Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Další vzdělávání advokátů – nejčastější otázky a odpovědi

? Kdy může advokát požádat o vystavení osvědčení?
Odpověď: Po uplynutí 36 měsíců od první absolvované vzdělávací akce po 1. lednu 2019 a po získání minimálně 36 kreditů, z čehož nejméně 4 kredity musí získat v oboru advokátního práva, profesní etiky nebo problematiky poskytování právních služeb. 

? Lze v dalším vzdělávání zohlednit účast na seminářích či přednáškách v předcházejících letech (2018 či dříve)?
Odpověď: Nikoliv. Projekt byl spuštěn 1. ledna 2019. První kredity lze získat až od roku 2019.

? Jak lze získat kredity za přednáškovou činnost nebo seminární výuku?
Odpověď: Žádosti bude individuálně posuzovat Komora. Podmínkou získání kreditů je vedení semináře či jiné výuky v oboru práva či advokacie pro advokáty a advokátní koncipienty, popř. pro odbornou právnickou veřejnost. Nelze získat kredity za výuku na střední či vysoké škole, pro zdravotnická zařízení, pro výrobní závody apod.

? Lze získat kredity za vnitropodnikové vzdělávání?
Odpověď: Ano, kredity lze získat i za vzdělávání, které pořádá pro své zaměstnance a spolupracovníky advokátní kancelář. Žádosti bude individuálně posuzovat Komora, která zohlední zejména lektorské kvality přednášejících.

? Lze získat kredity za online absolvované vzdělávací akce?
Odpověď: Ano. Účast na online vzdělávacích akcích pořádaných ČAK je evidována automaticky. Účast na vzdělávacích akcích absolvovaných u jiných vzdělávacích institucí je třeba doložit.
UPOZORNĚNÍ: Kredity za sledování online seminářů více účastníky z jedné mailové adresy (na jednom zařízení) je možné uznat pouze tomu advokátovi, jehož mailová adresa byla použita.

? Co když vzdělávací akci pořádanou ČAK advokát absolvoval, ale zapomněl se podepsat do prezenční listiny?
Odpověď: Advokát dbá o to, aby se na prezenční listinu podepsal. Jednotlivé případy chybějícího podpisu bude řešit Česká advokátní komora individuálně.

? Kde najde advokát formulář, kterým požádá o vystavení osvědčení?
Odpověď: Formulář naleznete ZDE.

? Bude Komora uznávat i zahraniční vzdělávání nebo vzdělání získané prostřednictvím e-learningového kurzu?
Odpověď: Pravidla dalšího vzdělávání advokátů platí i pro zahraniční vzdělávání či e-learningové kurzy a webináře.

? Lze získat kredity za odborné jazykové vzdělávání pořádané Komorou?
Odpověď: Ano, pouze za nepřerušenou účast a v maximálním rozsahu 6 kreditů za celý několikaměsíční kurz.

Aktualizace 9. prosince 2021    Zpracovaly: Mgr. L. Danilišin, JUDr. D. Kovářová

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi