Nepřehlédněte!


Změny související s opravami budov
ČAK – ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Vzdělávací akce ČAK

 

Antidiskriminační právo

19. ledna 2017, Praha 1, palác Dunaj. Seminář byl z důvodu nenaplněné kapacity zrušen.

Ekonomické a daňové minimum pro opatrovnické spory

26. ledna 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Kurz právnické angličtiny - jaro 2017

od 30. ledna do 26. června 2017, Brno, Kleinův palác

Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků

2. února 2017, Praha 1, palác Dunaj. Kapacita sálu je zatím naplněna. Další přihlášky nelze již přijímat.

Insolvenční zákon a úpadek korporací

9. února 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

pololetní kurz Právnická angličtina pro pokročilé

od 13. února 2017 do 26. června 2017 včetně, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, novela

14. února 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Kurz právnické španělštiny - jaro 2017

od 15. února 2017 do 14. června 2017, Brno, Kleinův palác, zkušební místnost III. patro

Aktuální otázky práva duševního vlastnictví

15. února 2017, Praha 1, palác Dunaj

Obchodněprávní judikatura v roce 2016

16. února 2017, Olomouc, Hotel FLORA

ASPI - práce s judikaturou

22. února 2017, v prostorách společnosti Wolters Kluwer, na adrese: U Nákladového nádraží 6, Praha 3. Jsou volná místa. Můžete se hlásit.

SJM a jeho postih v rámci exekuce

22. února 2017, Brno, přednáškový sál VOP

Novela zákoníku práce a aktuální pracovněprávní judikatura

23. února 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Závazkové právo pohledem judikatury

2. března 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Věci péče soudu o nezletilé pohledem soudce Ústavního soudu

8. března 2017, Brno, přednáškový sál VOP

Katastr nemovitostí prakticky a v souvislostech

9. března 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Věcná břemena a zástavní právo

16. března 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Ústavně konformní výklad dopravních prostředků

23. března 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Advokát a rodinné spory

30. března 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Zápisy do obchodních rejstříků

6. dubna 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Nové instituty dědického práva

12. dubna 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Odčinění nemajetkové újmy, Vztah pacient a poskytovatel

27. dubna 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Poučovací povinnost soudu, koncentrace řízení

4. května 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Exekuce - aktuální praktické problémy

11. května 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Úprava vztahů mezi obchodní společností a jejími společníky a mezi společníky navzájem

18. května 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr@cakbrno.cz