Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Představujeme velký projekt ČAK: Advokáti proti totalitě

Česká advokátní komora (ČAK) připravuje při příležitosti 30. výročí Listopadové revoluce z roku 1989 unikátní projekt, který představí vedle známějších jmen statečných advokátů v době nesvobody i méně známé osobnosti, jejichž jména byla v běhu dějin pozapomenuta, ale zaslouží si připomenutí, respekt a vzdání našeho holdu.


PRŮBĚŽNÉ INFORMACE ČTĚTE ZDE.


Registrační formulář na právněhistorickou konferenci dne 5. 11. 2019 od 9:30 hodin ve Velké porotní síni Vrchního soudu v Praze naleznete ZDE.

„Projekt Advokáti proti totalitě vznikl na základně dvou impulsů, které se protnuly ve stejný okamžik,“ vysvětluje JUDr. Petr Toman, LL.M., člen představenstva ČAK, který má na starosti vnější vztahy a mediální oblast a který stojí za tímto projektem. Inspirujícím okamžikem pro ČAK byl vstup JUDr. Jiřího Machourka do Právnické síně slávy soutěže Právník roku 2017 v lednu 2018. Tento nonšalantní advokát je známý statečnou obhajobou brněnských disidentů v 70. a 80 letech minulého století. „Uvědomili jsme si, že takových osobnosti má česká advokacie ve své historii daleko více, jen se na ně zapomíná. Druhým impulsem byl silný pocit, že veřejnost v posledních letech přestává rozumět postavení advokacie a její úloze v právním státě. Bohužel nejen laická, ale i odborná,“ zdůrazňuje Petr Toman. Projekt Advokáti proti totalitě klade důraz na etickou stránku profese advokátů a jejich potřebnou nezávislost.

V současnosti přibývá útoků na nezávislost advokacie a snah o narušení základního principu, na němž po léta stojí. Totiž na principu důvěrnosti komunikace mezi advokátem a jeho klientem. I to je jeden z důvodů, proč vznikl projekt s tímto společenským apelem. Advokáti proti totalitě chtějí na jedinečných životních osudech advokátů doložit, jak důležité jsou principy nezávislosti a důvěrnosti nejen pro advokacii jako profesi, ale i pro celou společnost. ČAK vzdá hold těm, kteří i za cenu vlastních nesnází bojovali proti totalitě, za právo a spravedlnost. A leckdy při obhajobě klienta neváhali přinést i oběť nejvyšší. Totalitou není myšlen pouze určitý politický systém, ale především způsob myšlení, který někteří používají dodnes. Je třeba neustálé kultivace etických principů pro práci advokátního stavu a zviditelňování pozitivních vzorů.  

Letošní rok je proto toto téma tak významný! Uplyne nejen třicet let od Listopadu 1989, ale rovněž sedmdesát let od jednoho z prvních vykonstruovaných komunistických procesů s popravou odsouzeného advokátního koncipienta JUDr. Jaroslava Borkovce. Jsou to nejen pro advokáty významná výročí, která si nepochybně zaslouží připomínku nejrůznějšími formami.

A na co se tedy může veřejnost těšit?

Jednoduše řečeno na řadu akcí: projekt zahrnuje výstavu, odbornou konferenci, diskusní fórum, bude mít své webové stránky a vše podstatné bude shrnuto i do knihy. Tu připravuje právě Petr Toman ve spolupráci s Ondřejem Šebestou, s nímž spolupracoval již v roce 2016 na vydání úspěšné knihy Nestoři české advokacie.

Odborná konference
Symbolické bude už samotné zahájení projektu Advokáti proti totalitě. Půjde o významnou odbornou konferenci, která se bude konat 5. 11. 2019 od 9 hodin ráno, a to v historické soudní síni Vrchního soudu v Praze. Zde byla odsouzena Milada Horáková. Navíc jde také i o den výročí popravy advokátního koncipienta Jaroslava Borkovce. Konference proto bude věnovaná boji advokátů proti totalitním režimům. Je připravována v součinnosti s Právnickou fakultou UK. ČAK očekává, že se jí zúčastní řada významných hostů z české i slovenské justice a řada historiků.

Výstava
Odborná i širší veřejnost se může těšit zejména na interaktivní výstavu, a to přímo na místě revolučních událostí. Výstava bude slavnostně zahájena 5. listopadu 2019 v 18 hodin v Galerii 17. Listopadu v sídle České advokátní komory, v Kaňkově paláci. Na výstavních plochách budou shrnuty základní informace o představovaných advokátech, ve výstavních vitrínách budou shromážděny trojrozměrné artefakty z jejich životů. Slavnostní vernisáže se zúčastní představitelé napříč veřejným životem. Výstava bude veřejnosti zdarma přístupná minimálně do konce roku 2019.

Kniha
Současně proběhne i křest knihy Advokáti proti totalitě. Ta bude završením dlouhodobého sběru příběhů o advokátech, kteří neustoupili z profesních a etických principů ani v těžkých dobách nesvobody. Publikace vychází z historických dokumentů, popíše příběhy advokátů, z nichž někteří v boji s totalitou položili i svůj život. Obrazový doprovod bude tvořit soudobé i archivní fotografie. Vydavatelem knihy bude tradičně Česká advokátní komora.

Diskusní fórum
Na Den lidských práv – 10. prosince 2019 chystá ČAK diskusní fórum s tématikou lidských práv a svobod ve 21. století. Bližší informace k této akci zveřejníme během podzimu, už nyní ale víme, že proběhne přímo v prostorách galerie a výstavy samé.

Další související aktivity projektu
Spolu se zahájením výstavy bude spuštěn i „podpůrný“ web, který bude obsahovat řadu dalších materiálů, jež nepojme výstava samotná. Výstava bude s webem propojena QR kódy, stejně tak bude fungovat i stránka na sociální síti Instagram. Webové stránky budou zpřístupněny i přímo návštěvníkům výstavy na interaktivní velkoplošné obrazovce, kde bude možné dohledat i řadu dalších zajímavostí.

A koho Vám projekt konkrétně představí?

JUDr. Jaroslav Borkovec – advokátní koncipient, popraven 5. 11. 1949. V den 70. výročí jeho úmrtí bude projekt zahájen
JUDr. Jiří Křížek – advokát, odsouzen na 22 let v procesu s M. Horákovou
JUDr. Rastislav Váhala – obhájce generála Heliodora Píky
JUDr. Kamill Ressler – obhájce K. H. Franka
JUDr. Dagmar Burešová – advokátka, politička, obhájkyně disidentů 70. a 80. let
JUDr. Otakar Motejl – advokát, obhájce disidentů 70. a 80. let
JUDr. Ján Čarnogurský – slovenský advokát, politik, obhájce disidentů 70. a 80. let
JUDr. Milan Hulík – obhájce disidentů 70. a 80. let
JUDr. Jiří Machourek – obhájce disidentů 70. a 80. let
JUDr. František Hejný – advokát, po únoru 1948 zatčen a odsouzen k několikaletému trestu, do advokacie se již nikdy nevrátil.


Pokud Vás naše úvodní informace zaujaly, doporučujeme vaší pozornosti i rozhovor s Petrem Tomanem o tomto projektu, který jsme publikovali již v BA11/2018 (naleznete jej ZDE).

Pokud by kdokoliv z kolegů advokátů znal osud advokátky nebo advokáta, například svého předka či příbuzného, o nichž by se dalo říci, že vystupovali proti totalitě nebo v totalitním režimu doplatili na svoji advokátní činnost, ČAK je do dalšího pokračování projektu ráda zařadí a i s jejich osudem v budoucnosti seznámí veřejnost.

Odbor vnějších vztahů ČAK

 

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi