Nepřehlédněte!


Změny související s opravami budov
ČAK – ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Vzdělávací akce ČAK

 

Pololetní kurz právnické angličtiny pro pokročilé - září 2017 - leden 2018 včetně

od 11. září 2017 do 29. ledna 2018, Praha 1, palác Dunaj, zpravidla kinosál. Poslední volná místa v kurzu. Můžete se ještě přihlásit.

Civilní proces a jeho ústavněprávní aspekty

5. října 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Valné hromady SRO a AS

11. října 2017, Brno, přednáškový sál VOP

Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře NS ČR

12. října 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Vybrané otázky staveb a pozemků

12. - 13. října 2017, Hradec Králové, Krajský soud

Manžel/ka v exekuci

17. října 2017, Brno, přednáškový sál VOP

Bytové vlastnictví a společenství vlastníků jednotek

19. října 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa, můžete se přihlašovat.

Domácí násilí a zastupování obětí trestných činů

25. října 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Civilní proces a jeho ústavněprávní aspekty

25. října 2017, Brno, přednáškový sál VOP

Německo-česko-slovenské advokátní fórum 2017

27. - 28. října 2017, Bratislava

ASPI - práce s judikaturou

1. listopadu 2017 v prostorách společnosti Wolters Kluwer, na adrese: Praha 3, U Nákladového nádraží 6. Jsou volná místa, můžete se přihlašovat.

Psychologie jednání s klientem; Psychologie jednání u soudu

2. listopadu 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa, můžete se přihlašovat.

Advokát a rodinné spory

7. listopadu 2017, Brno, přednáškový sál VOP

Základy trestní odpovědnosti fyzických a právnických osob

8. listopadu 2017, Brno, přednáškový sál VOP

Vybrané oblasti věcných práv z pohledu aktuiální judikatury NS ČR

14.-15. listopadu 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Zjišťování čistého příjmu, propojenost informací, exekuce a trestní odpovědnost v ekonomickém kontextu

23. listopadu 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Přehled judikatury ve věcech náhrady škody a nemajetkové újmy

30. listopadu 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

28. listopadu 2017, Brno, přednáškový sál VOP

Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy

6. prosince 2017, Brno, přednáškový sál VOP

Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

7. prosince 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Výběr z obchodněprávní judikatury za rok 2017

14. prosince 2017, Brno, přednáškový sál VOP

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

14. prosince 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

18. prosince 2017, Brno, přednáškový sál VOP

Povinnosti advokátů dle novelizované AML úpravy

18. ledna 2018, Praha 1, palác Dunaj

Ochrana osobnosti

25. ledna 2018, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Valné hromady SRO a AS

8. února 2018, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz