05.2017

Vazby na poslední změny insolvenčního zákona
Aktuální insolvenční a konkursní judikatura


přednáší:  JUDr. Zdeněk Krčmář, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR
datum konání: 23. června 2017 od 9 do 16:00 hodin
místo konání: Justiční akademie Praha, Hybernská 18, Praha 1

Insolvenční řízení po novele účinné od 1.7.2017

Vydáno dne: 25.05.2017

přednáší:  JUDr. Jolana Maršíková, místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové
datum konání: 20. června 2017 od 9 do 16:00 hodin
místo konání: Hotel Continental, Kounicova 6, Brno

"Spor o úpadek" dlužníka - První fáze insolvenčního řízení ve světle posledních změn insolvenčního zákona

Vydáno dne: 28.03.2017

přednáší:  JUDr. Zdeněk Krčmář, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR
datum konání: 21. dubna 2017 od 9 do 15:00 hodin
místo konání: Justiční akademie Praha, Hybernská 18, Praha 1

Seminář: Změny v osobě věřitele a dlužníka; zajištění a utvrzení dluhu v novém občanském právu a s přihlédnutím k aktuální judikatuře

Vydáno dne: 02.03.2017

7. dubna 2017 od 9 do 16:15 hodin, Justiční akademie Praha, Hybernská 18, Praha 1

Řešení úpadku oddlužením; střet insolvenčního a exekučního práva ve světle aktuální judikatury a připravovaných novel insolvenčního zákona

Vydáno dne: 23.12.2016

JUDr. Jolana Maršíková, místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové

20. ledna 2017 od 9 do 16 hodin, Justiční akademie, Hybernská 18, Praha 1
 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi