Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Kontrolní rada

Úkolem KR je hodnotit zprávy z provedených kontrol hospodaření ČAK, dodržování čerpání rozpočtu, provádět kontrolu ekonomických souvislostí s činností Komory, kontrolovat plnění usnesení představenstva ČAK.

Nosná část činnosti KR je rozhodování o podaných stížnostech na advokáty, kteří jsou zapsáni v Seznamu advokátů ČAK.

KR se schází 10x ročně na pravidelných zasedáních a 2x za rok na výjezdních zasedáních.

 

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz