Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Předseda ČAK 

JUDr. Vladimír Jirousek
předseda ČAK
 

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kterou dokončil v roce 1974 a v tomtéž roce nastoupil jako koncipient do Advokátní poradny v Ostravě. Koncipientskou praxi zahájil u JUDr. Ustrnulové-Vrecionové, po dva roky byl pak jeho školitelem JUDr. Milan Skalník. Po návratu z vojenské služby složil v roce 1976 doktorskou zkoušku.

Do seznamu advokátů ČAK byl zapsán 1. 7. 1990 a od tohoto dne působí jako advokát a partner v Advokátní kanceláři Jirousek, Skalník, Bernatík a partneři. Není členem žádné politické strany.

Od roku 1990 je JUDr. Jirousek činný v orgánech ČAK, nejprve působil ve funkci předsedy kárného senátu, od roku 1996 byl členem představenstva, v němž měl na starosti problematiku výchovy a vzdělávání koncipientů. Od roku 2001 do roku 2003 byl místopředsedou ČAK.

Od prosince roku 2003 do října 2009 stál v čele České advokátní komory jako její předseda. Za jeho působení byla např. konstituována pobočka ČAK v Brně, byla vybudována dvě školící centra pro advokáty a advokátní koncipienty a byly založeny akce Právník roku a Právní firma roku.

V září 2017 byl na 7. sněmu ČAK opětovně zvolen do představenstva ČAK a na první schůzi členů představenstva ČAK byl zvolen jeho předsedou.

JUDr. Jirousek je ženatý, má 4 děti a 8 vnoučat. Jeho zájmy jsou široké a zahrnují jak kulturu, tak sport. Je autorem článků či příspěvků do odborných médií, ale i např. též knihy dětských říkanek.
 


 

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi