Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

SEZNAM ADVOKÁTŮ, PŘIPRAVENÝCH POSKYTNOUT PRÁVNÍ POMOC POŠKOZENÝM A POZŮSTALÝM PO TRAGÉDII NA FF UK

Česká advokátní komora je šokována tragickou událostí, ke které došlo 21. prosince 2023 na Filozofické fakultě UK v Praze. Vyjadřuje svou hlubokou soustrast rodinám pozůstalých a všem dalším přeje mnoho sil při zotavování. ČAK je připravena všem zajistit právní pomoc.
Komora vyzývá advokáty a advokátky s potřebnou specializací, zejména v oblasti pomoci obětem trestných činů, aby byli připraveni poskytnout právní pomoc přeživším poškozeným či osobám blízkým obětí střelby, a zároveň je žádá, aby na e-mailovou adresu: sekretariat@cak.cz sdělili svůj souhlas se zařazením do veřejně přístupného seznamu advokátů zřízeného pro tento účel, který je průběžně aktualizován:

JMÉNO/NÁZEV AK E-MAIL TELEFON
Michala Plachká plachka@purelegal.cz 777 120 786 
Michal Zeman zeman@advokacie24.cz 604 940 910
Monika Novotná monika.novotna@roedl.cz 236 163 750
Adéla Šípová info@adelasipova.cz 606 938 776
AK Sedlatý & Malovec, sdružení advokátů sedlaty@sedlaty.cz; malovec@sedlaty.cz 325 512 407
PRK Partners martin.lukac@prkpartners.com 730 840 902
Anna Frantalová frantalova@ak-frantalova.cz 731 202 981
Daniel Pospíšil pospisil@advokatpospisil.cz 721 104 743
Suzan Vonešová advokatka@akvonesova.cz 774 574 244
Vladislava Křivová vladka.k@sedlakovalegal.com 775 909 383
Jana Boháčková Švábová jana@svabova.com 725 753 366
Petr Topinka petr.topinka@aktopinka.cz 603 444 793
Petra Juřátková juratkova@kopecnypartners.com 777 275 679
Veronika Plačková plackova@jurist.cz 495 533 710
AK Hrdá office@hrda.cz 777 237 601
Martina Fraňková akfrankova@akfrankova.cz 603 167 779
Petra Naskosová petra.vytejckova@kv-partners.cz 736 620 841
DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o. knoblochova@dbkp.cz; burzanovsky@dbkp.cz 244 912 463
Bříza & Trubač s.r.o., advokátní kancelář info@brizatrubac.cz 777 601 114
Jiří Kunc kunc@akkunc.cz 777 930 449
Liběna Šrámková sramkova@sramkovapartners.cz 731 071 081
Daniel Bartoň advokat@danielbarton.cz 603 162 204
Martin Cypris info@akcypris.cz 728 607 705
Petra Březinová brezinova@akbrezinova.cz 737 612 696
Štefan Rehák advokat@stefanrehakadvokat.cz 724 778 456
PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o. petr@plegal.cz; malek@plegal.cz 227 629 700
Pavla Ládová ladova@akladova.cz 728 039 030
Matej Koza koza@kozalegal.cz 605 030 852
Vladimír Sharp vladimir.sharp@linkerslegal.cz 730 895 094
Veronika Sluka sluka@aksluka.cz 733 530 754
Petra Carvanová p.carvanova@ak-kladno.cz 776 289 777
Marek Hudlický marek.hudlicky@seznam.cz 774 499 679
PLICKA & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o. info@plickapartners.cz 212 344 444
Richard Novák novak.dr2@seznam.cz 734 493 015
Zdeněk Joukl joukl@akjoukl.cz 605 248 208
Tomáš Nahodil mail@tomasnahodil.cz 777 241 078
Jan Urban urban@advokaturban.cz 605 155 585
Jitka Oliberiusova jitka@oliberiusova.cz 774 002 315
Marcela Kleinbauerová marcela@kleinbauerova-ak.cz 723 622 633
Markéta Stehlíková marketa@stehlikova-ak.cz 736 711 784
Jana Jelínková ak.jelinkova@email.cz 776 816 191
Eva Hrubá eva.hruba@ak-hruba.cz 724 769 929
Lenka Mikolášová lenka@lm-a.cz 604 528 385
Adéla Hepová Hepova@akhepova.cz  774 187 037
Anna Šavel anna@aksavel.cz 736 767 200
Sokol Novák tdpA info@sntd.eu 777 481 705
Alžběta Slezarová kancelar@akslezarova.cz 723 959 740
Michal Filip judr.filip@gmail.com 720 959 616
Kristýna Dolejšová Kabelová dolejsova@akddk.cz 776 000 609
Marek Dolejš md@akddk.cz 775 252 736
Martin Vlček advokat@ak-vlcek.cz 777 824 344
Pavel Kohút pavel@kohut.legal 733 539 755
Pavel Kozelka pavel.kozelka@kozelka.eu 773 000 303
Dominika Erbrt dominika.erbrt@roedl.com 236 163 842
Lenka Korečková ak@koreckova.cz 608 701 222
Václav Cidlina advokat@vaclavcidlina.com 604 692 211
Petr Timura petr@timura.legal 732 144 381 
Klára Kalibová klara.kalibova@kv-partners.cz 773 177 822
Jaroslav Lux jaroslav.lux@evb.cz 608 835 753
Michal Hledík hledik@aksr.cz 730 150 760
Jakub Šauer jakub.sauer@post.cz 608 834 257
601 555 222
Helena Pojarová helena.pojarova@gmail.com 723 867 670
Klára Long Slámová klara@advokati.info; klaraslamova@gmail.com 777 774 470
Martin F. Duraj martin@oyers.law  549 213 630
Karel Brückler kbruckler@akbruckler.cz 725 844 429
David Novotný david.novotny@roedl.com 236 163 730
Jiří Matzner jiri.matzner@matzner.cz 222 254 555
Hana Kukrálová info@advokat-kukralova.cz 608 254 314
Martin Adamec adamec@akadamec.cz 725 037 294
Dušan Kopřiva kopriva@ak-kopriva.cz 603 358 293
Dita Krčmářová krcmarova@ak-krcmarova.cz 775 610 141
Petr Šaštinský petr@sastinsky.cz 775 268 208 
URBAN & HEJDUK jan.urban@urbanhejduk.cz; 
jana.prochazkova@urbanhejduk.cz
605 213 395
David Heyduk david.heyduk@heyduk.cz 606 331 173
Advokátní kancelář Forejtová|Pelc|Partners s.r.o. forejtova@akfcp.cz 246 063 290
Ivana Spoustová spoustovaivana@gmail.com 732 732 746
Bedřich Fiala info@fiala-advokat.cz 773 300 400
Lukáš Janák ak.janak@seznam.cz 732 986 746
Zdeněk Cvejn advokat@akcvejn.cz 602 442 605
Spring Walk advokátní kancelář s.r.o. zeman@springwalk.cz 720 062 007
Ondřej Mader advokati@akdkm.cz 266 712 430
Jiří Nenutil jiri@drneny.cz 728 915 101
Naďa Koželuhová kozeluhova@advokatkausti.cz 734 621 951
Miroslav Březina brezina.ak@gmail.com 770 130 494
Michaela Harudová advokatka@harudova.cz 605 302 951
Tereza Horáčková akhorackova@seznam.cz 603 578 605
David Oplatek oplatek@akdo.cz 608 977 924
František Hons frantisekhons@gmail.com 777 955 338
Ingrida Řeháková ingrida.rehakova@akrehak.cz 733 551 772
J&T advokátní kancelář s.r.o. officemanager@jtak.cz 774 720 720 
Advokátní kancelář Poláček, Tryznová & Prudlová info@akptp.cz 774 994 991
Iva Pavlíková ak@ivapavlikova.cz   603 465 522
Alena Straubová office@straublegal.cz 777 556 155
Lucia Morrison morrison@morrison-legal.com  603 513 772
Filip Wágner info@akfw.cz 606 276 383
Raúl Ipiňa raulipina01@gmail.com 604 681 067
Denis Kašicyn dkashitsyn@gmail.com 605 240 884
Jindřich Skácel skacel@email.cz 776 010 474
Stanislav Dvořák stanislav.dvorak@eversheds-sutherland.cz 606 659 611
Kopecký Hála & Co., advokátní kancelář s.r.o. kancelar@kopeckyhala.cz 463 303 203,
228 226 646
Robert Tschöpl info@tschopl.cz 602 492 198
Jana Fráňová jana@akfranova.eu 222 315 494
Jan Krampera jan.krampera@aegislaw.cz 777 577 562
Jan Soukup info@legalsoukup.cz 603 228 922
Martin Bugaj martin.bugaj@atlas.cz 734 860 885
Edita K. Arnold EditaArnold@email.cz 603 311 294
Jaroslav Skoupý info@skoupy-advokat.cz 725 391 152
Jan Šelder advokat@ak-selder.cz 603 263 689

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi