Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Podmínky inzerce

CENÍK PLOŠNÉ INZERCE
pro advokáty zapsané na seznamu vedeném ČAK

Inzertní služby pro Bulletin advokacie zajišťuje společnost IMPAX, spol. s r.o.,
tel. 606 404 953, e-mail: inzerce@impax.cz


 

1/1 (celá strana) 210 x 297 mm 20 000 Kč

*(u inzerátů na spad je třeba přidat alespoň 3 mm na každé straně)

1/2 strany na šířku 190 x 137 mm (na zrcadlo) 14 000 Kč
1/2 strany na výšku 90 x 283 mm (na zrcadlo) 14 000 Kč

 

1/4 strany 90 x 137 mm (na zrcadlo) 10 000 Kč

 

1/8 strany 90 x 66 mm (na zrcadlo) 6 000 Kč

Ceny inzerce jsou smluvní a nezahrnují DPH 21 %.

 

Stornování inzerce

Po uzávěrce objednávek inzerce se za zrušení inzerce účtuje poplatek ve výši 30 % ze základní ceny inzerátu. Po uzávěrce předání podkladů se účtuje 100 % ze základní ceny inzerátu.

Technická specifikace

Inzerce se přijímá pouze v elektronické podobě. K dokumentům je třeba vždy přiložit barevný nátisk (chemický nebo digitální), popřípadě výtisk z barevné tiskárny. V případě, že barevný nátisk není dodán, neručí vydavatel za barevnou věrnost otištěného inzerátu. V případě absence nátisku nebo alespoň výtisku nelze zaručit ani správnou podobu vytištěného inzerátu.

HOTOVÉ DOKUMENTY PŘIPRAVENÉ K TISKU

PDF
Dokumenty PDF musí být vytvořeny pomocí programu Acrobat Distiller z postscriptového souboru s kompzitními (nikoliv separovanými) barvami, v nastavení pro maximální kvalitu tisku – vložené bitmapové obrázky rozlišení minimálně 300 dpi, bez komprese či downsamplingu. V dokumentu musí být postscriptovým ovladačem vložena písma (případně mohou být převedena do křivek) a všechny použité barvy musí být v režimu CMYK. Soubory PDF vygenerované přímo DTP aplikací nelze použít.

ILLUSTRATOR EPS
Dokumenty EPS (Encapsulated PostScript) musí obsahovat výhradně barvy v režimu CMYK a veškerá použitá písma musí být převedena do křivek. Dokument musí být uložen s náhledem ve formátu TIFF (8bitový).

BITMAPOVÉ OBRÁZKY – TIFF, PHOTOSHOP EPS, JPG
Bitmapové dokumenty musí být uloženy v barevném režimu CMYK (v případě režimu RGB vydavatel neručí za barevnou věrnost inzerátu), v rozlišení nejméně 300 dpi, při použití písma, obzvlášť v menších velikostech je doporučeno nejméně 600 dpi.
Soubory TIFF mohou být uloženy pouze s kompresí typu LZW nebo bez komprese. Černobílé inzeráty mohou být v režimu stupňů šedé (greyscale), pérovky mohou být uloženy v režimu bitmap (1bit) v rozlišení nejméně 600 dpi.
Soubory EPS musí být uloženy jako jednosouborové, bez komprese, nejlépe v binárním režimu.
Soubory typu JPG musí být uloženy v maximální kvalitě, tedy s nejnižší možnou kompresí.
U inzerátů na spad je třeba přidat 5 mm pro ořez. V případě vazby V2 je u druhé a třetí strany obálky a také první a poslední strany bloku vnitřku počítat se zmenšením šířky stránky o 4 mm od hřbetu, potřebné pro vlepení bloku do obálky.
U dvoustránkových inzerátů (2/1) je třeba dodat keždou stranu jako zvláštní dokument

Pokud není s podklady k inzerci předán i nátisk nebo výtisk z počítačové tiskárny, neručí vydavatel za správnost reprodukce inzerátu.

DOKUMENTY ZHOTOVENÉ V NAŠEM STUDIU
Inzerce pro naše klienty se připravuje pouze po předchozí dohodě. Podklady v takovém případě musí být našemu studiu předány nejméně 5 pracovních dní před uzávěrkou inzerce.

PODKLADY
Veškeré texty musí být předány výhradně v elektronické podobě ve formátu .RTF, případně .DOC (Microsoft Word) pro Windows nebo MacOS. Předpokládá se, že předané texty jsou úplné, správné a neobsahují chyby či překlepy.
Pro obrázky a grafiku platí stejné technické požadavky, jako pro hotové dokumenty. Soubory CDR (Corel Draw) mohou být přijaty pouze po dohodě pracovníky našeho studia a platí pro ně stejné požadavky jako pro soubory Illustrator EPS.

Při požadavku na použití konkrétního písma je nutné toto písmo předat s podklady (formát Type1, případně TrueType pro Windows).

S objednávkou inzerce musí být předán zákres rozvržení inzerátu, případně náhled v elektronické podobě (například JPG, TIFF, PDF nebo v jiném běžném elektronickém formátu pro Windows nebo MacOS).

V případě náročných retuší, elektronických montáží a náhledů s klientem mohou být zákazníkovi účtovány vícenáklady, jejichž výše bude sdělena předem.

PŘEDÁVÁNI PODKLADŮ

E-MAIL
Podklady do celkové velikosti 10 MB mohou být zaslány elektronickou poštou. Přílohy by měly být zkomprimovány ve formátu ZIP (např. WinZip) nebo programem StuffIt jako ochrana proti poškození souborů. Soubory pojmenujte podle názvu firmy/inzerátu/produktu. Totéž prosím uveďte v záhlaví zprávy.

MÉDIA
Podklady pro inzerci mohou být předány na médiích CD-R/CD-RW, do kapacity 700 MB, DVD+–R, případně zip 100 MB ve formátu pro PC/Windows.

Inzerent plně ručí za správnost a bezchybnost předaných podkladů i za obsah inzerátu.

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi