Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

AKTUÁLNÍ INFORMACE

NEPŘEHLÉDNĚTE! Omezení úředních hodin na ČAK

Vydáno dne: 17.01.2021

V návaznosti na usnesení vlády č. 994 z 8. října 2020 stanoví Česká advokátní komora s účinností od 12. října 2020 úřední hodiny pro veřejnost v rámci veřejné správy na úseku advokacie na


pondělí: 8.00 až 11.00 a 14.00 až 16.00
středa: 8.00 až 11.00 a 14.00 až 16.00

Věznice Jiřice obnovila službu Skype-obhajoby

Vydáno dne: 14.01.2021

Ředitel Věznice Jiřice, Vrchni rada plk. Mgr. Petr Suk, informuje prostřednictvím České advokátní komory, že jeho věznice v plném rozsahu obnovila službu Skype-obhajoby, čili spojení advokáta s jeho klientem prostřednictvím platformy Skype.

 

Odešel JUDr. Zdeněk Řípa

Vydáno dne: 13.01.2021

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že advokátní obec navždy opustil JUDr. Zdeněk Řípa.
ČAK o tom informovala jeho dcera, JUDr. Veronika Faltysová.

Upřimnou soustrast všem pozůstalým.

 

Stanovisko ČAK k unijním návrhům v oblasti AML

Vydáno dne: 29.12.2020

Akční plán pro komplexní unijní politiku o předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu, který je v průběhu roku připravován a diskutován napříč orgány Evropské unie, má řadu úskalí. Ve svém stanovisku na ně upozorňuje vedení ČAK.  

>>> Projekt Skype obhajoby

Vydáno dne: 22.12.2020

Tisícovka skype rozhovorů mezi advokáty a jejich klienty. To je prozatimní sumarizace projektu Skype obhajoby, který zahájila Vězeňská služba společně s Českou advokátní komorou 16. dubna 2020. Projekt umožňuje všem advokátům komunikovat s jejich vězněnými klienty vzdáleně, nyní i z koluzní vazby a také za přítomnosti tlumočníka. Podle nejnovějšího sdělení obhájci mohou pořádat video návštěvy podle běžných pravidel, advokáti (tedy v netrestních věcech) se souhlasem orgánu činného v trestním řízení. 

Délka jednoho videohovoru se umožní v rozsahu až na 2 hodiny (dle obsazenosti příslušné místnosti) v časovém rozmezí od 7:00 do 15:00 hod. (o realizaci videohovoru delším než 2 hodiny a realizaci mimo stanovené časové rozmezí rozhoduje ředitel věznice na základě předchozí žádosti obhájce/advokáta).

Výzva předsedy ÚOHS

Vydáno dne: 21.12.2020

Advokáti mohou požádat o příspěvek či půjčku ze sociálního fondu

Vydáno dne: 16.12.2020

Stavovský předpis, konkrétně usnesení Sněmu č.5/1999 Věstníku, o sociálním fondu České advokátní komory (ČAK) obecně umožňuje poskytovat příspěvky a půjčky ze sociálního fondu ČAK mj. na překlenutí finanční tísně či finančních obtíží. Během jarního nouzového stavu schválilo představenstvo ČAK zásady pro operativní řešení žádostí advokátek/advokátů, advokátních koncipientek/advokátních koncipientů o příspěvek či půjčku k překlenutí nepříznivé finanční situace, v níž se nezaviněně ocitnou v důsledku nouzového stavu a navazujících krizových a mimořádných opatření.

Oznámení o zneužití jména advokáta

Vydáno dne: 02.12.2020

Mgr. Jana Krouman (ev. č. ČAK 17458) oznamuje zneužití jejího jména a falšování jejích údajů: "V mojí kanceláři, ul. Drážní 253/7, 627 00 Brno, mě bez předchozího oznámení navštívil pan V.S., který tvrdil, že ho zastupuji ve věci náhrady škody uplatňované proti společnosti IMOS, ve věci poškozených TV značky Panasonic.

O věci jsem nevěděla vůbec nic, a tato osoba není můj klient. Byla mi předložena emailová komunikace, odesílaná z emailu kroumanjana@seznam.cz, a komunikace pana V.S. s telefonním číslem 777 813 134. Ani jeden z uvedených kontaktů nepoužívám a nikdy jsem nepoužívala. Z emailové komunikace plyne, že se podvodně jednající osoba komunikující z emailu kroumanjana@seznam.cz podepisuje jako Mgr. Jana Krouman.

S ohledem na to, že jsem jediná osoba v ČR, která má jméno Jana Krouman, je zřejmé, že se jedná o zneužití mého jména. Od uvedeného jednání se distancuji. Veškerou komunikaci vede naše kancelář z emailů končících @janakrouman.cz. Pana V.S. jsem poučila, že se stal obětí podvodu a měl by podat trestní oznámení," uvádí ve svém oznámení Mgr. Jana Krouman.

 

 

                                                                                                             

ČAK k novele úst. zákona o bezpečnosti ČR a zákona o krizovém řízení

Vydáno dne: 25.11.2020

V legislativním procesu jsou nyní dva návrhy, jimiž mají být v reakci na současnou epidemiologickou situaci přijaty dvě zásadní novely významných právních předpisů, v jednom případě dokonce ústavního zákona. Přestože jde o návrhy, které mohou po připomínkovém řízení doznat změn, považuje představenstvo ČAK za nezbytné vyjádřit se k předloženým návrhům již nyní.

Celé stanovisko si můžete přečíst ZDE.

Náhradní TERMÍNY ADVOKÁTNÍCH ZKOUŠEK za zrušený termín listopad/prosinec 2020

Vydáno dne: 23.11.2020

S ohledem na článek I. odst. 4 písm. d) usnesení vlády ČR č. 1201 ze dne 20. 11. 2020 stanovil předseda Zkušební komise ČAK po projednání s vedením ČAK a odborem výchovy a vzdělávání ČAK náhradní termíny advokátních zkoušek. Tyto termíny jsou pro uchazeče původně přihlášené k advokátní zkoušce na termín listopad/prosinec 2020, který byl zrušen z důvodu vyhlášení nouzového stavu a navazujících krizových opatření. 

 

 


 

Oznámení o zneužití jména a údajů advokáta

Vydáno dne: 23.11.2020

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský, se sídlem Opletalova 1535/4, 110 00 Praha 1 oznamuje, že došlo ke zneužití jména AK Mašek, Kočí, Aujezdský, a to konkrétně užitím hlavičky, grafiky a osobních údajů advokátky Mgr. et Mgr. Denisy Mikulášové (ev.č. ČAK 15162) společností White peony s.r.o., se sídlem Rudolfa Holeky 634/1, 198 00 Praha 9, identifikační číslo: 05425352.

>>>ADVOKÁTNÍ ZKOUŠKY SE BUDOU KONAT JEŠTĚ LETOS! ČAK jedná o termínech

Vydáno dne: 21.11.2020

Vláda vyslyšela argumenty k povolení konání profesních zkoušek a na svém jednání konaném 20. listopadu 2020 přijala usnesení č. 1201 o přijetí krizového opatření, ze kterého vyplývá mimo jiné výjimka spočívající v možnosti konání advokátních zkoušek. Komora již jedná o nejbližších řádných i mimořádných termínech, které budou oznámeny co nejdříve. Sledujte web ČAK, Advokátní deník a Twitter ČAK, kde získáte nejaktuálnější informace!

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi