Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Oznámení o uzavření pracovišť ČAK dne 29. září 2023

Vydáno dne: 19.09.2023

Všechna pracoviště České advokátní komory (Kaňkův palác Národní tř., Kleinův palác v Brně i Školicí středisko v Myslíkově ul.) budou v pátek 29. září 2023 pro advokátní i širokou veřejnost z technických důvodů uzavřena.

Děkujeme za pochopení.

POZOR! ZMĚNA TERMÍNU K ŽÁDOSTEM O ÚLEVU Z PLACENÍ POVINNÝCH PLATEB

Vydáno dne: 30.08.2023

Termín pro advokáty, žádající na rok 2024 o snížení či prominutí z placení povinných plateb z důvodu věku a péče o dítě, je 31. října (Věstník ČAK č. 4/2022).

Příslušný formulář ke stažení ZDE.

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 24.08.2023

Advokát JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. (ev. č. ČAK 15195) oznamuje prostřednictvím České advokátní komory, že došlo ke zneužití jeho identity.

Neznámá osoba, vystupující pod jménem Daniel Novák, obesílá různé orgány veřejné moci s podáními, k nimž přikládá právní stanoviska vyvolávající dojem, že byla sepsána JUDr. Křížem. Alternativně tato osoba označuje advokáta za rodinného přítele, svého známého, případně se představuje jako jeho bývalý či současný klient.

Advokát Kříž se od takového jednání distancuje, žádná taková podání nesepisoval a s uvedenou osobou není v žádném pracovním nebo jiném vztahu. Událost již prošetřují orgány činné v trestním řízení.

Zpráva nezávislého auditora o ověření individuální řádné účetní závěrky účetní jednotky za rok 2022 České advokátní komory

Vydáno dne: 17.08.2023

V souladu s příslušnými právními předpisy byl u České advokátní komory proveden audit účetnictví. Auditor Ing. Milan Němec v této zprávě ze dne 26. 6. 2023 konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv České advokátní komory k 31. 12. 2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2022 v souladu s českými účetními předpisy.

odbor hospodářský a organizační ČAK

Věstník č. 2/2023 s "novelou advokátních úschov"

Vydáno dne: 29.06.2023

Věstník ČAK č. 2/2023 mimo jiné obsahuje i Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 11. května 2023, kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, ve znění pozdějších stavovských předpisů.

Věstníky ČAK naleznete ZDE.

Galavečer Právník roku 2022 bude moderovat Vladimír Kořen, pěveckou hvězdou bude Michal Hrůza

Vydáno dne: 20.03.2023

Galavečerem Právník roku 2022 hosty poprvé v historii soutěže provede oblíbený moderátor Vladimír Kořen. Hlavní pěveckou hvězdou pak bude Michal Hrůza s kapelou Hrůzy.

Prodej vstupenek na slavnostní vyhlášení nových laureátů cen sv. Yva, které se 12. května odehraje v Brně, je v plném proudu.

POZOR, zvýhodněné ceny pro ubytování platí pouze do 15. dubna 2023!

Veškeré informace naleznete ZDE a na Advokátním Deníku. 

Ústava ČR a Listina základních práv a svobod přeloženy do ukrajinštiny

Vydáno dne: 10.02.2023

Ми, громадяни Чеської Республіки в Богемії, Моравії і Сілезії,
в момент відновлення незалежної Чеської держави… 

Česká advokátní komora nechala přeložit Ústavu ČR a Listinu základních práv a svobod do ukrajinštiny, aby usnadnila migrantům, ale i jejich právním poradcům z řad českých advokátů, orientaci a komunikaci ohledně českého právního řádu. 

 

КОНСТИТУЦІЯ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

ХАРТІЯ ОСНОВНИХ ПРАВ І СВОБОД

 

Upozornění na zneužití údajů advokátního koncipienta

Vydáno dne: 23.01.2023

Advokátní koncipientka Mgr. Tereza Otavová (ev.č. ČAK 45180) upozorňuje, že v souvislosti s výkonem koncipientské praxe byly zneužity její údaje, když byla jejím jménem odeslána minimálně jedna falešná SMS fyzické osobě, které s největší pravděpodobností měly být vyplaceny peníze z advokátní úschovy.

"Dotyčná osoba mi řekla, že prý mám spolupracovat s paní Mgr. Renátou Rašínovou. Ta měla dotyčné klientce zajistit vyplacení finančních prostředků, nejspíše za prodej domu. Peníze se údajně měly nacházet v advokátní úschově, kterou jsem měla zajišťovat já. Jakožto koncipient samozřejmě advokátní úschovy zprostředkovat nemohu a ani můj školitel tuto službu neposkytuje," zdůraznila Mgr. Otavová. 

Podvedená klientka pravdivost svých tvrzení a oprávněnost nároku na vyplacení peněz dokladovala SMS, která jí přišla z telefonního čísla 704 490 754. "Toto telefonní číslo není na internetu dohledatelné, každopádně o mé číslo se skutečně nejedná. I přesto byla SMS podepsána mým jménem. Podotýkám, že v ČR není jiného koncipienta se stejným jménem a titulem, tedy Mgr. Tereza Otavová," sdělila koncipientka.

Žádná Mgr. Renáta Rašínová není zapsaná jako advokátka v seznamu matriky ČAK.

"Tímto vyzývám ostatní kolegy k obezřetnosti. Pokud se na Vás obrátí klienti, že se cítí býti podváděni osobami zmíněných jmen, prosím, abyste mi tuto informaci předali," žádá Otavová.

 

 

ČAK upozorňuje na změnu při provádění autorizovaných konverzí dokumentů

Vydáno dne: 05.01.2023

Česká advokátní komora upozorňuje advokáty na důležitou změnu při provádění autorizované konverze dokumentů na žádost, která vyplývá z Vyhlášky ministerstva vnitra č. 462/2022 Sb. z 21.12.2022.

Touto vyhláškou, jež byla rozeslána 30.12.2022, se s účinností od 1.1.2023 mění mimo jiné § 2 odst. 5 Vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů tak, že přijímání vstupů a vydávání výstupů obsažených v datové zprávě je možné provádět pouze prostřednictvím datového uložiště elektronické aplikace informačního systému jehož prostřednictvím je zajišťován výkon působnosti kontaktních míst veřejné správy, přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup.

ČAK

Změna pokladních hodin ČAK od 1. ledna 2023

Vydáno dne: 29.12.2022

Upozorňujeme advokátní veřejnost, že od 1. ledna 2023 bude pokladna ČAK v Praze (Kaňkův palác, Národní 16, Praha 1) otevřena takto:

pondělí a středa

8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00

Hodiny pro advokátní veřejnost se nemění. Veškeré další informace naleznete např. ZDE.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi