Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Vzdělávací akce ČAK

 

Letní intenzivní kurz právnické angličtiny (distanční formou on-line coachingu)

17. až 21. srpna 2020, Brno. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Vnitrostátní únosy nezletilých dětí

20. srpna 2020, na nové adrese přednáškového sálu: Praha 2 - Nové Město, Myslíkova 258/8. Kapacita semináře je zaplněna. Nelze přijímat další přihlášky.

Velká novela zákona o obchodních korporacích - změny týkající se výlučně SRO

1. září 2020, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Kurz právnické angličtiny - II. pololetí 2020 (distanční formou on-line coachingu)

2. září až 11. listopadu 2020, Brno. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Řízení o opravných prostředcích (odvolání, obnova, zmatečnost, dovolání)

3. září 2020, Praha 2 - Nové Město, Myslíkova 258/8. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Velká novela zákona o obchodních korporacích - změny týkající se výlučně AS

9. září 2020, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Zákoník práce v r. 2020, novely, aktuality, výkladové trendy

10. září 2020, Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8. Uvolnila se poslední volná místa. Můžete se ještě přihlásit.

Velká novela zákona o obchodních korporacích

10. až 12. září 2020, Ostrava, Clarion Congress Hotel Ostrava. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Pololetní kurz právnické angličtiny pro pokročilé

od 14. září 2020 do 25. ledna 2021. na nové adrese přednáškového sálu: Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Kurz právnické angličtiny - podzim 2020

14. září až 14. prosince 2020, Brno, přednášková místnost Pobočky ČAK, Kleinův Palác. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Novela zákoníku práce 2020 a aktuální pracovněprávní judikatura

16. září 2020, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

První interpelační den ČAK

16. září 2020, Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Nový zákon o realitním zprostředkování

17. září 2020, Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8. Uvolnila se poslední volná místa. Můžete se ještě přihlašovat.

Procesní souvislosti, povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní ve vybraných řízeních v oblasti věcných práv

23. září 2020, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Vyživovací povinnost - sympozium

24. září 2020, Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8. Kapacita sympozia je zatím zcela naplněna. Další přihlášky nelze již přijímat.

Aktuální otázky společného jmění manželů se zaměřením na jeho vypořádání, praktické problémy a rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR

1. října 2020, Ústí nad Labem, budova Fakulty zdravotních studií UJEP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Katastr nemovitostí aktuálně, prakticky a v souvislostech

1. října 2020. Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Věci péče soudu o nezletilé pohledem soudce Ústavního soudu

8. října 2020, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Velká novela zákona o obchodních korporacích - změny v obecné části společné pro všechny obchodní korporace

8. října 2020, Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8. Kapacita sálu je zatím zcela zaplněna. Další přihlášky nelze již přijímat.

Třídenní kurz mediace s názvem: Mediation advocacy aneb advokát v mediaci

od pondělí 12. října 2020 do středy 14. října 2020. Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Insolvence v roce 2020

15. října 2020, Ústí nad Labem, budova Fakulty zdravotních studií UJEP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek

15. října 2020, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Domácí násilí - právní a psychologické souvislosti

22. října 2020. Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura

22. října 2020, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Platnost, účinnost a určitost právního jednání v českém obchodním a občanském právu a v judikatuře

3. listopadu 2020, Plzeň, Hotel Parkhotel. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Povinnosti advokátů dle AML předpisů

5. listopadu 2020, Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Zadávání veřejných zakázek

5. listopadu 2020, Brno, přednášková místnost Pobočky ČAK v Brně. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Vypořádání podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů z pohledu aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR

12. listopadu 2020, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Otec, matka, dítě jako klienti rodinného advokáta

12. listopadu 2020, Ústí nad Labem, budova Fakulty zdravotních studií UJEP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Odčinění újmy na přirozených právech člověka a jiné nemateriální újmy z pohledu soudce ÚS ČR

12. listopadu 2020, Praha 2 - Nové Město, Myslíkova 258/8. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům

19. listopadu 2020, Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Pojištění profesní odpovědnosti - příklady z praxe

26. listopadu 2020, Brno, přednášková místnost Pobočky ČAK v Brně. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Velká novela zákona o obchodních korporacích - změny týkající se výlučně SRO

3. prosince 2020, Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Aktuální otázky exekučního řízení

9. prosince 2020, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Velká novela zákona o obchodních korporacích - změny týkající se výlučně AS

10. prosince 2020. Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Zákoník práce - novely, aktuality, výkladové trendy

17. prosince 2020, Praha 2-Nové Město, Myslíkova 28/8. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi