Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Další předpisy Komory

Stanovisko představenstva České advokátní komory


k otázce slučitelnosti advokacie s výkonem veřejné funkce v oblasti územní samosprávy

Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 10. ledna 2006


o poradních orgánech České advokátní komory, ve znění usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 25. června 2009, usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 15. října 2009, usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 9. února 2010, usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 14. února 2012, usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 15. března 2016 a usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 19. prosince 2017

Stanovisko představenstva České advokátní komory


ke slučitelnosti výkonu jiných činností a výkonem právní praxe advokátního koncipienta (Věstník ČAK č. 4/2006)

Stanovisko představenstva České advokátní komory


k problematice klientských spisů vedených advokátem, který zemřel

Sdělení představenstva České advokátní komory


k otázce výkonu činností neslučitelných s výkonem advokacie (Věstník ČAK č. 3/1997)

Stálý volební řád sněmu České advokátní komory ze dne 16. října 2009


ve znění usnesení sněmu České advokátní komory ze dne 11. října 2013 a usnesení sněmu České advokátní komory ze dne 22. září 2017.

Jednací řád sněmu České advokátní komory ze dne 29. října 2002


ve znění usnesení sněmu České advokátní komory ze dne 21. října 2005, usnesení sněmu České advokátní komory ze dne 16. října 2009 a usnesení sněmu České advokátní komory ze dne 22. září 2017.

Zásady pro posuzování žádostí o zápis do seznamu advokátních koncipientů


o umožnění vykonání advokátní zkoušky a o zápis do seznamu advokátů z hlediska požadavků stanovených v § 5 písm. b), c) a h) zákona

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz