Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Odvolací kárná komise

Odvolácí kárná komise je zřízena podle Zákona o advokacii:

§ 47a

Odvolací kárná komise

(1)   Odvolací kárná komise vykonává působnost stanovenou tímto zákonem a kárným řádem v kárném řízení.

(2)    Odvolací kárná komise má 11 členů.

(3)   Členem odvolací kárné komise může být zvolen advokát, který dosáhl věku 40 let
a byl členem představenstva, kontrolní rady, nebo kárné komise po dobu nejméně 3 let.

(4)   Odvolací kárná komise volí ze svých členů a odvolává předsedu odvolací kárné komise, a stanoví-li tak organizační řád, i místopředsedy odvolací kárné komise. Předseda odvolací kárné komise jmenuje z členů odvolací kárné komise členy odvolacích senátů (§ 35 odst. 2).

 

 

 

Složení:

Předseda:
JUDr. Bohuslav Sedlatý

Místopředsedové:
JUDr. Jiří Hartmann
JUDr. František Vavroch


Členové:
Mgr. Martin Bělina
JUDr. Dagmar Dubecká
JUDr. Ivo Jahelka
JUDr. Václav Kalina
JUDr. Jiří Machourek
Mgr. Jana Hansalanderová
Mgr. Richard Vachoušek
JUDr. Václav Vlk
 

Přehled vyřizování odvolání, stav k 31. XII. 2018 pdf 919kB
Přehled rozhodnutí o odvoláních, stav k 31. XII. 2018 pdf 711kB
Přehled vyřizování odvolání, stav k 31. XII. 2017 pdf 914kB
Přehled rozhodnutí o odvoláních, stav k 31. XII. 2017 pdf 713kB
Přehled vyřizování odvolání, stav k 31. XII. 2016 pdf 308kB
Přehled rozhodnutí o odvoláních, stav k 31. XII. 2016 pdf 327kB
Přehled vyřizování odvolání, stav k 31. XII. 2015 pdf 350kB
Přehled rozhodnutí o odvoláních, stav k 31. XII. 2015 pdf 335kB
Přehled vyřizování odvolání, stav k 31. XII. 2014 pdf 141kB
Přehled rozhodnutí o odvoláních, stav k 31. XII. 2014 pdf 114kB
Přehled vyřizování odvolání, stav k 31. XII. 2013 pdf 143kB
Přehled rozhodnutí o odvoláních, stav k 31. XII. 2013 pdf 136kB
Přehled vyřizování odvolání, Stav k 30. VI. 2013 pdf 165kB
Přehled rozhodnutí o odvoláních, stav k 30.VI.2013 pdf 158kB
Přehled vyřizování odvolání, Stav k 31. XII. 2012 pdf 147kB
Přehled vyřizování odvolání, stav k 29.II.2012 pdf 142kB
Přehled rozhodnutí o odvoláních, stav k 29.II.2012 pdf 150kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi