Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

ROZCESTNÍK PRO ADVOKÁTY - DALŠÍ INFORMACE PRO POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍ POMOCI

FORMULÁŘ: ZJEDNODUŠENÝ TISKOPIS ŽÁDOSTI O VÍZUM 


ÚZ Ukrajina 

V posledním červencovém týdnu vyšlo ÚZ č. 1498 právních předpisů souvisejících s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. 

Nová publikace obsahuje soubor předpisů, které reagují na uprchlickou vlnu vyvolanou invazí vojsk Ruské federace na Ukrajinu a upravují zejména poskytování dočasné ochrany ukrajinským uprchlíkům na území ČR, dále poskytování ubytování, zdravotních služeb, sociálního zabezpečení, humanitárních dávek a dalších podpory. 

Dále jsou zde předpisy obsahující opatření v oblasti zaměstnanosti, školství, daní, územního plánování a stavebního řádu. Protože některé z těchto předpisů již byly novelizovány, obsahuje tato publikace jejich aktuální znění.
Publikaci vydal Sagit, a. s., podle stavu k 18. 7. 2022 v rozsahu 48 stran – ISBN: 978-80-7488-538-9.


 CHARITATIVNÍ ZPRÁVA UKRAJINSKÉ NÁRODNÍ ADVOKÁTNÍ KOMORY


ONLINE SEMINÁŘ:
RUSKO-UKRAJINSKÝ KONFLIKT Z PERSPEKTIVY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA

(Zdroj: Advokátní deník 9. 5. 2022)
+ PREZENTACE ZE SEMINÁŘE
+ VIDEOZÁZNAM


Webinář: Aplikace Evropské úmluvy
o ochraně lidských práv ve válečném konfliktu

+ PREZENTACE
+ VIDEOZÁZNAM

(Zdroj: Advokátní deník 12. dubna 2022)  https://www.helpukraine.cz/

web v ukrajinštině a češtině - pokyny, co a jak dělat po příchodu na území ČR, jaké typy pobytových oprávnění existují, rady pro první dny v nové zemi.
non stop dostupná infolinka +420 974 801 802 pro ukrajinské občany,
e-mail: helpukraine@advoca.do


Lhůta pro registraci uprchlíků z Ukrajiny se prodlužuje ze 3 na 30 dnů

Lhůta pro registraci uprchlíků z Ukrajiny na cizinecké policii se prodlužuje ze 3 na 30 dnů. Hasiči a policisté budou zároveň moci v případě přeplněnosti některého centra určit místo, na kterém budou uprchlíci z Ukrajiny registrováni.

Vláda schválila trojici zákonů souvisejících s uprchlíky z Ukrajiny

K trojici vládních předloh souvisejících s uprchlíky z Ukrajiny po ruské invazi do této země se poslanci sejdou v pátek 11. března ráno. Návrhy zákonů má dolní komora projednat zrychleně ve stavu legislativní nouze, který je vyhlášen do pátku 8. dubna. Týkají se mimořádné ochrany uprchlíků a jejich přístupu ke zdravotním službám, vstupu na pracovní trh a sociálního zabezpečení a vzdělávání.

1. Předloha o dočasném zavedení mimořádné ochrany uprchlíků jim zjednoduší cestu k získání pobytového oprávnění. Zajistí jim zdravotní péči vstupem do systému veřejného zdravotního pojištění. Pojistné za ně bude hradit stát, pokud nebudou mít příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. Návrh zákona reaguje na dohodu ministrů vnitra států Evropské unie z minulého týdne.

2. Další z návrhů předpokládá, že i ti ukrajinští uprchlíci, kteří získali vízum za účelem strpění, budou moci v Česku pracovat bez pracovního povolení. Zaměstnání budou moci získat volně bez překážek. Děti uprchlíků budou moci navštěvovat dětské skupiny, na místa bude přispíval stát. Běženci s postižením či ve vyšším věku by pak podle předlohy mohli zdarma využívat sociální služby. Předloha zavádí také pětitisícovou humanitární dávku, kterou by uprchlíci z Ukrajiny dostali automaticky. O další peněžitou pomoc 5000 korun měsíčně by už museli žádat, stát by ji vyplácel až pět měsíců.

3. Školská předloha pak především umožní uprchlíkům z Ukrajiny podat přihlášku na maturitní obory středních škol až do 5. dubna. Do nematuritních oborů by se mohli hlásit do 8. dubna. Ředitelé spádových základních a mateřských škol by podle návrhu v případě nedostatečné kapacity pro přijetí dětí z Ukrajiny měli ihned informovat zřizovatele. Pokud by zřizovatel pro dítě s povinnou docházkou nemohl určit jinou školu, měl by kontaktovat krajský úřad, který by stanovil náhradní školu.

Daňové úlevy z darů na pomoc Ukrajině

Z daní bude možné zřejmě odečíst dary poskytnuté přímo Ukrajině nebo ukrajinským neziskovým organizacím. Nově by také měli mít možnost odečtu od základu daně i daňoví poplatníci z Ukrajiny, pokud jejich zdanitelné příjmy ze zdrojů na území ČR tvoří 90 procent zdanitelných příjmů. Počítá s tím novela zákona, kterou schválila vláda. V tiskové zprávě o tom informovalo Ministerstvo financí.
Nyní je ze zákona možné si z daní odečíst jen finanční dary českým pořadatelům sbírek na veřejně prospěšné účely. 
Osvobozen od daně bude letos podle návrhu také příjem ukrajinských zaměstnanců, když firma jim a jejich rodinným příslušníkům poskytne ubytování v ČR kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině. Od daně také bude osvobozen peněžní dar od zaměstnavatele, jehož cílem je pomoc v tíživé životní situaci. Další novinkou v novele je možnost odečíst z daní také bezúplatná plnění poskytnutá letos za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny. Organizace již dnes nemusí platit daň z příjmu v případě daru na humanitární nebo charitativní účely. „Nově bude v roce 2022 osvobozen i bezúplatný příjem poskytnutý za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny, tedy na základě novely se nebude uplatňovat případná srážková daň,“ uvedlo Ministerstvo financí, které také navrhuje, aby Sněmovna s normou vyslovila souhlas již v prvním čtení. Účinnost novely zákona by tak mohla nastat zhruba na přelomu dubna a května, přičemž zákonem bude zajištěna zpětná účinnost od začátku roku 2022. „Finanční správa proto bude již nyní postupovat v souladu s plánovanou změnou zákona,“ uvedlo MF. V příštím roce odhaduje dopad novely MF na nižší stovky milionů korun. Odečíst dary je možné zpětně při podání daňového přiznání za předchozí rok.

Oblast zaměstnanosti: 

•    Úřad práce ČR monitoruje aktuální situaci v regionech a nadále pravidelně komunikuje se zaměstnavateli. V případě většího odchodu zaměstnanců z řad občanů Ukrajiny zpět do vlasti je připraven pomoci. Zaměstnavatelům nabízí spolupráci při obsazování volných míst, na základě jejich požadavků jim doporučí vhodné uchazeče a v případě zájmu uspořádá výběrová řízení, a to jak ve vlastních prostorech, tak i přímo v dané firmě. Zajistí také další vzdělání stávajících a nových zaměstnanců podle potřeb konkrétního zaměstnavatele nebo poskytne příspěvek na pracovní místa.  
•    Pokud naopak občan Ukrajiny bude mít zájem o práci v ČR, je třeba, aby mu Úřad práce ČR na základě uděleného víza za účelem strpění pobytu, uděleného Ministerstvem vnitra, vydal povolení k zaměstnání. Před samotným podáním žádosti o toto povolení si musí žadatel najít, nebo už mít zajištěné, pracovní místo a se zaměstnavatelem uzavřít pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti. Smlouva je jednou z povinných příloh žádosti o povolení k zaměstnání. Dalším krokem je pak samotné podání žádosti, kdy cizinec sám nebo prostřednictvím zaměstnavatele písemně požádá krajskou pobočku Úřad práce ČR příslušnou podle místa výkonu práce o vydání povolení k zaměstnání. Informace k celému procesu a důležité odkazy jsou k dispozici na https://www.uradprace.cz/web/cz/zamestnavani-cizincu a také na https://www.mpsv.cz/zahranicni-zamestnanost.

Oblast nepojistných sociálních dávek:

•    V neposlední řadě mohou cizinci, kterým bylo uděleno speciální vízum také požádat o některou z nepojistných sociálních dávek, zejména příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení či jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci. Informace k jednotlivým dávkám jsou k dispozici na https://www.uradprace.cz/web/cz/nepojistne-socialni-davky-letaky.

 

 

Prezentace ze semináře RUSKO-UKRAJINSKÝ KONFLIKT Z PERSPEKTIVY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA , pdf 377kB
Prezentace z webináře POBYTOVÝ REŽIM CIZINCŮ PŘICHÁZEJÍCÍCH DO ČR Z UKRAJINY II. (25.3.2022), pdf 316kB
Nařízení vlády o příspěvku pro solidární domácnost, pdf 136kB
Nařízení a usnesení vlády o zvýšení částek živ. a exist. minima, o přijetí krizového opatření a o prodloužení nouzového stavu , pdf 93kB
Prezentace ze semináře ZAMĚSTNÁVÁNÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY OBČANŮ UKRAJINY POBÝVAJÍCÍCH V ČR V DŮSLEDKU VÁLEČNÉHO KONFLIKTU, pdf 932kB
Charitativní zpráva Ukrajinské národní advokátní komory, pdf 5103kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi