Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Důležité

Doručovací adresa pro Prahu:
Odbor výchovy a vzdělávání ČAK
Národní 16
110 00 Praha 1

 

Speciál Právní rádce ke zkouškám: Judikatura 2014

Důležité - provoz knihovny v Praze, České advokátní komory, pdf 98kB
Oznámení předsedy Zkušební komise ČAK o zrušení advokátních zkoušek listopad/prosinec 2020, 19. října 2020, pdf 108kB
Aktuální informace k seminářům a písemným testům 15.10.2020, pdf 141kB
Mimořádná opatření MZ ČR platná od 09. září 2020 - informace pro advokátní koncipienty, pdf 191kB
Informace pro advokátní koncipienty ve 3. roce právní praxe ke zrušeným vzdělávacím akcím, pdf 207kB
USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY platné od 1. července 2015, docx 30kB
Změna povinného semináře ve třetím roce trvání praxe advokátního koncipienta od 1.1. 2018, pdf 117kB
Rámcový program seminářů pro advokátní koncipienty 2021, pdf 316kB
Rámcový program seminářů pro adavokátní koncipienty v roce 2020, pdf 313kB
Plán vstupních školení pro advokátní koncipienty 2021, pdf 115kB
Plán vstupních školení pro advokátní koncipienty na II. pol. 2020, pdf 111kB
Pokyny pro advokátní koncipienty v prvním roce praxe, pdf 216kB
V Ý K A Z o účasti advokátního koncipienta na výchovných a vzdělávacích akcích ČAK - ZMĚNA 2018, doc 80kB
Oznámení o úmyslu nevykonat celou právní praxi, pdf 102kB
Sdělení předtavenstva České advokátní komory k 1.7.2019, pdf 179kB
Informace pro školitele a advokátní koncipienty - právní úprava od 1.9.2017, pdf 134kB
BENEFIT - Pojištění odpovědnosti , pdf 143kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi