Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Další vzdělávání advokátů

Dobrovolný projekt České advokátní komory zahájený 1. ledna 2019, kterým si advokáti mohou rozšířit vzdělání a zvýšit svou konkurenceschopnost na českém trhu.

Pravidla projektu dalšího vzdělávání advokátů naleznete zde.

Od ledna 2022, po uplynutí 3 let od data Vaší účasti na první vzdělávací akci po 1.1.2019, a po nasbírání 36 kreditů včetně 4 kreditů z oboru advokátního práva, profesní etiky nebo problematiky poskytování právních služeb, můžete požádat o vystavení osvědčení o absolvování projektu.

Interaktivní formulář žádosti o vystavení osvědčení

Účast na akcích pořádaných ČAK je evidována automaticky ve vnitřním systému, doklady o získání dalších kreditů (osvědčení o absolvování vzdělávacích akcí u externích vzdělavatelů a doklady o publikační a přednáškové činnosti) zašlete na e-mail: projekt.dva@cak.cz

Absolvent projektu „Další vzdělávání advokátů“ získá:

* reprezentativní osvědčení s platností tři roky odeslané buď na adresu sídla advokáta nebo předané při slavnostním aktu v sídle ČAK v Praze, popř. na pobočce ČAK v Brně

* od 1. 4. 2022 finanční zvýhodnění ve výši 20% (po dobu platnosti vydaného osvědčení) na vzdělávací akce pořádané odborem výchovy a vzdělávání v Praze a Pobočkou ČAK v Brně za předpokladu, že má uhrazeny všechny své splatné závazky vůči Komoře

* uvedení ve jmenném seznamu advokátů, kteří projekt úspěšně absolvovali (s jejich souhlasem uveřejněném na webových stránkách ČAK)

Vzor osvědčení o dalším vzdělávání

Nejčastěji kladené dotazy.


Nabídka vzdělávacích akcí:

Kontaktní osoby pro další informace: 

Další vzdělávání advokátů organizačně zajišťuje odbor výchovy a vzdělávání ČAK a pobočka ČAK v Brně. Osvědčení o absolvování projektu počínaje lednem 2022 vystavuje pobočka ČAK v Brně - kontaktní osoba: Mgr. Lenka Danilišin, e-mail: danilisin@cak.cz, telefon: 513 030 115.

Máte další dotazy, na které jste nenašli odpovědi? Informace podá JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D. (kontakty ZDE).

Vzdělávejte se s námi!

 

 

 

 

Vzor osvědčení o dalším vzdělávání - 2022, pdf 1328kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi