Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

AKTUÁLNÍ INFORMACE

ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ ČERVNOVÉHO ADVOKÁTNÍHO SLIBU

Vydáno dne: 30.05.2023

Česká advokátní komora upozorňuje, že z organizačních důvodů dochází ke změně termínu konání advokátního slibu z 30.6.2023 na 23.6.2023. Sliby se budou konat v Betlémské kapli. Další termíny pro rok 2023 jsou uvedeny v Kalendáři akcí a naleznete je i ZDE.

Děkujeme za pochopení.

OMEZENÍ PROVOZU SOUDU - KS V BRNĚ, POBOČKA ZLÍN 9. ČERVNA

Vydáno dne: 25.05.2023

Z důvodu nezbytné kompletní technické odstávky všech IT služeb budou v pátek dne 9. června 2023 mimo provoz všechny kanceláře Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně v lokalitě Dlouhé Díly 351, a to včetně podatelny a infocentra.

Informoval o tom JUDr. Jiří Rezek, místopředseda Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně

Galavečer Právník roku 2022 bude moderovat Vladimír Kořen, pěveckou hvězdou bude Michal Hrůza

Vydáno dne: 20.03.2023

Galavečerem Právník roku 2022 hosty poprvé v historii soutěže provede oblíbený moderátor Vladimír Kořen. Hlavní pěveckou hvězdou pak bude Michal Hrůza s kapelou Hrůzy.

Prodej vstupenek na slavnostní vyhlášení nových laureátů cen sv. Yva, které se 12. května odehraje v Brně, je v plném proudu.

POZOR, zvýhodněné ceny pro ubytování platí pouze do 15. dubna 2023!

Veškeré informace naleznete ZDE a na Advokátním Deníku. 

Ústava ČR a Listina základních práv a svobod přeloženy do ukrajinštiny

Vydáno dne: 10.02.2023

Ми, громадяни Чеської Республіки в Богемії, Моравії і Сілезії,
в момент відновлення незалежної Чеської держави… 

Česká advokátní komora nechala přeložit Ústavu ČR a Listinu základních práv a svobod do ukrajinštiny, aby usnadnila migrantům, ale i jejich právním poradcům z řad českých advokátů, orientaci a komunikaci ohledně českého právního řádu. 

 

КОНСТИТУЦІЯ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

ХАРТІЯ ОСНОВНИХ ПРАВ І СВОБОД

 

Upozornění na zneužití údajů advokátního koncipienta

Vydáno dne: 23.01.2023

Advokátní koncipientka Mgr. Tereza Otavová (ev.č. ČAK 45180) upozorňuje, že v souvislosti s výkonem koncipientské praxe byly zneužity její údaje, když byla jejím jménem odeslána minimálně jedna falešná SMS fyzické osobě, které s největší pravděpodobností měly být vyplaceny peníze z advokátní úschovy.

"Dotyčná osoba mi řekla, že prý mám spolupracovat s paní Mgr. Renátou Rašínovou. Ta měla dotyčné klientce zajistit vyplacení finančních prostředků, nejspíše za prodej domu. Peníze se údajně měly nacházet v advokátní úschově, kterou jsem měla zajišťovat já. Jakožto koncipient samozřejmě advokátní úschovy zprostředkovat nemohu a ani můj školitel tuto službu neposkytuje," zdůraznila Mgr. Otavová. 

Podvedená klientka pravdivost svých tvrzení a oprávněnost nároku na vyplacení peněz dokladovala SMS, která jí přišla z telefonního čísla 704 490 754. "Toto telefonní číslo není na internetu dohledatelné, každopádně o mé číslo se skutečně nejedná. I přesto byla SMS podepsána mým jménem. Podotýkám, že v ČR není jiného koncipienta se stejným jménem a titulem, tedy Mgr. Tereza Otavová," sdělila koncipientka.

Žádná Mgr. Renáta Rašínová není zapsaná jako advokátka v seznamu matriky ČAK.

"Tímto vyzývám ostatní kolegy k obezřetnosti. Pokud se na Vás obrátí klienti, že se cítí býti podváděni osobami zmíněných jmen, prosím, abyste mi tuto informaci předali," žádá Otavová.

 

 

ČAK upozorňuje na změnu při provádění autorizovaných konverzí dokumentů

Vydáno dne: 05.01.2023

Česká advokátní komora upozorňuje advokáty na důležitou změnu při provádění autorizované konverze dokumentů na žádost, která vyplývá z Vyhlášky ministerstva vnitra č. 462/2022 Sb. z 21.12.2022.

Touto vyhláškou, jež byla rozeslána 30.12.2022, se s účinností od 1.1.2023 mění mimo jiné § 2 odst. 5 Vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů tak, že přijímání vstupů a vydávání výstupů obsažených v datové zprávě je možné provádět pouze prostřednictvím datového uložiště elektronické aplikace informačního systému jehož prostřednictvím je zajišťován výkon působnosti kontaktních míst veřejné správy, přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup.

ČAK

Změna pokladních hodin ČAK od 1. ledna 2023

Vydáno dne: 29.12.2022

Upozorňujeme advokátní veřejnost, že od 1. ledna 2023 bude pokladna ČAK v Praze (Kaňkův palác, Národní 16, Praha 1) otevřena takto:

pondělí a středa

8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00

Hodiny pro advokátní veřejnost se nemění. Veškeré další informace naleznete např. ZDE.

Vyšel Věstník ČAK č.4/2022

Vydáno dne: 23.12.2022

Věstník č. 4/2022 obsahuje mj. nový stavovský předpis o vyznamenáních České advokátní komory, změnu pravidel pro podávání žádostí o prominutí příspěvků na činnost Komory a upřesnění povinností advokátní společnosti při vedení dokumentace. Nalezenete v něm rovněž rozpočty na rok 2023 a také termíny advokátních zkoušek, vypsaných pro rok 2023.

POVINNOST SPECIÁLNÍ ZKOUŠKY NA KONVERZE SE OD 1.1.2023 NA ADVOKÁTY NEVZTAHUJE!

Vydáno dne: 14.12.2022

Zástupci vedení České advokátní komory (ČAK) a Ministerstva vnitra (MV) se dne 14. prosince 2022 shodli na interpretačním stanovisku k zákonu č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a k zákonu č. 85/1996 Sb., o advokacii, v oblasti provádění autorizované konverze dokumentů advokáty.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

 

Manuál k prohlášení o pravosti podpisu

Vydáno dne: 01.12.2022

Česká advokátní komora připravila pro advokáty manuál věnující se prohlášení advokáta o pravosti podpisu. Manuál nabízí advokátům odpovědi na často kladené dotazy a provede je krok za krokem vyhotovením prohlášení a vyplněním knihy o prohlášeních.

manuálu jsou zahrnuty také informace o změnách právní a stavovské úpravy v prohlášení, k nimž došlo během letošního roku a které nabývají účinnosti 1. prosince 2022.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi