Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Prezentace ze seminářů

Procesní aspekty vybraných soudních řízení v obchodních věcech - Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D., pptx 217kB
Advokátní tarif - JUDr. Jiří Janeba, pptx 421kB
Činnost advokáta v oblasti absolutních majetkových práv - JUDr. Petr Coufalík, Ph.D., pdf 1045kB
Zastupování advokátem ve správním řízení - JUDr. Jiří Navrátil, ppt 286kB
Veřejné rejstříky a korporace - březen 2023 - Mgr. Zdeněk Houdek, Ph.D., Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D., pptx 223kB
Obhajoba v přípravném řízení - JUDr. Tomáš Durdík, pptx 73kB
Obhajoba v řízení před soudem I. stupně - JUDr. Tomáš Durdík, pptx 119kB
3. rok - Obhajoba v řízení před soudem II. stupně a mimořádné opravné prostředky, pptx 220kB
Etika a slovní projevy advokáta - JUDr. Klára Kořínková, Ph.D., LL.M., pptx 256kB
Advokát před Ústavním soudem - JUDr. Tomáš Lichovník, pptx 78kB
Povinnosti advokáta dle zákona č. 253/2008 Sb. - Mgr. Petra Vrábliková, pptx 127kB
Obhajoba ve věcech mladistvých - JUDr. Tomáš Durdík, pptx 96kB
Ochrana osobních údajů - GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a předpisy souvisící se zaměřením na advokacii - JUDr. Jiří Navrátil, ppt 814kB
Ochrana osobních údajů (GDPR) a e-Privacy, JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, Ph.D., pdf 475kB
Advokát před správními soudy - doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D., pptx 562kB
Relativní majetková práva podle OZ - pokračování - obsah závazků - JUDr. Michal Janoušek, Ph.D., pptx 125kB
Trestní odpovědnost právnických osob I. - JUDr. Pavel Zelenka, pptx 84kB
Trestní odpovědnost právnických osob II. - JUDr. Pavel Zelenka, pptx 92kB
Trestní odpovědnost právnických osob III. - JUDr. Pavel Zelenka, pptx 280kB
Trestní odpovědnost právnických osob IV. přílohy - JUDr. Pavel Zelenka, pdf 227kB
Trestní odpovědnost právnických osob - prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, PhD., DSc., ppt 1094kB
Relativní majetková práva podle OZ - JUDr. Michal Janoušek, Ph.D., pptx 219kB
Vstupní školení pro advokátní koncipienty - II. část, JUDr. Radim Miketa, pptx 5204kB
Opravné prostředky v civilním soudním řízení - doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D., pptx 782kB
Soudnictví ve věcech mládeže - JUDr. Milada Šámalová, pptx 180kB
Soudnictví ve věcech mládeže - judikatura - JUDr. Milada Šámalová, pdf 406kB
Odvolání - JUDr. Petr Lavický, Ph.D., pptx 373kB
Dědění, pořízení pro případ smrti a projednání pozůstalosti - JUDr. Daniela Kovářová, pptx 540kB
Mediace - JUDr. Iveta Ferdusová, pdf 4498kB
Advokátní tarif - JUDr. Jiří Janeba, pptx 112kB
Pravidla profesionální etiky - JUDr. Petr Čáp, ppt 366kB
Povinnost mlčenlivosti - JUDr. Petr Čáp, ppt 177kB
Kárná odpovědnost advokátů a advokátních koncipientů - JUDr. Petr Čáp, ppt 485kB
Advokátní koncipient - práva a povinnosti - JUDr. Petr Čáp, ppt 375kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi