Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Vzdělávací akce ČAK

 

GDPR v advokacii, praktické zkušenosti a vhodné postupy

24. ledna 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Kurz právnické angličtiny - jaro 2019

28. ledna až 24. června 2019, Brno, přednášková místnost Pobočky ČAK, Kleinův Palác

Kurz právnické ruštiny - jaro 2019

28. ledna až 24. června 2019, Brno, přednášková místnost Pobočky ČAK, Kleinův Palác

Kam dál s rodinným právem aneb co musí umět rodinný advokát

31. ledna 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Vybrané praktické otázky věcných práv se zaměřením na aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky

7. února 2019, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Řízení před soudním dvorem Evropské unie

7. února 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Pololetní kurz právnické angličtiny pro pokročilé - únor 2019 - červen 2019

od 11. února 2019 do 24. června 2019 včetně. Praha 1, palác Dunaj, zpravidla kinosál v přízemí. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Povinnosti advokátů dle novelizované AML úpravy

13. února 2019, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Náhrada škody v podnikání

14. února 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Promlčení práva

21. února 2019, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Bytové vlastnictví v katastrální praxi (prakticky a v souvislostech)

21. února 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Trestné činy v rodině - workshop

26. února 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Nové typy řízení v oblasti věcných práv I.

7. března 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Advokát jako právní zástupce zaměstnavatele nebo zaměstnance (nejčastější pracovní spory řešené soudy a role advokáta v nich)

7. března 2019, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Aktuální rozhodování v kárné praxi advokátů, nové druhy kárných opatření

12. března 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Vybrané otázky vzájemných vztahů mezi manželi a mezi rodiči a dětmi

13. března 2019, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Aktuální pracovněprávní judikatura 2017/2018

14. března 2019, Hradec Králové, budova Krajského soudu. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Zdravotnické právo - poskytovatelé, pacienti a spory o úhradu ze zdravotního pojištění

21. března 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Povinnosti advokátů dle novelizované AML úmluvy

28. března 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Exekuce po četných novelách

4. dubna 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Postoupení pohledávky a jiné změny v osobě dlužníka či věřitele

4. dubna 2019, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

GDPR v advokacii, praktické zkušenosti a vhodné postupy

10. dubna 2019, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Advokátní mlčenlivost a daňové souvislosti

16. dubna 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře NS ČR

24. dubna 2019, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Výživné - započitatelné dávky, OSVČ, zaměstnanci, online

25. dubna 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Věci péče soudu o nezletilé pohledem soudce Ústavního soudu

16. května 2019, Praha 1, palác Dunaj. Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Přiměřené odčinění nemajetkové újmy na zdraví, uplatnění a vyčíslení nároků, nároky sekundárních obětí

22. května 2019, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Právní jednání v novém občanském právu (prakticky k existenci, platnosti, účinnosti a výkladu)

23. května 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Jak s nadhledem zvládat změny v pracovním a osobním životě advokáta

6. června 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

GDPR rok poté - dopady, implementační zkušenosti a praktické postupy v advokacii

13. června 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Nové typy řízení v oblasti věcných práv II.

20. června 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Kupní smlouva

27. června 2019, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi