Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Přerušení, pozastavení

Přerušení právní praxe

Při přerušení musí trvat pracovní poměr. Jedná se o koncipienty, kteří pobírají peněžitou pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, nebo jsou v dlouhodobé pracovní neschopnosti.

K přerušení praxe je třeba doložit:
• žádost o přerušení praxe, ke stažení ZDE
• kopie zádosti o PPM, kopie dokladu o pobírání RP, kopie neschopenky

Zánik přerušení je třeba písemně oznámit.


Pozastavení právní praxe

Při pozastavení musí trvat pracovní poměr. Pozastavit právní praxi lze např. z důvodu zahraniční stáže.

K pozastavení praxe je třeba doložit:
• žádost o pozastavení (s úředně ověřeným podpisem), ke stažení ZDE

Zánik pozastavení je třeba písemně oznámit.

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz