Nepřehlédněte!


Veškeré informace k datovým schránkám advokátů ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Stavovské předpisy

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996,


kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), ve znění usnesení sněmu č. 3/1999 Věstníku, usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2003 Věstníku, usnesení představenstva České advokátní komory č. 8/2004 Věstníku, usnesení představenstva České advokátní komory č. 6/2005 Věstníku, usnesení představenstva České advokátní komory č. 9/2006 Věstníku, usnesení představenstva České advokátní komory č. 12/2006 Věstníku, usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2008 Věstníku, usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2010 Věstníku, usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2013 Věstníku, usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2014 Věstníku a usnesení představenstva České advokátní komory č. 4/2015 Věstníku, a ve znění redakčního sdělení o opravě tiskových chyb, oznámeného v částce 3/2003 Věstníku

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 4/1997 Věstníku ze dne 27. září 1996,


o uznávání jiné právní praxe jako praxe advokátního koncipienta v některých případech

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1998 Věstníku ze dne 10. března 1998,


o výchově advokátních koncipientů a dalším vzdělávání advokátů, ve znění usnesení představenstva České advokátní komory č. 3/2003 Věstníku ze dne 10. června 2003, usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2007 Věstníku ze dne 12. března 2007a usnesení představenstva České advokátní komory č. 3/2014 Věstníku ze dne 9. září 2014

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998,


kterým se upravuje smírčí řízení (advokátní smírčí řád), ve znění usnesení představenstva České advokátní komory č.1/2003 Věstníku ze dne 17. února 2003 a usnesení představenstva České advokátní komory č.1/2016 Věstníku ze dne 2. března 2016

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 6/1998 Věstníku ze dne 8. prosince 1998,


kterým se stanoví pravidla pro výkon substitučního oprávnění advokátních koncipientů a jiných zaměstnanců advokáta, ve znění usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2002 Věstníku ze dne 3. září 2002, usnesení představenstva České advokátní komory č. 3/2004 Věstníku ze dne 12. května 2004, usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2009 Věstníku ze dne 8. prosince 2008 a ve znění redakčního sdělení o opravě tiskových chyb, oznámeného v částce 1/1999 Věstníku

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1999 Věstníku ze dne 12. října 1999,


kterým se stanoví jednorázová částka náhrady nákladů kárného řízení, ve znění usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2014 Věstníku

Usnesení sněmu č. 3/1999 Věstníku ze dne 8. listopadu 1999,


kterým se schvaluje organizační řád České advokátní komory, ve znění usnesení sněmu č. 2/2002 Věstníku, usnesení sněmu č. 8/2005 Věstníku, usnesení sněmu č. 5/2009 Věstníku, usnesení sněmu č. 3/2013 Věstníku a ve znění redakčních sdělení o opravě tiskových chyb, oznámených v částkách 1/2000 a 2/2002 Věstníku

Usnesení sněmu č. 4/1999 Věstníku ze dne 8. listopadu 1999,


kterým se schvaluje výše a splatnost příspěvku na činnost České advokátní komory, ve znění usnesení sněmu č. 5/2002 Věstníku ze dne 29. října 2002

Usnesení sněmu č. 5/1999 Věstníku ze dne 8. listopadu 1999,


o sociálním fondu České advokátní komory, ve znění usnesení sněmu č. 3/2002 Věstníku ze dne 29. října 2002, usnesení sněmu č. 7/2005 Věstníku ze dne 21. října 2005, usnesení sněmu č. 6/2009 Věstníku ze dne 16. října 2009 a usnesení sněmu č. 2/2013 Věstníku.

Usnesení sněmu č. 6/1999 Věstníku ze dne 8. listopadu 1999,


kterým se schvaluje výše a splatnost odvodu advokátů do sociálního fondu České advokátní komory, ve znění usnesení sněmu č. 4/2002 Věstníku ze dne 29. října 2002

Usnesení sněmu č. 7/1999 Věstníku ze dne 8. listopadu 1999,


kterým se schvaluje výše náhrad za ztrátu času stráveného výkonem funkcí v orgánech České advokátní komory a upravuje poskytování náhrady hotových výdajů, ve znění usnesení sněmu č. 7/2009 Věstníku, ze dne 16. října 2009

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 9/1999 Věstníku ze dne 8. listopadu 1999


kterým se stanoví některé podrobnosti o dokumentaci advokáta vedené při poskytování právních služeb, ve znění usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2006 Věstníku ze dne 12. září 2006, usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2010 Věstníku ze dne 14. května 2010, usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2011 Věstníku ze dne 9. listopadu 2011 a usnesení představenstva České advokátní komory č. 3/2011 Věstníku ze dne 31. října 2011

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2001 Věstníku ze dne 14. června 2001,


kterým se stanoví pravidla vydávání Věstníku České advokátní komory, ve znění usnesení představenstva České advokátní komory č. 5/2004 Věstníku ze dne 8. června 2004, usnesení představenstva České advokátní komory č. 11/2006 Věstníku ze dne 13. listopadu 2006 a redakčního sdělení o opravě tiskové chyby oznámeného v částce 4/2004 Věstníku

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2004 Věstníku ze dne 12. května 2004,


kterým se stanoví poplatek za advokátní zkoušku, zkoušku způsobilosti a uznávací zkoušku a podrobnosti o jeho placení

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 4/2004 Věstníku ze dne 12. května 2004


o používání stavovských předpisů České advokátní komory pro evropské advokáty

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku ze dne 28. června 2004,


o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, ve znění usnesení představenstva České advokátní komory č. 3/2008 Věstníku, usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2012 Věstníku a usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2015 Věstníku

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 10/2004 Věstníku ze dne 12. října 2004,


kterým se stanoví výše úplaty za vydání knihy o prohlášeních o pravosti podpisu

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 13/2004 Věstníku ze dne 12. října 2004,


k výkonu oprávnění advokáta vyhledávat, předkládat a navrhovat důkazy v trestním řízení

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 14/2004 Věstníku ze dne 9. listopadu 2004,


o úpravě výše příspěvku na činnost České advokátní komory

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz