Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Základní informace

Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora jako odborný časopis pro právní praxi se zvláštním zaměřením na problematiku právních služeb poskytovaných advokáty a na advokátní stavovské předpisy.

Vedoucím redakční rady je advokát JUDr. Petr Toman, šéfredaktorkou JUDr. Hana Rýdlová, výkonnými redaktorkami PhDr. Ivana Cihlářová a PhDr. Dagmar Koutská, tajemnicí redakce Eva Dvořáková. 

Do časopisu přispívají zejména advokáti, pracovníci justičních složek a právní teorie. Kromě odborných pojednání přináší pravidelně zprávy mj. o činnosti orgánů advokacie, vybranou judikaturu, informace o obsahu domácích odborných periodik, o mezinárodních vztazích a o advokacii v zahraničí.

Vychází 12 čísel v roce (z toho č. 1-2 a 7-8 jako dvojčíslo).

Vedle pravidelných čísel vychází každoročně zpravidla dvě až tři zvláštní čísla - zejména příručky pro různé oblasti právní praxe. Časopis má tč. náklad šestnáct tisíc výtisků. Rozesílá se zdarma všem advokátům a advokátním koncipientům, soudům, státním zastupitelstvím a řadě jiných odborných míst včetně zahraničních.

Bulletin advokacie byl v anketě Karlovarských právnických dnů oceněn mnohokrát jako nejlepší právnický časopis v České republice.

Informace o předplatném najdete v rubrice Redakce.

Terminy konání zkoušek z mediace v I. pol. 2019, docx 19kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi