Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

AKTUÁLNÍ INFORMACE

NEPŘEHLÉDNĚTE! Aktuální informace ke vzdělávání advokátních koncipientů

Vydáno dne: 22.09.2020

Česká advokátní komora (ČAK) postupně přijímá řadu opatření k zajišťování vzdělávacích akcí pro advokátní koncipienty v současné epidemiologické situaci.
Dokud budou mimořádná opatření umožňovat prezenční školení, budou vzdělávací akce probíhat touto formou v Praze i v Brně.
V této souvislosti ČAK sjednala konání seminářů v posluchárně Právnické fakulty Univerzity Karlovy s kapacitou 550 míst, kde budou i při počtu 200 účastníků dodrženy dostatečné odstupy mezi účastníky.
Na pobočce ČAK v Brně byl do budoucna omezen počet účastníků v seminární místnosti na polovinu, tedy 25 přítomných. Zároveň jsou dodržována a kontrolována příslušná hygienická opatření, zejména povinnost mít zakrytá ústa a nos rouškou ve vnitřních prostorách, kde jsou rovněž umístěny prostředky na dezinfekci rukou. Přednáškové místnosti jsou po každém semináři dezinfikovány (židle a stolky) a vyvětrány.
ČAK souběžně intenzivně připravuje distanční vzdělávání tak, aby mohlo být uvedeno do praxe ještě v letošním roce. Konkrétní termín závisí též na vývoji epidemiologické situace a s ní souvisejícími mimořádnými opatřeními.
vedení ČAK

Upozornění: Elektronická kniha úschov bude nedostupná

Vydáno dne: 22.09.2020

Z důvodu plánované údržby bude Elektronická kniha úschov 
dne 23. září 2020 mezi 22:00 a 0:00 z technických důvodů nedostupná.
Děkujeme za pochopení.

ADVOKÁTI míří DO ŠKOL

Vydáno dne: 09.09.2020

Česká advokátní komora (ČAK) představila široké veřejnosti projekt Advokáti do škol a pokřtila jeho doprovodné publikace. Hlavním a prvořadým cílem projektu Advokáti do škol, který Česká advokátní komora zkušebně spustila již vroce 2018, je zvýšit právní povědomí a právní gramotnost dětí a mládeže a také předcházení sporům. Advokátům zapojeným do projektu, ani ČAK nejde o náhradu školní výuky, ale o její doplnění pohledem odborníků zpraxe, kteří zastupují různá odvětví práva.

Sdělení o rozesílání podvodných mailů s využitím jména advokáta

Vydáno dne: 31.08.2020

Advokátka Mgr. et Mgr. Ivana Černá (ev.č. ČAK 17474) sděluje, že jí byl 30. srpna 2020 zaslán podvodný e-mail s cílem vylákat osobní údaje advokáta: "Z e-mailové adresy lawchamber78@hotmail.com, označené jménem Attorney at Law, mi byl doručen podvodný e-mail mající za cíl vylákat osobní údaje advokáta. Přestože požadovanými údaji jsou dle zprávy celé jméno, adresa bydliště a sídla kanceláře a sdělní povolání, považuji jeho obsah za potenciálně nebezpečný," stojí v prohlášení advokátky Černé, které zaslala České advokátní komoře. Požádala o "informování o těchto praktikách neznámých hackerů".

Mgr. et Mgr. Ivana Černá je tak další z řady advokátů, jejichž jméno bylo zneužito nebo se někdo pokoušel vylákat od nich osobní údaje. O těchto praktikách, které se množí zejména v posledních týdnech, jsme informovali v Advokátním Deníku ZDE ZDE.

 

Oznámení o zneužití jména advokáta

Vydáno dne: 27.08.2020

Čermák a spol., advokátní a patentová kancelář oznamuje, že bylo zneužito jméno JUDr. Karla Čermáka, Ph.D., LL.M. (ev.č. ČAK 04929) při podvodném jednání ve snaze vylákat z lidí jejich bankovní údaje. JUDr. Čermák toto dokládá dokumenty, podle nichž se podvodníci při páchání své trestní činnosti zaštiťují jménem a adresou advokátní a patentové kanceláře Čermák a spol..

Oznámení o zneužití jména advokáta

Vydáno dne: 24.08.2020

Advokátní kancelář Vovsík, Rösch, Kocina a spol. se sídlem Malá 6, 301 00 Plzeň oznamuje, že byly zneužity jména dvou advokátů této kanceláře:
doc. JUDr. Jana Kociny, Ph.D. (ev. č. ČAK 0279) a Mgr. Jana Kociny (ev. č. ČAK 17340).

"V uplynulém týdnu se s námi spojilo několik osob, které ověřovaly, zda jsme jako advokáti telefonicky vymáhali různé pohledávky s pohrůžkou, že pokud nedojde k urychlenému zaplacení těchto pohledávek, bude těmto osobám prostřednictvím exekutorského úřadu zablokován účet. Uvedené osoby se představovaly jménem advokáta Kociny. Od uvedeného jednání se distancujeme, nemáme s ním nic společného a při výkonu své advokátní praxe nepoužíváme tyto popsané praktiky. Doporučujeme všem osobám, zvláště těm, které tyto tvrzené pohledávky uhradily, aby se obrátily s trestním oznámením na Policii ČR," uvádí ve svém prohlášení, zaslaném České advokátní komoře, AK Vovsík, Räsch, Kocina a spol.

 

Odešel JUDr. Milan Lindner, advokát, který se mimo jiné podílel na projektu Advokáti proti totalitě

Vydáno dne: 12.08.2020

S hlubokou lítostí a zármutkem jsme přijali zprávu o tom, že 10. srpna 2020 nás navždy opustil jeden z advokátů, který se podílel na pokračování projektu ČAK Advokáti proti totalitě – JUDr. Milan Lindner. Působil také jako zkušební komisař ČAK pro oblast občanského a rodinného práva.

Vzpomínka na JUDr. Lindnera
na Advokátním deníku.

Zpráva nezávislého auditora o ověření individuální řádné účetní závěrky účetní jednotky za rok 2019 České advokátní komory

Vydáno dne: 07.08.2020

V souladu s příslušnými právními předpisy byl u České advokátní komory proveden audit účetnictví. Auditor Ing. Miroslav Michálek v této zprávě ze dne 1. 7. 2020 konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv České advokátní komory k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy. odbor hospodářský a organizační ČAK

Odešel JUDr. Petr Nipl

Vydáno dne: 15.07.2020

S hlubokou lítostí oznamujeme advokátní i laické veřejnosti, že dne 13. července 2020 po dlouhé těžké nemoci zemřel ve věku 68 let advokát, dlouholetý člen Kontrolní rady ČAK JUDr. Petr Nipl.
Čest jeho památce!

Zápůjčky advokátních talárů - OS Zlín a pobočka KS Brno

Vydáno dne: 26.06.2020

Od 1. července 2020 bude obnovena možnost zapůjčení advokátních talárů v budově Okresního soudu ve Zlíně, kde sídlí rovněž pobočka Krajského soudu v Brně.
 

POZOR:

  • Pro jednání konaná na pobočce Krajského soudu v Brně nově taláry zapůjčuje podatelna krajského soudu.
  • Pro jednání vedená u okresního soudu taláry nadále zapůjčuje podatelna okresního soudu.

Letošní absolventi právnických fakult a zápis do seznamu koncipientů

Vydáno dne: 24.06.2020

Koronavirus letos komplikoval a komplikuje život všem a všude. Absolvent magisterského studia v oboru právo na některé z právnických fakult vysoké školy v České republice, jenž se chce stát advokátním koncipientem, potřebuje pro zápis do příslušného seznamu vedeného Českou advokátní komorou mj. vysokoškolský diplom a dodatek k němu. V současné době ale není v jeho možnostech tyto listiny kvůli organizačním potížím fakult a univerzit získat.

Věstník ČAK 2/2020 ke stažení

Vydáno dne: 02.06.2020

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi