Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Vzdělávací akce ČAK

 

Společné jmění manželů 1.

31. ledna 2023, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Zastupování klienta v insolvenčním řízení, ekonomické aspekty zastupování

2. února 2023. Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Efektivní řízení advokátní kanceláře

7. února 2023, Brno, přednášková místnost Pobočky ČAK v Brně. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

ONLINE SEMINÁŘ: Katastr nemovitostí aktuálně, prakticky a v souvislostech

9. února 2023. Praha. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Velká novela zákona o evidenci skutečných majitelů (účinná od 1. října 2022) - online seminář

14. února 2023. Brno. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Vývoj a správa softwaru (kombinovaná forma semináře - možná prezenční a nebo online účast)

16. února 2023, Praha, prezenční účast: Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8, kinosál v přízemí a nebo online přenos (stream). Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Sociální sítě pro pokročilé

28. února 2023, Brno, přednášková místnost Pobočky ČAK v Brně. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

POZOR: začátek semináře ve 13:00 hodin.

ONLINE: Pololetní kurz právnické angličtiny pro pokročilé - březen 2023-červen 2023

od 6. března 2023 do 26. června 2023 včetně. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Společné jmění manželů 2.

7. března 2023, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Aktuální otázky pracovního práva z pohledu praxe advokáta se zaměřením na legislativní novinky

14. března 2023, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele zákona č. 163/2020 Sb.

23. března 2023, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Zastupování zvlášť zranitelných obětí a jeho specifika

23. března 2023 - 9:00 - 12:00 hod., Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Rétorika pro právníky: praktický workshop

30. března 2023 - 9:00-13:00 hod., Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Insolvenční právo

31. března 2023, České Budějovice, Střední škola polytechnická. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Odčinění újmy na zdraví a jiné nemateriální újmy z pohledu soudce Ústavního soudu

5. dubna 2023, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Aktuální problémy veřejného stavebního práva

13. dubna 2023, Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Trestní odpovědnost právnických osob

18. dubna 2023, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Zákoník práce v r. 2023, aktuální problémy v praxi, poučení z pracovněprávní judikatury

20. dubna 2023, Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Kombinovaný seminář: Pojištění profesní odpovědnosti - příklady z praxe

27. dubna 2023, online účast možná, nebo prezenční účast na adrese sálu: Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Právní psaní - umění přesvědčovat soudce

4. května 2023, Brno, přednášková místnost Pobočky ČAK v Brně. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Vyjednávání

11. května 2023. Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8. Jsou volná místa, můžete se přihlásit.

Promlčení práva

11. května 2023, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Děti jako oběti domácího a sexualizovaného násilí v opatrovnickém řízení

18. května 2023, Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Společné jmění manželů 3.

23. května 2023, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Pojištění profesní odpovědnosti - příklady z praxe - online seminář

7. června 2023. Brno. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Právní psaní - umění přesvědčovat soudce

8. června 2023, Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Dvoudenní seminář Mediation Advocacy aneb advokát jako právní zástupce v mediaci

14.-15. června 2023. Praha 2-Nové Město. Myslíkova 258/8. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Advokát a jeho chyby v řízení před Ústavním soudem

21. června 2023, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Společné jmění manželů

21. - 22. června 2023. Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Participační práva dětí - online seminář

27. června 2023, Brno. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi