Nepřehlédněte!


Změny související s opravami budov
ČAK – ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Vzdělávací akce ČAK

 

Odčinění nemajetkové újmy, Vztah pacient a poskytovatel

27. dubna 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Nové instituty dědického práva

27. dubna 2017, Brno, přednáškový sál VOP

Výkladové problémy závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku

28. dubna 2017, Hradec Králové, Krajský soud, přednášková místnost č. 14

Odčinění nemajetkové újmy

3. května 2017, Brno, přednáškový sál VOP

Poučovací povinnost soudu, koncentrace řízení

4. května 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Exekuce - aktuální praktické problémy

11. května 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Úprava vztahů mezi obchodní společností a jejími společníky a mezi společníky navzájem

18. května 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Autorské právo - ohlédnutí, současnost, vize

26. května 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Stavební zákon v praxi advokáta

1. června 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Náhrada škody

14. června 2017, Hradec Králové, Krajský soud, přednášková místnost č. 14

Řízení před správními soudy ve světle judikatury

22. června 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek v praxi

29. června 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr@cakbrno.cz