Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Prezentace ze seminářů

Obhajoba v řízení před soudem II. stupně a mimořádné opravné prostředky - odvolání a řízení o něm, JUDr. Pavel Zelenka, pptx 241kB
Ochrana osobních údajů (GDPR ePrivacy) JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, Ph.D., pdf 495kB
AMl pro advokáty 2019 - Mgr. Petra Vrábliková, pptx 106kB
Advokátní tarif, JUDr. Daniella Kovářová , pptx 1066kB
Soudnictví ve věcech mládeže - JUDr. Milada Šámalová, pptx 164kB
Procesní aspekty vybraných soudních řízení v obchodních věcech - Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D., pptx 310kB
Veřejný rejstřík a korporace - Mgr. Zdeněk Houdek, Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D., JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D., pptx 182kB
Advokát před Ústavním soudem - Mgr. Petr Jäger, pdf 1940kB
Souběh ústavní stížnosti s dovoláním a další otázky přípustnosti ústavní stížnosti - Mgr. Petr Jäger, pdf 703kB
Advokátní tarif, JUDr. Daniela Kovářová, pptx 1066kB
Odvolání a řízení v něm, JUDr. Pavel Zelenka, pptx 241kB
Vybrané novinky v právu obchodních korporací - Mgr. Zdeněk Houdek, Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D., JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D., pptx 282kB
Opravné prostředky v civilním soudním řízení - doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D., pptx 782kB
Advokát před správními soudy - JUDr. Petr Lavický, Ph.D., pptx 238kB
Odvolání - JUDr. Petr Lavický, Ph.D., pptx 373kB
Činnost advokáta v oblasti absolutních majetkových práv - JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D.,LL.M., ppt 919kB
Povinnosti advokátů dle novelizované AML-úpravy - Mgr. Robert Němec, LL.M., pptx 1389kB
Obhajoba v přípravném řízení - JUDr. Tomáš Durdík, pptx 65kB
Dědění, pořízení pro případ smrti a projednání pozůstalosti - JUDr. Daniela Kovářová, pptx 540kB
Opravné prostředky v civilním řízení JUDr. Jan Pavlok , pptx 114kB
Trestní odpovědnost právnických osob a řízení proti nim - prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., ppt 1241kB
Odvolání a řízení o něm - JUDr. Pavel Zelenka , pptx 245kB
AML v praxi - Ing. Bc. Jiří Hylmar, pptx 635kB
Povinnosti advokátů dle AML zákona - Ing. Bc. Jiří Hylmar, pptx 1251kB
Právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace v oblasti zboží a služeb - Mgr. Jiří Šamánek, pptx 518kB
Právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace v oblasti pracovního práva - Mgr. Jiří Šamánek, pptx 484kB
Mediace - JUDr. Iveta Ferdusová, pdf 4498kB
Advokátní tarif - JUDr. Jiří Janeba, pptx 112kB
Pravidla profesionální etiky - JUDr. Petr Čáp, ppt 366kB
Povinnost mlčenlivosti - JUDr. Petr Čáp, ppt 177kB
Kárná odpovědnost advokátů a advokátních koncipientů - JUDr. Petr Čáp, ppt 485kB
Advokátní koncipient - práva a povinnosti - JUDr. Petr Čáp, ppt 375kB
Absolutní majetková práva - JUDr. Eva Dobrovolná, LL.M., ppt 844kB
Zákon o zvláštních řízeních soudních - JUDr. Petr Lavický, Ph.D., pptx 174kB
Obhajoba ve věcech mladistvých - JUDr. Tomáš Durdík, pptx 118kB
Obhajoba před soudem I. stupně včetně dokazování - JUDr. Tomáš Durdík, pptx 126kB
Advokát a jeho klient - PhDr. Oldřich Solanský, Ph.D., ppt 367kB
Náhrada škody dle NOZ - JUDr. Klára Kořínková, ppt 322kB
Metoda Collaborative Law,práva spolupráce - mimosoudní řešení sporů - JUDr. Anna Márová, LLM, pptx 255kB
Věcná práva v novém občanském zákoníku - JUDr. Eva Dobrovolná, ppt 789kB
Věci v právním smyslu - JUDr. Petr Lavický, Ph.D., pptx 618kB
Péče soudu o nezletilé děti - JUDr. Daniela Kovářová, pptx 154kB
Dědictví v roce 2014 - JUDr. Daniela Kovářová, pptx 316kB
Advokát a rodinné právo - JUDr. Daniela Kovářová, pptx 136kB
Weby stavovských organizací - JUDr. Markéta Tošnerová, doc 52kB
Zahraniční advokát, mezinárodní advokátní organizace - JUDr. Markéta Tošnerová, ppt 165kB
Corporate governance – správa společností - prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc., pptx 135kB
Společnost s ručením omezeným, nová úprava - prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc., ppt 108kB
Vedení kanceláře - JUDr. Sáša Navrátilová, 3.4.2014, ppt 642kB
Občanský soudní řád, zvláštní řízení soudní - JUDr. Petr Lavický, Ph.D., pptx 1122kB
Obhajoba ve věcech mladistvých - zákon o soudnictví ve věcech mládeže - JUDr. Jan Bláha, doc 545kB
Vybrané otázky obecné části trestního zákoníku - prof. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., ppt 1155kB
Advokát musí zvládat efektivní komunikaci - PhDr. Oldřich Solanský, Ph.D., ppt 1038kB
Advokátí umí zvládat konfliktní situace - PhDr. Oldřich Solanský, Ph.D., ppt 542kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi