Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Prezentace ze seminářů

Trestní odpovědnost právnických osob - prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, PhD., DSc., ppt 1094kB
Obhajoba ve věcech mladistvých, JUDr. Durdík_10 2020, pptx 95kB
Obhajoba před soudem I. stupně,JUDr. Durdík_9 2020, pptx 141kB
Obhajoba v přípravném řízení, JUDr. Durdík_9 2020, pptx 66kB
Veřejný rejstřík a korporace - Mgr. Zdeněk Houdek, Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D., JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D., pptx 158kB
Opravné prostředky v civilním soudním řízení - doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D., pptx 782kB
Advokát před správními soudy - doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D., pptx 708kB
Odvolání a řízení o něm, aktual. 9/2020, JUDr. Pavel Zelenka, pptx 247kB
Soudnictví ve věcech mládeže - JUDr. Milada Šámalová, pptx 180kB
Soudnictví ve věcech mládeže - judikatura - JUDr. Milada Šámalová, pdf 406kB
Obhajoba v řízení před soudem II. stupně a mimořádné opravné prostředky, JUDr. Pavel Zelenka, pptx 246kB
Ochrana osobních údajů (GDPR ePrivacy) JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, Ph.D., pdf 495kB
Advokátní tarif, JUDr. Daniella Kovářová , pptx 1066kB
AMl pro advokáty 2019 - Mgr. Petra Vrábliková, pptx 106kB
Procesní aspekty vybraných soudních řízení v obchodních věcech - Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D., pptx 310kB
Advokát před Ústavním soudem - Mgr. Petr Jäger, pdf 1940kB
Souběh ústavní stížnosti s dovoláním a další otázky přípustnosti ústavní stížnosti - Mgr. Petr Jäger, pdf 703kB
Odvolání a řízení v něm, JUDr. Pavel Zelenka, pptx 241kB
Vybrané novinky v právu obchodních korporací - Mgr. Zdeněk Houdek, Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D., JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D., pptx 282kB
Odvolání - JUDr. Petr Lavický, Ph.D., pptx 373kB
Činnost advokáta v oblasti absolutních majetkových práv - JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D.,LL.M., ppt 919kB
Povinnosti advokátů dle novelizované AML-úpravy - Mgr. Robert Němec, LL.M., pptx 1389kB
Dědění, pořízení pro případ smrti a projednání pozůstalosti - JUDr. Daniela Kovářová, pptx 540kB
Mediace - JUDr. Iveta Ferdusová, pdf 4498kB
Advokátní tarif - JUDr. Jiří Janeba, pptx 112kB
Pravidla profesionální etiky - JUDr. Petr Čáp, ppt 366kB
Povinnost mlčenlivosti - JUDr. Petr Čáp, ppt 177kB
Kárná odpovědnost advokátů a advokátních koncipientů - JUDr. Petr Čáp, ppt 485kB
Advokátní koncipient - práva a povinnosti - JUDr. Petr Čáp, ppt 375kB
Zákon o zvláštních řízeních soudních - JUDr. Petr Lavický, Ph.D., pptx 174kB
Náhrada škody dle NOZ - JUDr. Klára Kořínková, ppt 322kB
Metoda Collaborative Law,práva spolupráce - mimosoudní řešení sporů - JUDr. Anna Márová, LLM, pptx 255kB
Věci v právním smyslu - JUDr. Petr Lavický, Ph.D., pptx 618kB
Péče soudu o nezletilé děti - JUDr. Daniela Kovářová, pptx 154kB
Dědictví v roce 2014 - JUDr. Daniela Kovářová, pptx 316kB
Advokát a rodinné právo - JUDr. Daniela Kovářová, pptx 136kB
Weby stavovských organizací - JUDr. Markéta Tošnerová, doc 52kB
Zahraniční advokát, mezinárodní advokátní organizace - JUDr. Markéta Tošnerová, ppt 165kB
Vedení kanceláře - JUDr. Sáša Navrátilová, 3.4.2014, ppt 642kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi