Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 31.01.2024

JUDr. Ing. Pavel Fabian (ev. č. ČAK 12434) vykonávající advokacii jako společník společnosti FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o., tímto prostřednictvím České advokátní komory upozorňuje na zneužití osobních údajů.

Neznámá osoba vytvořila e-mailovou adresu obsahující jméno a příjmení, z níž odesílala e-mailové zprávy, které předstíraly, že pocházejí od JUDr. Ing. Pavla Fabiana. Neznámá osoba požadovala vytvoření bankovního účtu a zaslání fotografie s občanským průkazem. JUDr. Ing. Pavel Fabian se od tohoto jednání neznámé osoby distancuje a zdůrazňuje, že komunikuje pouze z oficiálně zveřejněných emailových adres na webových stránkách kanceláře.

Celou věc budou prošetřovat orgány činné v trestním řízení.

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 31.01.2024

Mgr. Tomáš Růžička, advokát, ev.č. ČAK 18206, oznamuje prostřednictvím České advokátní komory, že došlo ke zneužití jeho údajů.
Neznámá osoba vystupující pod jménem Dana Šafářová odeslala minimálně v jednom případě předžalobní výzvu jménem advokáta Mgr. Tomáše Růžičky, a to včetně podpisu a hlavičky advokátní kanceláře. Osoba se jménem Dana Šafářová není klientem Mgr. Růžičky a ani v minulosti nebyla. V případě, že by kdokoliv obdržel e-mailové zprávy od osoby vydávající se za Mgr. Tomáše Růžičku, advokáta, a to z jiné emailové adresy než ruzicka@akegv.cz, nejde o e-mail sepsaný a odeslaný advokátem.
Mgr. Tomáš Růžička se od osoby příjmením „Šafářová“ a od celé věci zcela distancuje.

Oznámení o zneužití údajů advokátní kanceláře

Vydáno dne: 26.01.2024

Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelář spol. s r.o. prostřednictvím České advokátní komory upozorňuje na zneužití údajů této společnosti a s ní spolupracujících advokátů, když neznámý pachatel zkopíroval obsah webových stránek a vydává se za stejnojmennou advokátní kancelář (falešné stránky mají adresu www.ewdp.cz).

Padělaná kopie webových stránek je zdánlivě k nerozeznání od originálu, avšak vybrané údaje jsou pozměněny tak, že neodpovídají skutečnosti (např. telefonní čísla, bankovní spojení aj.). 

"Upozorňujeme všechny stávající klienty a zájemce o právní služby, aby dbali zvýšené pozornosti, neužívali žádné kontaktní údaje z padělaných stránek a vzali na vědomí, že Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelář spol. s r.o. vystupuje pod doménovým jménem www.chrenektomankotrba.cz, případně www.chtk.cz. Děkujeme," uvedl JUDr. Jan Nemanský, společník této AK.

Právní praxe - Právnická fakulta UK

Vydáno dne: 19.12.2023

Program je založen na spolupráci České advokátní komory a Právnické fakulty Univerzity Karlovy při výkonu odborné praxe studentů práv.
Smyslem a cílem tohoto projektu je seznámit studenty s advokacií, jako jednou z významných právních profesí. Studenti nyní mohou strávit 80 hodin v jednom semestru svého studia v magisterském programu „Právo a právní věda“ v advokátní kanceláři, která se ke spolupráci s budoucí generací advokacie přihlásí.

Upozorňujeme, že praxe nejsou určené studentům, kteří v AK již pracují a jsou za to honorováni. 

Sylabus tohoto předmětu a další informace v přílohách níže.

Přihlášování do programu Právní praxe bylo
pro letní semestr 2024 ukončeno.

 

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 09.11.2023

Mgr. Petr Zábranský, advokát, ev. č. 17860, trvale spolupracující s advokátní kanceláří ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., prostřednictvím České advokátní komory oznamuje, že neznámý podvodník hovořící s cizím přízvukem opakovaně kontaktoval osoby, kterým se představil jako advokát Petr Zábranský a nabízel jim pomoc při vymožení různých nároků.

Následně však bylo po oslovených osobách coby podmínka pro výplatu peněz požadováno nainstalování různých aplikací, zpřístupnění internetového bankovnictví či převod peněžních prostředků na účet. Bylo zjištěno, že neznámý podvodník si rovněž založil e-mailovou schránku s adresou obsahující jméno advokáta, jejíž prostřednictvím zasílal e-mailové zprávy, v nichž odkazoval na záznam Mgr. Petra Zábranského ve veřejně přístupném Vyhledávači advokátů ČAK a takto se prezentoval.

Advokát Mgr. Petr Zábranský, který mezi advokáty nemá žádného jmenovce, se od tohoto jednání neznámého podvodníka distancuje, nabádá oslovené k opatrnosti a zdůrazňuje, že komunikuje pouze z oficiálně zveřejněné e-mailové adresy na doméně rowan.legal. V této věci podal trestní oznámení.

 

Upozornění na zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 07.11.2023

JUDr. Ivana Vavříková (ev. č. ČAK 15962) prostřednictvím České advokátní komory upozorňuje, že její údaje jakožto advokátky byly zneužity. "Neznámá osoba vytvořila e-mailovou adresu obsahující moje jméno a příjmení, z níž odesílala e-mailové zprávy, které předstíraly, že pocházejí od JUDr. Ivany Vavříkové s cílem poškodit adresáty," oznámila advokátka ČAK. 
JUDr. Ivana Vavříková má od roku 2019 pozastaven výkon advokacie z důvodu rodičovské dovolené, tudíž právní služby neposkytuje. "Žádné e-mailové zprávy související s výkonem advokacie nerozesílám," konstatovala JUDr. Vavříková s tím, že se od všech podvodných emailů distancuje.
 

Upozornění na podvodnou výzvu k uzavření dohody o poskytování právních služeb

Vydáno dne: 18.10.2023

Advokátní kancelář Ciprýn & Kiršner (Mgr. Štěpán Ciprýn ev.č. ČAK 16247 a JUDr. Pavel Kiršner ev. č. ČAK 14452) prostřednictvím České advokátní komory upozorňují, že byli osloveni firmou Emirates National Oil Company (ENOC) k podávání nabídek vedoucích k následnému uzavření dohody o poskytování právních služeb, která se ukázala být podvodnou:

"Ve výzvě je jako jedna z podmínek pro začlenění do výběrového řízení uvedena povinnost, zaslat společnosti předem 15 000 amerických dolarů jako vratnou zálohu. Z důvodu pojetí podezření, že jde o podvodnou výzvu, která má za účel vylákat od jejich recipientů tuto finanční částku, jsme kontaktovali velvyslanectví České republiky v Abú Dhabí o prověření u společnosti ENOC. Z velvyslanectví nám bylo dne 18. října 2023 sděleno, že opravdu jde o scam a výzva je podvodná."

Představenstvo ČAK si zvolilo nové vedení na následující dva roky

Vydáno dne: 10.10.2023

V úterý 10. října 2023 proběhly v sídle České advokátní komory v Praze tajné volby vedení představenstva pro další dvouleté období ve smyslu čl. 7 odst. 2 organizačního řádu ČAK.

Předsedou České advokátní komory byl opětovně zvolen JUDr. Robert Němec, LL.M.

Místopředsedkyní ČAK, pověřenou dohledem nad činností pobočky ČAK v Brně, byla opětovně zvolena JUDr. Michala Plachká, LL.M.

 

Dalšími místopředsedy byli opětovně zvoleni (v abecedním pořadí):

JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb., místopředseda pro mezinárodní vztahy ČAK.

JUDr. Monika Novotná, místopředsedkyně pro hospodářskou činnost ČAK.

Novým místopředsedou byl zvolen:

JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M., místopředseda pro vnější vztahy ČAK.

Funkci místopředsedy představenstva ČAK pro vnější vztahy se rozhodl neobhajovat JUDr. Petr Toman, LL.M., který měl v gesci oblast vnějších vztahů již v minulém funkčním období. Stál mimo jiné za mimořádně úspěšným projektem ČAK Advokáti proti totalitě a byl jedním z hlavních hybatelů zrození Advokátního deníku, a rovněž tím, kdo přispěl k úspěšnému rozvoji Bulletinu advokacie. JUDr. Petr Toman, LL.M., se rozhodl současně k dnešnímu dni rezignovat na členství v představenstvu ČAK.

Na jeho místo v představenstvu usedne nově Mgr. Kamil Blažek, který byl dosud jeho náhradníkem.

POZOR! ZMĚNA TERMÍNU K ŽÁDOSTEM O ÚLEVU Z PLACENÍ POVINNÝCH PLATEB

Vydáno dne: 30.08.2023

Termín pro advokáty, žádající na rok 2024 o snížení či prominutí z placení povinných plateb z důvodu věku a péče o dítě, je 31. října (Věstník ČAK č. 4/2022).

Příslušný formulář ke stažení ZDE.

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 24.08.2023

Advokát JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. (ev. č. ČAK 15195) oznamuje prostřednictvím České advokátní komory, že došlo ke zneužití jeho identity.

Neznámá osoba, vystupující pod jménem Daniel Novák, obesílá různé orgány veřejné moci s podáními, k nimž přikládá právní stanoviska vyvolávající dojem, že byla sepsána JUDr. Křížem. Alternativně tato osoba označuje advokáta za rodinného přítele, svého známého, případně se představuje jako jeho bývalý či současný klient.

Advokát Kříž se od takového jednání distancuje, žádná taková podání nesepisoval a s uvedenou osobou není v žádném pracovním nebo jiném vztahu. Událost již prošetřují orgány činné v trestním řízení.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi