Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Redakční rada Bulletinu advokacie

 

 

 

 

 

 


JUDr. Petr Toman, LL.M.
předseda redakční rady

Redakční rada Bulletinu advokacie

JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
děkan Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni

Prof., Prof. zw., Dr. et Mgr. Ing. (oec) Alexander Bělohlávek, prof. hon., dr.h.c.
Ekonomická fakulta VŠB Ostrava, Právnická fakulta MU, vedoucí ústavu mezinárodního práva Univerzita Collegium Humanum, Polsko, Fakulta právnická ZČU, advokát 

prof. JUDr. Jan Dědič
člen Vědecké rady VŠE Praha

prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Právnická fakulta UK

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Právnická fakulta UK

JUDr. Vojen Güttler
Ústav státu a práva AV ČR

JUDr. Vladimír Jirousek
expředseda ČAK, advokát

JUDr. Ladislav Krym
extajemník ČAK, advokát

prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Právnická fakulta UK

prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
Akademie Sting Brno

doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
Fakulta sociálně ekonomická UJEP

JUDr. Michal Mazanec
expředseda Nejvyšší správní soud ČR

JUDr. Robert Němec, LL.M.
předseda ČAK 

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Právnická fakulta MU

prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
soudce ÚS ČR

JUDr. Michal Žižlavský
člen představenstva ČAK

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi