Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Česká advokátní komora považuje ochranu soukromí a osobních údajů za svou prvořadou povinnost.

Ochraně osobních údajů věnuje náležitou pozornost a s osobními údaji nakládá výhradně v souladu splatnou legislativou. Z tohoto důvodu Komora přijala také interní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, a to Směrnici zpracování osobních údajů a Metodický pokyn zpracování osobních údajů pro zaměstnance. Zároveň vsouladu s povinností stanovenou Komoře podle čl. 37 odst.1písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 oochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vtéto sekci naleznete základní informace týkající se zpracování osobních údajů v rámci činnosti Komory. Detailní informace naleznete níže v dokumentu „Informace ke zpracování a ochraně osobních údajů.

Správcem osobních údajů je: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, IČ:66000777, DIČ: CZ66000777.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti, či cokoliv jiného, se můžete obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřence lze kontaktovat kterýmkoliv z následujících způsobů:
• e-mailem na: dpo@cak.cz ;
• písemně na adrese: Česká advokátní komora, k rukám pověřence, Národní 16, 110 00 Praha 1;
• informace o možnostech kontaktovat pověřence můžete také získat prostřednictvím telefonního čísla +420 273 193 111.

Vaši žádost Komora vyřídí bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti požadavku, je Komora oprávněna tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás Komora bude informovat.

Formuláře k uplatnění práv
Aby vám Komora ještě více usnadnila uplatnění vašich práv, můžete využít formuláře, který je dostupný níže, nebo na vyžádání v pražském sídle a brněnské pobočce Komory.

Informace ke zpracování a ochraně osobních údajů a formulář kuplatnění práv jsou uvedeny v příloze.

Právní upozornění
Dokumenty odesílané ze systému ČAK jsou určeny pouze pro jejich adresáta a mohou obsahovat důvěrné informace. Pokud jste jakýkoliv dokument odeslaný ze systému ČAK obdrželi omylem, neprodleně nás prosím kontaktujte.

Obsah elektronické komunikace prostřednictvím emailu bez dodatečných bezpečnostních opatření (např. šifrování, zipování dokumentů a zaheslování) může být narušen a ovlivněn neoprávněnou úpravou dat, nevyžádanými přílohami nebo počítačovými viry. Česká advokátní komora nenese žádnou odpovědnost za případné narušení či ovlivnění nezabezpečené emailové komunikace a vychází z předpokladu, že každý, kdo s ní komunikuje e-mailem, akceptuje rizika z toho vyplývající.

01_Informace ke zpracovani a OOU, pdf 411kB
02_Formular uplatneni prav, docx 2488kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi