Nepřehlédněte!


Změny související s opravami budov
ČAK – ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Vzdělávací akce ČAK

 

Svěřenské fondy

27. června 2017, Brno, přednáškový sál VOP

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek v praxi

29. června 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Aktuální otázky z nové právní úpravy SRO a AS

5. září 2017, Brno, přednáškový sál VOP

SJM a jeho postih v rámci exekuce

7. září 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Pololetní kurz právnické angličtiny pro pokročilé - září 2017 - leden 2018 včetně

od 11. září 2017 do 29. ledna 2018, Praha 1, palác Dunaj, zpravidla kinosál. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Vybrané oblasti věcných práv z pohledu aktuální judikatury Nejvyššího soudu ČR

14. září 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Civilní proces a jeho ústavněprávní aspekty

5. října 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Valné hromady SRO a AS

11. října 2017, Brno, přednáškový sál VOP

Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře NS ČR

12. října 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Manžel/ka v exekuci

17. října 2017, Brno, přednáškový sál VOP

Bytové vlastnictví a společenství vlastníků jednotek

19. října 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa, můžete se přihlašovat.

Domácí násilí a zastupování obětí trestných činů

25. října 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Civilní proces a jeho ústavněprávní aspekty

25. října 2017, Brno, přednáškový sál VOP

ASPI - práce s judikaturou

1. listopadu 2017 v prostorách společnosti Wolters Kluwer, na adrese: Praha 3, U Nákladového nádraží 6. Jsou volná místa, můžete se přihlašovat.

Psychologie jednání s klientem; Psychologie jednání u soudu

2. listopadu 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa, můžete se přihlašovat.

Vybrané oblasti věcných práv z pohledu aktuiální judikatury NS ČR

14.-15. listopadu 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Zjišťování čistého příjmu, propojenost informací, exekuce a trestní odpovědnost v ekonomickém kontextu

23. listopadu 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Přehled judikatury ve věcech náhrady škody a nemajetkové újmy

30. listopadu 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr@cakbrno.cz