Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Vzdělávací akce ČAK

 

Aktuální rozhodování v kárné praxi advokátů

2. září 2021, Brno, přednášková místnost pobočky ČAK. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Insolvence a restrukturalizace 2021 (aktuální aspekty řešení úpadku fyzických a právnických osob optikou výkonu advokacie)

2. září 2021, Vysoká škola CEVRO Institut, z.ú., Jungmannova 28/17, Praha 1-Nové Město, aula v přízemí. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Kurz právnické angličtiny - podzim 2021 (hybridní forma)

6. září až 13. prosince 2021, Brno. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Kurz právnické ruštiny - podzim 2021 (hybridní forma)

6. září až 29. listopadu 2021, Brno. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Nové povinnosti advokátů podle AML předpisů

9. září 2021, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Pololetní kurz právnické angličtiny pro pokročilé - září 2021 - leden 2022

od 13. září 2021 do 31. ledna 2022. Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Třídenní mediační kurz Mediation Advocacy aneb advokát v mediaci

od úterý 14. září 2021 do čtvrtka 16. září 2021. Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Kurz právnické angličtiny - II. pololetí 2021 (distanční formou on-line coachingu)

15. září až 1. prosince 2021, Brno. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Insolvence a restrukturalizace 2021 (aktuální aspekty řešení úpadku fyzických a právnických osob optikou výkonu advokacie)

16. září 2021, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Povinnosti advokátů v oblasti AML po novele provedené zákonem č. 527/2020 Sb. - online seminář

21. září 2021, Brno. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

ONLINE SEMINÁŘ: Věci péče soudu o nezletilé pohledem soudce ÚS ČR

23. září 2021. Praha. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem

23. září 2021, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Podílové spoluvlastnictví

29. září 2021, Ústí nad Labem, budova Fakulty zdravotních studií UJEP. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Pracovní setkání advokátů (s velkou novelou zákona o obchodních korporacích s dopadem na SRO)

5. října 2021, Plzeň, Hotel Parkhotel. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

ONLINE SEMINÁŘ: Povinnosti advokátů v oblasti AML po novele provedené zákonem č. 527/2020 Sb.

7. října 2021. Praha. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Věřitelé a dlužníci v insolvenčním řízení a jejich nároky v rozhodovací praxi

7. října 2021, Ústí nad Labem, budova Fakulty zdravotních studií UJEP. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

ONLINE SEMINÁŘ: Právní pomoc nesvéprávným a osobám s postižením

14. října 2021, Praha. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

ONLINE SEMINÁŘ: Zastupování nezletilých dětí

26. října 2021, Praha. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Aktuální rozhodovací praxe - podmínky pro vynesení meritorního rozhodnutí

26. listopadu 2021, Ústí nad Labem, budova Fakulty zdravotních studií UJEP. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi