Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Oznámení o zneužití údajů advokáta

JUDr. Jiří Šmída (ev.č. ČAK 11008) prostřednictvím České advokátní komory oznamuje, že jeho údaje, jakožto advokáta, byly zneužity: "Neznámá osoba vytvořila e-mailovou adresu obsahující mé jméno a příjmení, z níž odesílala e-mailové zprávy, které předstíraly, že jejich odesílatelem je advokát JUDr. Jiří Šmída. Neznámá osoba v e-mailech vyzývala adresáty zpráv k dohodě na alespoň částečné úhradě dluhu, zmiňovala se o hrozbě žaloby a o tom, že v případě nespolupráce a neuhrazení pohledávky budou veškeré náklady právního zastoupení a soudního řízení přičteny k tíži dlužníka. Od těchto e-mailů se důrazně distancuji z důvodu, že jsem je nikdy nesepsal, nepodepsal ani neodeslal."

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi