Nepřehlédněte!


Změny související s opravami budov
ČAK – ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Vzdělávací akce ČAK

 

pololetní kurz Právnická angličtina pro pokročilé

od 13. února 2017 do 26. června 2017 včetně, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, novela

14. února 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Obchodněprávní judikatura v roce 2016

16. února 2017, Olomouc, Hotel FLORA

ASPI - práce s judikaturou

22. února 2017, v prostorách společnosti Wolters Kluwer, na adrese: U Nákladového nádraží 6, Praha 3. Jsou volná místa. Můžete se hlásit.

SJM a jeho postih v rámci exekuce

22. února 2017, Brno, přednáškový sál VOP

Novela zákoníku práce a aktuální pracovněprávní judikatura

23. února 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Závazkové právo pohledem judikatury

2. března 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Věci péče soudu o nezletilé pohledem soudce Ústavního soudu

8. března 2017, Brno, přednáškový sál VOP

Katastr nemovitostí prakticky a v souvislostech

9. března 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Věcná břemena a zástavní právo

16. března 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Zápisy do obchodního rejstříku

21. března 2017, Brno, přednáškový sál VOP

Ústavně konformní výklad dopravních prostředků

23. března 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Náhrada škody

29. března 2017, Hradec Králové, Krajský soud, přednášková místnost č. 14

Advokát a rodinné spory

30. března 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Společnost s ručením omezeným a akciová společnost aktuálně a prakticky

31. března - 2. dubna 2017, Ostravice, Hotel Sepetná

Zápisy do obchodních rejstříků

6. dubna 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Licenční smlouvy v oblasti duševního vlastnictví

7. dubna 2017, Brno, přednáškový sál VOP

Nové instituty dědického práva

12. dubna 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Odčinění nemajetkové újmy, Vztah pacient a poskytovatel

27. dubna 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Nové instituty dědického práva

27. dubna 2017, Brno, přednáškový sál VOP

Výkladové problémy závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku

28. dubna 2017, Hradec Králové, Krajský soud, přednášková místnost č. 14

Poučovací povinnost soudu, koncentrace řízení

4. května 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Exekuce - aktuální praktické problémy

11. května 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Úprava vztahů mezi obchodní společností a jejími společníky a mezi společníky navzájem

18. května 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Autorské právo - ohlédnutí, současnost, vize

26. května 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Řízení před správními soudy ve světle judikatury

22. června 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek v praxi

29. června 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr@cakbrno.cz