Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Vzdělávací akce ČAK

 

Pololetní kurz právnické angličtiny pro pokročilé (13 lekcí po 90 min. výuky)

od 9. září 2019 do 27.1.2020 včetně, Praha 1, palác Dunaj, kinosál v přízemí. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Kurz právnické ruštiny - podzim 2019

9. září až 16. prosince 2018, Brno, přednášková místnost Pobočky ČAK, Kleinův Palác. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Kurz právnické angličtiny - podzim 2019

9. září až 16. prosince 2018, Brno, přednášková místnost Pobočky ČAK, Kleinův Palác. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Počítání času, promlčení práva

10. září 2019, Zlín, Interhotel Moskva

Pachová identifikace

12. září 2019, Plzeň, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Cochemská praxe: úvod do interdisciplinární spolupráce

17. září 2019, Brno, přednášková místnost pobočky ČAK v Brně, Kleinův palác. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Aktuální rozhodování v kárné praxi advokátů, nové druhy kárných opatření

18. září 2019, Ostrava-Zábřeh, Clarion Congress Hotel Ostrava

Odškodnění při újmě na zdraví ve srovnání podle zákoníku práce a občanského zákoníku

24. září 2019, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

(změna původního termínu 12. září 2019)

Žaloba a dispozice s předmětem řízení

26. září 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Povinnosti advokátů dle novelizované AML úpravy

27. září 2019, Hradec Králové, budova Krajského soudu

Průřez světem autorského práva

3. října 2019, Praha 1, palác Dunaj. Kapacita sálu je zcela zaplněna. Další přihlášky nelze zatím již přijímat.

Právní jednání v novém občanském právu (prakticky k existenci, platnosti, účinnosti a výkladu)

3. října 2019, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Smlouva o dílo

9. října 2019, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Aktuální otázky insolvenčního řízení

11. října 2019, Ostrava-Zábřeh, Clarion Congress Hotel Ostrava

Zadávání veřejných zakázek

17. října 2019, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Aktuální problematika výkonu advokacie

17.- 18 října 2019, Pracov u Tábora, zotavovna Vězeňské služby ČR

Nové insolvence a oddlužení

21. října 2019, Plzeň, hotel Parkhotel

Aktuální otázky věcných práv se zaměřením na rozhodovací praxi NS ČR

24. října 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Vybrané otázky vzájemných vztahů mezi manželi a mezi rodiči a dětmi

6. listopadu 2019, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Insolvenční právo 2019 (koncepční změny oddlužení spotřebitelů, aktuální otázky řešení úpadku podnikatelů)

7. listopadu 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Svěřenské fondy, příležitosti a rizika

14. listopadu 2019, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Advokáti do škol

14. listopadu 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku

21. listopadu 2019, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Svěřenské fondy - institut absolutních majetkových práv a důsledky

21. listopadu 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Jak nedělat advokacii aneb etické a kárné souvislosti výkonu advokacie

26. listopadu 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Odčinění újmy na přirozených právech člověka a jiné nemateriální újmy z pohledu soudce Ústavního soudu ČR

28. listopadu 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě advokáta

5. prosince 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Advokát a Komora aneb proč ji nezatracovat

11. prosince 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Výběr z obchodněprávní judikatury za rok 2019

12. prosince 2019, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Hojivá advokacie nejen pro rodinné advokáty

12. prosince 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Vybrané otázky věcných práv v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR

17. prosince 2019, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi