Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Prezentace ze seminářů

Advokátní tarif - JUDr. Daniela Kovářová, pptx 1108kB
Důkazní břemeno v civilním soudním řízení - doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D., pptx 1179kB
Předmět sporu - doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D., pptx 12407kB
Advokát před Ústavním soudem - JUDr. Tomáš Lichovník, pptx 78kB
Zastupování advokátem ve správním řízení - JUDr. Jiří Navrátil, ppt 286kB
Ochrana osobních údajů - JUDr. Jiří Navrátil, ppt 807kB
Relativní majetková práva podle OZ - pokračování - obsah závazků - JUDr. Michal Janoušek, Ph.D., pptx 125kB
Povinnosti advokáta dle zákona č. 253/2008 Sb. aktuálně, pptx 127kB
Veřejný rejstřík a korporace - říjen 2021 - Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D., Mgr. Zdeněk Houdek, JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D., pptx 156kB
Trestní odpovědnost právnických osob I. - JUDr. Pavel Zelenka, pptx 84kB
Trestní odpovědnost právnických osob II. - JUDr. Pavel Zelenka, pptx 92kB
Trestní odpovědnost právnických osob III. - JUDr. Pavel Zelenka, pptx 280kB
Trestní odpovědnost právnických osob IV. přílohy - JUDr. Pavel Zelenka, pdf 227kB
Ochrana osobních údajů (GDPR a ePrivacy) - JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, Ph.D., pdf 324kB
Advokát před správními soudy - doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D., pptx 554kB
Trestní odpovědnost právnických osob - prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, PhD., DSc., ppt 1094kB
Procesní aspekty vybraných soudních řízení v obchodních věcech - Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D., pptx 124kB
Relativní majetková práva podle OZ - JUDr. Michal Janoušek, Ph.D., pptx 219kB
Vstupní školení pro advokátní koncipienty - II. část, JUDr. Radim Miketa, pptx 5204kB
Obhajoba v řízení před soudem II. stupně a mimořádné opravné prostředky, JUDr. Pavel Zelenka, pptx 247kB
Činnost advokáta v oblasti absolutních majetkových práv - JUDr. Petr Coufalík, Ph.D., pptx 329kB
Povinnosti advokáta dle zákona č. 253/2008 Sb., Mgr. Petra Vrábliková, pptx 112kB
Obhajoba ve věcech mladistvých, JUDr. Durdík_10 2020, pptx 95kB
Obhajoba před soudem I. stupně,JUDr. Durdík_9 2020, pptx 141kB
Obhajoba v přípravném řízení, JUDr. Durdík_9 2020, pptx 66kB
Opravné prostředky v civilním soudním řízení - doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D., pptx 782kB
Soudnictví ve věcech mládeže - JUDr. Milada Šámalová, pptx 180kB
Soudnictví ve věcech mládeže - judikatura - JUDr. Milada Šámalová, pdf 406kB
Vybrané novinky v právu obchodních korporací - Mgr. Zdeněk Houdek, Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D., JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D., pptx 282kB
Odvolání - JUDr. Petr Lavický, Ph.D., pptx 373kB
Činnost advokáta v oblasti absolutních majetkových práv - JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D.,LL.M., ppt 919kB
Dědění, pořízení pro případ smrti a projednání pozůstalosti - JUDr. Daniela Kovářová, pptx 540kB
Mediace - JUDr. Iveta Ferdusová, pdf 4498kB
Advokátní tarif - JUDr. Jiří Janeba, pptx 112kB
Pravidla profesionální etiky - JUDr. Petr Čáp, ppt 366kB
Povinnost mlčenlivosti - JUDr. Petr Čáp, ppt 177kB
Kárná odpovědnost advokátů a advokátních koncipientů - JUDr. Petr Čáp, ppt 485kB
Advokátní koncipient - práva a povinnosti - JUDr. Petr Čáp, ppt 375kB
Náhrada škody dle NOZ - JUDr. Klára Kořínková, ppt 322kB
Metoda Collaborative Law,práva spolupráce - mimosoudní řešení sporů - JUDr. Anna Márová, LLM, pptx 255kB
Věci v právním smyslu - JUDr. Petr Lavický, Ph.D., pptx 618kB
Péče soudu o nezletilé děti - JUDr. Daniela Kovářová, pptx 154kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi