Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

AKTUÁLNÍ INFORMACE

>>> Projekt Skype obhajoby

Vydáno dne: 22.12.2020

Tisícovka skype rozhovorů mezi advokáty a jejich klienty. To je prozatimní sumarizace projektu Skype obhajoby, který zahájila Vězeňská služba společně s Českou advokátní komorou 16. dubna 2020. Projekt umožňuje všem advokátům komunikovat s jejich vězněnými klienty vzdáleně, nyní i z koluzní vazby a také za přítomnosti tlumočníka. Podle nejnovějšího sdělení obhájci mohou pořádat video návštěvy podle běžných pravidel, advokáti (tedy v netrestních věcech) se souhlasem orgánu činného v trestním řízení. 

Délka jednoho videohovoru se umožní v rozsahu až na 2 hodiny (dle obsazenosti příslušné místnosti) v časovém rozmezí od 7:00 do 15:00 hod. (o realizaci videohovoru delším než 2 hodiny a realizaci mimo stanovené časové rozmezí rozhoduje ředitel věznice na základě předchozí žádosti obhájce/advokáta).

Výzva předsedy ÚOHS

Vydáno dne: 21.12.2020

Advokáti mohou požádat o příspěvek či půjčku ze sociálního fondu

Vydáno dne: 16.12.2020

Stavovský předpis, konkrétně usnesení Sněmu č.5/1999 Věstníku, o sociálním fondu České advokátní komory (ČAK) obecně umožňuje poskytovat příspěvky a půjčky ze sociálního fondu ČAK mj. na překlenutí finanční tísně či finančních obtíží. Během jarního nouzového stavu schválilo představenstvo ČAK zásady pro operativní řešení žádostí advokátek/advokátů, advokátních koncipientek/advokátních koncipientů o příspěvek či půjčku k překlenutí nepříznivé finanční situace, v níž se nezaviněně ocitnou v důsledku nouzového stavu a navazujících krizových a mimořádných opatření.

Oznámení o zneužití jména advokáta

Vydáno dne: 02.12.2020

Mgr. Jana Krouman (ev. č. ČAK 17458) oznamuje zneužití jejího jména a falšování jejích údajů: "V mojí kanceláři, ul. Drážní 253/7, 627 00 Brno, mě bez předchozího oznámení navštívil pan V.S., který tvrdil, že ho zastupuji ve věci náhrady škody uplatňované proti společnosti IMOS, ve věci poškozených TV značky Panasonic.

O věci jsem nevěděla vůbec nic, a tato osoba není můj klient. Byla mi předložena emailová komunikace, odesílaná z emailu kroumanjana@seznam.cz, a komunikace pana V.S. s telefonním číslem 777 813 134. Ani jeden z uvedených kontaktů nepoužívám a nikdy jsem nepoužívala. Z emailové komunikace plyne, že se podvodně jednající osoba komunikující z emailu kroumanjana@seznam.cz podepisuje jako Mgr. Jana Krouman.

S ohledem na to, že jsem jediná osoba v ČR, která má jméno Jana Krouman, je zřejmé, že se jedná o zneužití mého jména. Od uvedeného jednání se distancuji. Veškerou komunikaci vede naše kancelář z emailů končících @janakrouman.cz. Pana V.S. jsem poučila, že se stal obětí podvodu a měl by podat trestní oznámení," uvádí ve svém oznámení Mgr. Jana Krouman.

 

 

                                                                                                             

ČAK k novele úst. zákona o bezpečnosti ČR a zákona o krizovém řízení

Vydáno dne: 25.11.2020

V legislativním procesu jsou nyní dva návrhy, jimiž mají být v reakci na současnou epidemiologickou situaci přijaty dvě zásadní novely významných právních předpisů, v jednom případě dokonce ústavního zákona. Přestože jde o návrhy, které mohou po připomínkovém řízení doznat změn, považuje představenstvo ČAK za nezbytné vyjádřit se k předloženým návrhům již nyní.

Celé stanovisko si můžete přečíst ZDE.

Náhradní TERMÍNY ADVOKÁTNÍCH ZKOUŠEK za zrušený termín listopad/prosinec 2020

Vydáno dne: 23.11.2020

S ohledem na článek I. odst. 4 písm. d) usnesení vlády ČR č. 1201 ze dne 20. 11. 2020 stanovil předseda Zkušební komise ČAK po projednání s vedením ČAK a odborem výchovy a vzdělávání ČAK náhradní termíny advokátních zkoušek. Tyto termíny jsou pro uchazeče původně přihlášené k advokátní zkoušce na termín listopad/prosinec 2020, který byl zrušen z důvodu vyhlášení nouzového stavu a navazujících krizových opatření. 

 

 


 

Oznámení o zneužití jména a údajů advokáta

Vydáno dne: 23.11.2020

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský, se sídlem Opletalova 1535/4, 110 00 Praha 1 oznamuje, že došlo ke zneužití jména AK Mašek, Kočí, Aujezdský, a to konkrétně užitím hlavičky, grafiky a osobních údajů advokátky Mgr. et Mgr. Denisy Mikulášové (ev.č. ČAK 15162) společností White peony s.r.o., se sídlem Rudolfa Holeky 634/1, 198 00 Praha 9, identifikační číslo: 05425352.

>>>ADVOKÁTNÍ ZKOUŠKY SE BUDOU KONAT JEŠTĚ LETOS! ČAK jedná o termínech

Vydáno dne: 21.11.2020

Vláda vyslyšela argumenty k povolení konání profesních zkoušek a na svém jednání konaném 20. listopadu 2020 přijala usnesení č. 1201 o přijetí krizového opatření, ze kterého vyplývá mimo jiné výjimka spočívající v možnosti konání advokátních zkoušek. Komora již jedná o nejbližších řádných i mimořádných termínech, které budou oznámeny co nejdříve. Sledujte web ČAK, Advokátní deník a Twitter ČAK, kde získáte nejaktuálnější informace!

>>> ZÁKAZ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB STANOVENÝ USNESENÍM VLÁDY č. 1079, č. 1103, č. 1116 a č.1192 SE NA ADVOKÁTY NEVZTAHUJE

Vydáno dne: 16.11.2020

Česká advokátní komora sděluje, že zákaz poskytování služeb stanovený usneseními vlády č. 1079, č. 1103, č. 1116 a č.1192 o  přijetí krizového opatření se NEVZTAHUJE na advokáty. 

Vyplývá to z článků I. bodů 1. těchto usnesení, v nichž je stanoveno: tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.

 

vedení ČAK
 

>>>Vedení ČAK hledá cesty, jak umožnit konání advokátních zkoušek

Vydáno dne: 12.11.2020

Představenstvo České advokátní komory na své listopadové schůzi rozhodlo o intenzivním pokračování příprav nestandardně prováděných advokátních zkoušek tak, aby nijak nebylo možné zpochybnit jejich legalitu. Zároveň rozhodlo o termínech adv. zk. na rok 2021, které budou zveřejněny ve Věstníku č.4/2020. Předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek dne 11. listopadu 2020 poskytl Ministerstvu spravedlnosti požadované argumenty k žádosti o udělení výjimky, o kterou bude Ministerstvo spravedlnosti žádat Ministerstvo zdravotnictví.

Více ZDE

ČAK REAGUJE NA ZAVÁDĚJÍCÍ INFORMACE V HOSPODÁŘSKÝCH NOVINÁCH OHLEDNĚ NÁJMU PROSTOR V PALÁCI DUNAJ

Vydáno dne: 06.11.2020

Vzhledem ke zcela zavádějícímu a nekorektnímu článku zveřejněnému v Hospodářských novinách ohledně nájmu prostor v Paláci Dunaj, považuje vedení ČAK za nezbytné sdělit alespoň tyto základní skutečnosti:

Nová nájemní smlouva kontinuálně navazuje na smlouvu z roku 2004 (účinnost do roku 2034) a stejně jako původní smlouva, zajišťuje, resp. bude zajišťovat prostory pro chod vzdělávacího centra (průměrná návštěvnost – přes dva tisíce posluchačů měsíčně!), matriky ČAK, kontrolního oddělení, oddělení pro věci kárné, odboru výchovy a vzdělávání, prostory pro jednání 70 členné kontrolní rady, 83 členné kárné komise, 11 členné odvolací kárné komise, zasedání zkušebních komisařů (100 osob), prostory pro advokátní zkoušky, uznávací zkoušky, zkoušky z mediace, kárná řízení, advokátní sliby atd.

Spolu s novou nájemní smlouvou byla uzavřena též smlouva o poskytnutí náhradních prostor po dobu rekonstrukce paláce Dunaj (Praha 1, Myslíkova ul.).

Nová smlouva, jejímž předmětem je plocha o 270 m2 větší než dle smlouvy z roku 2004 (rozšíření plochy bylo s ohledem na vzrůstající potřeby při výkonu veřejné správy nezbytné), podmíní nárůst stávajících nákladů ČAK o maximálně dva miliony Kč ročně (bez rozšíření plochy by rozdíl činil pouhý jeden milion Kč ročně)!

Argumentace „čtvrtmiliardou“ užitá v článku HN je účelová a bez zohlednění stávajících nákladů bez dalšího rovněž demagogická.

Totéž platí o „polemice“ ohledně 30 leté doby nájmu, která slouží nejen ke standardnímu odbydlení investic, ale zároveň zahrnuje zbývající část doby nájmu dle původní smlouvy, tj. nevyčerpanou část v délce 14 let. Komplex vzájemně provázaných smluv, tj. původní smlouvy z roku 2004, smlouvy o zajištění náhradních prostor a nové nájemní smlouvy, je každému z advokátů kdykoli (po předchozím objednání) v sídle ČAK k dispozici (k možné kontrole byli advokáti veřejně vyzváni před podpisem smluv v dubnu 2020!).

Více naleznete v článku: ČAK se vyjádřila k nájemním smlouvám Myslíkova a palác Dunaj na stránkách Advokátního deníku

Zemřel JUDr. Miloš Macků, dlouholetý člen Kárné komise ČAK

Vydáno dne: 03.11.2020

Doktor Miloš Macků celý svůj život pracoval jako advokát v Blansku, kde více než 40 let vykonával velmi úspěšnou advokátní praxi. Až do své smrti dne 29. října 2020 byl aktivním advokátem, mimo jiné vedoucím Advokátní poradny v Blansku, posléze také působil řadu let v Kárné komisi ČAK. 

Úspěšně dovedl k advokátním zkouškám několik koncipientů, posledním z nich byla jeho dcera, dnes aktivní advokátka JUDr. Alice Dostálová Macků, která pracuje taktéž v Blansku.

Byl vyhledávaným advokátem s generální praxí, oblíbený kolegy i klienty, a to zejména pro svůj lidský přístup.  V osobě JUDr. Miloše Macků odešel veselý a upřímný člověk, vždy čestný a poctivý advokát se smyslem řešit spory dohodou.

Věnujme mu tichou vzpomínku. Rodině a blízkým úpřimnou soustrast.

 

 

 

 

 

 

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi