Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Vzdělávací akce ČAK

 

Nezletilé dítě aneb 30 let Úmluvy o právech dítěte

4. září 2019, Praha 1, palác Dunaj. Kapacita sálu je zaplněna. Zatím není možno přijímat další přihlášky.

Právní jednání v novém občanském právu (prakticky k existenci, platnosti, účinnosti a výkladu)

5. září 2019, Praha 1, palác Dunaj. Kapacita sálu je zaplněna. Zatím není možno přijímat další přihlášky.

Aktuální otázky společného jmění manželů se zaměřením na právní a soudní praxi (včetně rozhodovací praxe NS ČR)

5. září 2019, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Pololetní kurz právnické angličtiny pro pokročilé (13 lekcí po 90 min. výuky)

od 9. září 2019 do 27.1.2020 včetně, Praha 1, palác Dunaj, kinosál v přízemí. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Kurz právnické ruštiny - podzim 2019

9. září až 16. prosince 2018, Brno, přednášková místnost Pobočky ČAK, Kleinův Palác. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Kurz právnické angličtiny - podzim 2019

9. září až 16. prosince 2018, Brno, přednášková místnost Pobočky ČAK, Kleinův Palác. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Odškodnění při újmě na zdraví ve srovnání podle zákoníku práce a občanského zákoníku

12. září 2019, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Pachová identifikace

12. září 2019, Plzeň, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Cochemská praxe: úvod do interdisciplinární spolupráce

17. září 2019, Brno, přednášková místnost pobočky ČAK v Brně, Kleinův palác. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Žaloba a dispozice s předmětem řízení

26. září 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Povinnosti advokátů dle novelizované AML úpravy

27. září 2019, Hradec Králové, budova Krajského soudu

Průřez světem autorského práva

3. října 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Právní jednání v novém občanském právu (prakticky k existenci, platnosti, účinnosti a výkladu)

3. října 2019, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Smlouva o dílo

9. října 2019, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Zadávání veřejných zakázek

17. října 2019, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Nové insolvence a oddlužení

21. října 2019, Plzeň, hotel Parkhotel

Aktuální otázky věcných práv se zaměřením na rozhodovací praxi NS ČR

24. října 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Insolvenční právo 2019 (koncepční změny oddlužení spotřebitelů, aktuální otázky řešení úpadku podnikatelů)

7. listopadu 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Svěřenské fondy, příležitosti a rizika

14. listopadu 2019, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Advokáti do škol

14. listopadu 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku

21. listopadu 2019, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Odčinění újmy na přirozených právech člověka a jiné nemateriální újmy z pohledu soudce Ústavního soudu ČR

28. listopadu 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě advokáta

5. prosince 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Výběr z obchodněprávní judikatury za rok 2019

12. prosince 2019, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Hojivá advokacie nejen pro rodinné advokáty

12. prosince 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi