Nepřehlédněte!


Změny související s opravami budov ČAK – ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Bezplatné právní poradenství

Česká advokátní komora zajišťuje právní pomoc osobám, které se nemohou z různých příčin a důvodů domoci právní pomoci advokátem ve dvou formách, jednak v rámci právní úpravy obsažené v § 18 odst. 2 zákona o advokacii a jednak v rámci výkonu veřejně prospěšné činnosti organizováním bezplatných právních porad v jednotlivých regionech.

Představenstvo České advokátní komory jmenuje regionální představitele a jejich zástupce dle působnosti krajských soudů. Regionální střediska se  m.j. podílejí na zajišťování právní pomoci osobám, které se nemohou domoci poskytnutí právních služeb advokátem.  Pro advokáty je povinnost podílet se v přiměřeném rozsahu na projektech směřujících k prosazování nebo obhajobě lidských práv a svobod bez nároku na odměnu stanovena v čl. 18 usnesení představenstva č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů. 

 

Praha
organizováno: Česká advokátní komora – odbor sekretariátu
určeno pro: žadatele z Prahy a nejbližšího okolí
nutné objednat se na tel.: 221 729 011 (recepce ČAK)
Provozní doba: pondělí až čtvrtek 8.00 – 16.45
                           pátek 8.00 – 15.30
                                                                                                            

Nepřehlédněte!
Od 1. 6. 2016 jsou po dobu oprav budov ČAK objednávky na bezplatné právní poradenství přijímány výhradně na recepci Školicího a vzdělávacího centra ČAK – v paláci Dunaj.
Adresa: Národní tř. 10 (vchod za rohem z Voršilské ul. 14)
Telefonní spojení: 224 951 309
Příjem objednávek: recepce paláce Dunaj

Upozorňujeme, že poskytování bezplatné právní pomoci v měsíci červnu je zcela rezervováno, právní poradenství se neprovádí během letních prázdnin a na měsíc září se lze objednat od 15.8.2016.
                                                                                                            

Bezplatné právní poradenství organizováno vždy dvakrát týdně:
ve středu, 14:00 – 16:00 hod. v budově Městského soudu v Praze, Spálená 2, Praha 2 (vchod z Karlova náměstí) – v kanceláři České advokátní komory (místnost č. A004b),
v pátek, 10:00 - 12:00 v budově Obvodního soudu pro Prahu 1, Ovocný trh 14, Praha 1 - v jednací síni č. dv. 261 (2. patro)
(právní porady se neposkytují v období letních prázdnin a v době svátků).

Žadatel o právní poradu se musí předem objednat na konkrétní termín. Jedná se o krátké informativní porady v délce 15 minut, kdy je žadateli zejména doporučen další postup v jeho záležitosti apod. Právní poradenství na obou místech poskytují vždy dva advokáti. Objednací termíny bývají pravidelně zaplněny.

 

Brno
organizováno: Česká advokátní komora, pobočka Brno
určeno pro: žadatele z Brna a okolí, region Jižní Morava
nutné objednat se na tel.: 542 514 401, 542 514 402 (sekretariát pobočky)
Bezplatné právní poradenství organizováno vždy jednou týdně ve čtvrtek 14:00 – 16:00 v budově Krajského soudu v Brně, Rooseveltova 16, Brno, místnost 003D (právní porady se neposkytují v období letních prázdnin a v době svátků).
Žadatel o právní poradu se musí předem objednat na konkrétní termín. Jedná se o krátké informativní porady v délce 15 minut. Právní poradenství poskytují vždy dva advokáti, objednací termíny bývají vždy zaplněny.

 

Střední Čechy
organizováno: regionální představitel JUDr. Roman Premus
určeno pro: žadatele z regionu Střední Čechy
Žádosti jsou přijímány výhradně v písemné podobě na adrese: JUDr. Roman Premus, Masarykovo nám. 225, 256 01, Benešov, nebo elektronicky premus@pravni.cz (žádost nemusí být zvlášť odůvodňována, není třeba rozebírat právní problém klienta).
JUDr. Premus na základě písemné žádosti požádá advokáta, který vykonává advokacii v místě, odkud je klient, a který je v pořadí, aby ve své kanceláři klientovi základní informativní právní poradu poskytl.

 

Jižní Čechy
organizováno: regionální středisko České advokátní komory – Jižní Čechy
určeno pro: žadatele z regionu Jižní Čechy
Bezplatné právní poradenství organizováno každou pracovní středu 14:00 – 18:00 na adrese: Správa domů s.r.o. (bývalý Bytový podnik města Č. B.), ul. Čéčova 44, České Budějovice, místnost č. 28 v přízemí. Možnost dopravy autobusem MHD – linka č. 11, zastávka Čéčova u řeky Vltavy.
Žadatelé se nemusí předem k informativní schůzce objednávat. Právní poradenství poskytují vždy dva advokáti (jeden v čase 14:00 – 16:00, druhý 16:00 – 18:00).

 

Západní Čechy
organizováno: regionální představitelka JUDr. Julie Šindelářová
určeno pro: žadatele z regionu Západní Čechy
Bezplatné právní poradenství organizováno každou pracovní středu 16:00 – 18:00 v budově Domu kultury Peklo, Pobřežní 10, Plzeň a každou pracovní středu 15:00 – 17:00 v budově Městského úřadu Klatovy, nám. Míru 62, Klatovy.
Žadatelé se nemusí předem k informativní schůzce objednávat. Poradenství zajišťují dva předem vyzvaní advokáti.

 

Severní Čechy

organizováno: regionální představitel JUDr. Zdeněk Grus
určeno pro: žadatelé z regionu Severní Čechy
Bezplatné právní poradenství je organizováno vždy jednou za 14 dní ve čtvrtek od 15:00 do 17:00 hod. v místnosti č. 211, a to v objektu Domu Kultury města Ústí nad Labem.Právní poradenství poskytují vždy čtyři až pět předem vyzvaní advokáti. Jedná se o krátké informativní porady v délce 15 – 30 minut. Podrobný rozpis termínů právních porad najdete ZDE

 

Východní Čechy
organizováno: na zajištění bezplatné právní porady se podílí všichni advokáti regionu Východní Čechy
určeno pro: žadatele z regionu Východní Čechy
Každý občan je oprávněn obrátit se na kteréhokoliv advokáta regionu s žádostí o poskytnutí bezplatné právní porady (která má charakter krátké informativní schůzky) a advokát je k poskytnutí takovéto právní služby povolán (žadatele může odmítnout v případě pracovního vytížení).
Pokud by byl žadatel odmítnut (případně odmítnut opakovaně i jinými advokáty), může se obrátit na pracoviště České advokátní komory v Hradci Králové, Resslova 1253, Hradec Králové, telefon: 495 534 081, fax: 493 814 911, e-mail: recepcehk@hjf.cz, s žádostí o bezplatnou právní poradu.

 

Severní Morava
organizováno: regionální představitel JUDr. Aleš Vídenský
určeno pro: žadatele z regionu Severní Morava
Žadatel žádost zašle v písemné podobě na adresu: JUDr. Aleš Vídenský, AK Sokolská tř. 22,
702 00 Ostrava, nebo elektronicky
advokatkanc@akostrava.cz, JUDr. Vídenský dále určí advokáta, který se příslušnou žádostí bude zabývat. Jedná se o krátké informativní porady v délce 15 minut.

 

Střední Morava
organizováno: na zajištění bezplatné právní porady se podílí všichni advokáti regionu Olomouc
určeno pro: žadatele z regionu Střední Morava
kontaktní osoba: Mgr. Michal Zahnáš, telefon:  585 220 042, mail: zahnas@orlet-zahnas.cz
Bezplatné právní porady se konají od 2.června 2016 vždy jedenkrát za 14 dnů ve čtvrtek v čase od 13:00 do 16:00 hodin v prostorách Klubu pro seniory na Tererovo nám. č.2 v Olomouci.
Porady poskytují dva předem vyzvaní advokáti. Jedná se o krátké informativní porady v délce cca 15 - 20 minut. 

 

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 221 729 011
fax: +420 224 932 989
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 542 514 401
fax: +420 542 514 409
e-mail: sekr@cakbrno.cz