Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

ČAK upozorňuje na změnu při provádění autorizovaných konverzí dokumentů

Česká advokátní komora upozorňuje advokáty na důležitou změnu při provádění autorizované konverze dokumentů na žádost, která vyplývá z Vyhlášky ministerstva vnitra č. 462/2022 Sb. z 21.12.2022.

Touto vyhláškou, jež byla rozeslána 30.12.2022, se s účinností od 1.1.2023 mění mimo jiné § 2 odst. 5 Vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů tak, že přijímání vstupů a vydávání výstupů obsažených v datové zprávě je možné provádět pouze prostřednictvím datového uložiště elektronické aplikace informačního systému jehož prostřednictvím je zajišťován výkon působnosti kontaktních míst veřejné správy, přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup.

ČAK

Vyhláška Sb. č. 462/2022, pdf 46kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi