Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Advokátní sliby

Nejbližší termín konání advokátních slibů je stanoven na 6. května 2020.

Žádosti o složení slibu a zápis do seznamu advokátů doručte společně se všemi přílohami nejpozději 14. dubna 2020 na adresu odbor matriky ČAK, Národní 16, 110 00 Praha 1, event. doručte osobně do podatelny ČAK Národní 16, Praha 1.

Žádosti o zápis doručené odboru matriky ČAK po 14. dubnu 2020  již nemohou být zpracovány k výše uvedenému termínu slibu.

 

Agendu advokátních slibů má na starosti pracovnice odboru matriky pí Magda Šťastná,
tel.: 273 193 221, mail: stastna@cak.cz
Podmínky pro složení slibu a zápisu do seznamu advokátů ČAK naleznete v následujících přílohách:

Informace pro žadatele o zápis do seznamu advokátů, docx 15kB
Přehled termínů pro konání advokátních slibů v roce 2020, docx 13kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi