Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Další vzdělávání advokátů

Zapojte se do projektu dalšího vzdělávání advokátů, který se rozběhne 1. ledna 2019. Zvyšte svoji konkurenceschopnost na českém trhu! Vzdělávejte se s Českou advokátní komorou! Pokud v průběhu tří let (poprvé v roce 2019) nasbíráte 36 kreditů, můžete Komoru požádat o vystavení reprezentativního osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání advokátů.

Projekt je dobrovolný a advokát se do něj nemusí formálně přihlašovat. Tříleté období začíná advokátovi běžet účastí na první vzdělávací akci po 1.1.2019. Účast na akcích pořádaných ČAK eviduje sama Komora. Potvrzení o účasti na akcích pořádaných jinými subjekty si advokáti ponechávají u sebe. Komoře je budou zasílat hromadně počátkem roku 2022 spolu se žádostí o vystavení osvědčení.

Vzor osvědčení o dalším vzdělávání

Motivační program dalšího vzdělávání advokátů

Nejčastěji kladené dotazy.

Zajímají vás bližší podrobnosti? Prostudujte si Pravidla dalšího vzdělávání advokátů, která schválilo představenstvo ČAK na svém zasedání ve dnech 7. - 8. listopadu 2018.


Jste advokáti? Víte o tom, že ČAK letos spustila další vzdělávání advokátů? Máte zájem ovlivnit jeho podobu? Vyplňte krátký dotazník. Zabere vám maximálně 3 minuty.

Sledujte webové stránky ČAK, budeme vás průběžně informovat o dalších podrobnostech projektu. 


Nabídka vzdělávacích akcí:
 

 


Kontaktní osoby pro další informace: 

Další vzdělávání advokátů organizačně zajišťuje odbor výchovy a vzdělávání ČAK a pobočka ČAK v Brně. Osvědčení o účasti advokáta v dalším vzdělávání bude počínaje lednem 2022 vystavovat pobočka ČAK v Brně - kontaktní osoba: Mgr. Lenka Danilišin, e-mail: danilisin@cak.cz.

Máte další dotazy, na které jste nenašli odpovědi? Informace podá JUDr. Daniela Kovářová, e-mail: kovarova@cak.cz, telefon: 273 193 253.


Vzdělávejte se s námi!

 

 

 

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi