Nepřehlédněte!


Změny související s opravami budov
ČAK – ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Vítejte ve vzdělávacím portálu ČAK

Automatický přihlašovací systém Vám umožní snadné přihlašování na školení a semináře, které pořádáme pro advokátní koncipienty. Systém umožňuje také automatické odhlášení – doporučujeme nemazat registrační e-maily a řádně se odhlašovat.

Neomluvená neúčast koncipienta na školení a povinných seminářích by mohla být posouzena jako kárné provinění - viz. Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1998 Věstníku ze dne 12.března 2007 v platném znění.

Upozorňujeme účastníky na omezenou kapacitu přednáškových místností. Příchozí, kteří nejsou zaregistrováni prostřednictvím automatického přihlašovacího systému na daný seminář, budou na přednášku vpuštěni pouze v případě volných míst. Koncipienty, kteří se na jednotlivé semináře přihlásí, žádáme, aby dodržovali dobu zahájení seminářů. Pokud se dostaví po zahájení semináře, nemusí být - v případě velkého zájmu – již vpuštěni.

Přihlašování na školení a semináře pořádané pro advokátní koncipienty v Praze a v Brně ve II. pololetí 2017 (září až prosinec 2017) bude – vzhledem k přechodu na aktualizovaný přihlašovací systém, který bude uživatelsky komfortnější – možné od 1. srpna 2017.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat:

odbor výchovy a vzdělávání ČAK v Praze
Národní 16, 110 00 Praha 1
Marcela Diasová, tel. 273 193 252, e-mail: diasova@cak.cz

Pobočka ČAK v Brně:
Kleinův palác, nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno
Mgr. Lenka Danilišin, tel. 513 030 115, e-mail: danilisin@cak.cz

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr@cakbrno.cz