Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

ADVOKÁTI UKRAJINĚ: 123-5435840247/0100

Číslo transparentního účtu, který Česká advokátní komora zřídila na pomoc válkou zasažené Ukrajině, je: 123-5435840247/0100.
Komora vytvoření tohoto účtu, jehož výtěžek bude použit na sociální, zdravotní, humanitární a charitativní účely, avizovala ve své Výzvě advokátkám a advokátům k pomoci Ukrajině.

„Děkuji všem, kteří na transparentní účet ADVOKÁTI UKRAJINĚ přispějí. ČAK je v kontaktu s vedením Ukrajinské národní advokátní komory (NAAU). O konkrétním využití finančních prostředků bude rozhodováno společně,“ řekl předseda Komory JUDr. Robert Němec, LL.M..

Více než stovka advokátek a advokátů se už do pomoci občanům Ukrajiny aktivně zapojila. Jsou připraveni pomáhat poskytováním právních služeb pro bono. Kontakty na ně jsou zveřejněny na seznamu, který ČAK pravidelně aktualizuje už od pátku, kdy začaly přicházet první nabídky. Jejich příliv se ani po třech dnech nezastavil, za což všem děkujeme!

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi