Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Vzdělávací akce ČAK

 

Pololetní kurz právnické angličtiny pro pokročilé - září 2018 - leden 2019

od 10. září 2018 - 28. ledna 2019, Praha 1, palác Dunaj, kinosál v přízemí. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

GDPR v advokacii, praktické zkušenosti a vhodné postupy

13. září 2018, Praha 1, palác Dunaj. Poslední volná místa. Můžete se ještě přihlašovat.

Vypořádání společného jmění manželů

25. září 2018, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a předpisy souvisící

2. října 2018, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Rozhodčí řízení v advokátní praxi

4. října 2018, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Věci péče soudu o nezletilé pohledem soudce Ústavního soudu

11. října 2018, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Přiměřené odčinění nemajetkové újmy na zdraví, uplatnění a vyčíslení nároků, nároky sekundárních obětí

16. října 2018, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Přiměřené odčinění nemajetkové újmy na zdraví, uplatnění a vyčíslení nároků, nároky sekundárních obětí

18. října 2018, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře NS ČR

25. října 2018, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Zadávání veřejných zakázek

30. října 2018, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Věřitelé v insolvenčním řízení a jejich nároky v rozhodovací praxi

31. října 2018, Ústí nad Labem, budova Fakulty sociálně ekonomické UJEP

ASPI - práce s judikaturou

1. listopadu 2018, ve Wolters Kluwer a.s., Praha 3, U Nákladového nádraží 10. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Identifikace vlastnických struktur a skutečných majitelů právnických osob a uspořádání bez právní osobnosti

2. listopadu 2018, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Aktuální otázky SJM a jeho vypořádání (současná judikatura NS ČR a vybrané otázky soudní praxe)

7. listopadu 2018, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Aktuální otázky likvidace podílového spoluvlastnictví (současná judikatura NS ČR a vybrané otázky soudní praxe)

8. listopadu 2018, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu k listopadu 2018

8. listopadu 2018, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Zástavní právo se zaměřením na sporné otázky a aktuální rozhodovací praxi

15. listopadu 2018, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Výběr z aktuální ústavněprávní judikatury a civilní judikatury Nejvyššího soudu a odvolacích soudů

19. listopadu 2018, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Aktuální otázky z právní úpravy i judikatury k SRO a AS

22. listopadu 2018, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Nové typy řízení v oblasti věcných práv

22. až 23. listopadu 2018, budova Krajského soudu v Hradci Králové

Rozhodčí řízení v advokátní praxi

27. listopadu 2018, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Základní otázky odporovatelnosti podle OZ a v insolvenčním řízení

29. listopadu 2018, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Nájemní bydlení (výklad právní úpravy s aktuální judikaturou)

6. prosince 2018, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Výběr z obchodněprávní judikatury za rok 2018

13. prosince 2018, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Zvládání zátěžových a konfliktních situací v procesu jednání s klientem a u soudu

18. prosince 2018, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Nové typy řízení v oblasti věcných práv - žalobní nástroje ochrany vlastnického práva a zejména nové typy žalob (vybrané otázky)

18. prosince 2018, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz