Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Vzdělávací akce ČAK

 

Zdravotnické právo - poskytovatelé, pacienti a spory o úhradu ze zdravotního pojištění

21. března 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Povinnosti advokátů dle novelizované AML úmluvy

28. března 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Nové civilní právo na začátku druhé pětiletky

29. až 31. března 2019, Ostravice, Hotel Sepetná

Exekuce po četných novelách

4. dubna 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Postoupení pohledávky a jiné změny v osobě dlužníka či věřitele

4. dubna 2019, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

GDPR v advokacii, praktické zkušenosti a vhodné postupy

10. dubna 2019, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Aktuální problematika trestního práva

15. dubna 2019, DK METROPOL, České Budějovice

Advokátní mlčenlivost a daňové souvislosti

16. dubna 2019, Praha 1, palác Dunaj. Kapacita sálu je zcela zaplněna a další přihlášky nelze již přijímat.

Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře NS ČR

24. dubna 2019, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Výživné - započitatelné dávky, OSVČ, zaměstnanci, online

25. dubna 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Povinnosti advokátů dle novelizované AML úpravy

26. dubna 2019, Ostrava-Zábřeh, Clarion Congress Hotel Ostrava

Advokáti do škol aneb vše, co jste o projektu chtěli vědět

2. května 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou ještě volná místa, můžete se přihlásit.

Věci péče soudu o nezletilé pohledem soudce Ústavního soudu

16. května 2019, Praha 1, palác Dunaj. Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Vybrané otázky podílového spoluvlastnictví v občanském zákoníku se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR

16. května 2019, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Přiměřené odčinění nemajetkové újmy na zdraví, uplatnění a vyčíslení nároků, nároky sekundárních obětí

22. května 2019, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Právní jednání v novém občanském právu (prakticky k existenci, platnosti, účinnosti a výkladu)

23. května 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Advokátní mlčenlivost a daňové souvislosti

3. června 2019, Pivovar Grol, Plzeň

Katastr nemovitostí - průvodce vkladovým řízením a zápisem poznámkou

4. června 2019, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Jak s nadhledem zvládat změny v pracovním a osobním životě advokáta

6. června 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Insolvenční právo 2019 (koncepční změny oddlužení spotřebitelů, aktuální otázky řešení úpadku podnikatelů)

12. června 2019, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

GDPR rok poté - dopady, implementační zkušenosti a praktické postupy v advokacii

13. června 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Nové typy řízení v oblasti věcných práv II.

20. června 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Kupní smlouva

27. června 2019, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi