Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Mgr. Eva Kubartová (ev.č. ČAK 14591) prostřednictvím České advokátní komory oznamuje zneužití její identity jakožto advokáta: 

"Prostřednictvím přípisu Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj jsem se dozvěděla, že tento správní orgán obdržel mé podání ze dne 31.1.2024 k prověření podnikatelské činnosti třetí osoby. Neznámá osoba tedy vytvořila podání s mými inciály a pod mým jménem bylo podáno ke správnímu orgánu. Z důvodu, že jsem takové podání nikdy nesepsala či nepodepsala, důrazně se distancuji od tohoto jednání neznámé osoby. Současně uvádím, že věc byla oznámena orgánům činným v trestním řízení."

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi