Nepřehlédněte!


Změny související s opravami budov
ČAK – ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Vzdělávací akce ČAK

 

Autorské právo - ohlédnutí, současnost, vize

26. května 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Stavební zákon v praxi advokáta

1. června 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Náhrada škody

14. června 2017, Hradec Králové, Krajský soud, přednášková místnost č. 14

Řízení před správními soudy ve světle judikatury

22. června 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek v praxi

29. června 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

SJM a jeho postih v rámci exekuce

7. září 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Vybrané oblasti věcných práv z pohledu aktuální judikatury Nejvyššího soudu ČR

14. září 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Civilní proces a jeho ústavněprávní aspekty

5. října 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře NS ČR

12. října 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Domácí násilí a zastupování obětí trestných činů

25. října 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

ASPI - práce s judikaturou

1. listopadu 2017 v prostorách společnosti Wolters Kluwer, na adrese: Praha 3, U Nákladového nádraží 6. Jsou volná místa, můžete se přihlašovat.

Psychologie jednání s klientem; Psychologie jednání u soudu

2. listopadu 2017, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa, můžete se přihlašovat.

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr@cakbrno.cz