Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Vzdělávací akce ČAK

 

Katastr nemovitostí aktuálně, prakticky a v souvislostech

26. března 2020, Praha 1, palác Dunaj. SEMINÁŘ SE NEBUDE KONAT. Je zrušen v návaznosti na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ze dne 10.3.2020.

Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení

26. března 2020, Brno, přednáškový sál VOP. SEMINÁŘ SE NEBUDE KONAT. Je zrušen v návaznosti na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ze dne 10.3.2020.

Zákoník práce v r. 2020, novely, aktuality, výkladové trendy

2. dubna 2020 - seminář se v tomto termínu NEKONÁ a je přeložen na 10. září 2020. POZOR změna místa konání: PRAHA 2 - Nové Město, MYSLÍKOVA 258/8. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Velká novela zákona o obchodních korporacích - změny v obecné části společné pro všechny obchodní korporace

2. dubna 2020, Brno, přednáškový sál VOP. SEMINÁŘ SE BUDE KONAT V NÁHRADNÍM TERMÍNU, který bude zveřejněn.

Výjezdní zasedání pro advokáty regionu Západní Čechy "Advokátní Klostermannka 2020"

3.- 5. dubna 2020, Modrava, hotel Klostermannova chata. SEMINÁŘ SE NEBUDE KONAT. Je zrušen v návaznosti na usnesení vlády č. 72/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, a rozhodnutí, které přijala Česká advokátní komora.

Povinnosti advokátů dle AML předpisů

8. dubna 2020, Praha 1, palác Dunaj. SEMINÁŘ SE NEBUDE KONAT. Je zrušen v návaznosti na usnesení vlády č. 72/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, a rozhodnutí, které přijala Česká advokátní komora.

Aktuální otázky společného jmění manželů

15.- 16. dubna 2020, České Budějovice, Střední škola polytechnická. SEMINÁŘ SE BUDE KONAT V NÁHRADNÍM TERMÍNU, který bude zveřejněn.

Výběr z aktuální ústavněprávní judikatury a civilní judikatury Nejvyššího soudu a odvolacích soudů

16. dubna 2020, Brno, přednáškový sál VOP. SEMINÁŘ SE NEBUDE KONAT. Je zrušen v návaznosti na usnesení vlády č. 72/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, a rozhodnutí, které přijala Česká advokátní komora.

Smlouva o dílo

16. dubna 2020, Praha 1, palác Dunaj. SEMINÁŘ SE NEBUDE KONAT. Je zrušen v návaznosti na usnesení vlády č. 72/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, a rozhodnutí, které přijala Česká advokátní komora.

Smluvní sankce a jejich optimalizace

23. dubna 2020, Brno, přednáškový sál VOP. SEMINÁŘ SE NEBUDE KONAT. Je zrušen v návaznosti na usnesení vlády č. 72/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, a rozhodnutí, které přijala Česká advokátní komora.

Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům

23. dubna 2020, Praha 1, palác Dunaj. SEMINÁŘ SE NEBUDE KONAT. Je zrušen v návaznosti na usnesení vlády č. 72/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, a rozhodnutí, které přijala Česká advokátní komora.

Aktuální otázky trestního práva v praxi a legislativě

24.- 26. dubna 2020, Ostravice, Hotel Sepetná. SEMINÁŘ SE NEBUDE KONAT. Je zrušen v návaznosti na usnesení vlády č. 72/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, a rozhodnutí, které přijala Česká advokátní komora.

Cochemská praxe: Úvod do interdisciplinární spolupráce

5. května 2020, Brno, přednášková místnost pobočky ČAK v Brně, Kleinův palác. SEMINÁŘ SE NEBUDE KONAT. Je zrušen v návaznosti na usnesení vlády č. 72/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, a rozhodnutí, které přijala Česká advokátní komora.

Vypořádání podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů z pohledu aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR

14. května 2020, Brno, přednáškový sál VOP. JSEMINÁŘ SE NEBUDE KONAT. Je zrušen v návaznosti na usnesení vlády č. 72/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, a rozhodnutí, které přijala Česká advokátní komora.

Vnitrostátní únos aneb protiprávní změny bydliště dítěte jedním z rodičů

21. května 2020, Praha 10-Vršovice, Justiční areál Na Mičánkách, 28. pluku 29B, dražební sál. SYMPOZIUM SE NEBUDE KONAT. Je zrušeno z důvodu aktuálního vývoje situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 v ČR.

Insolvence v roce 2020

26. května 2020, Ústí nad Labem, budova Fakulty zdravotních studií UJEP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Sporná a nejasná pravidla zákona o zadávání veřejných zakázek a pokusy o praktická řešení pro advokátní praxi

27. května 2020, na nové adrese přednáškového sálu: Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8. Jsou volná místa, můžete se přihlásit.

Rekodifikace trestního řízení - řízení před soudem prvního stupně

28. května 2020, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Vybrané otázky insolvenčního řízení - pro advokáty

28. května 2020, budova Krajského soudu v Hradci Králové, přednášková místnost č. 14. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Insolvenční právo 2020 (koncepční změny oddlužení spotřebitelů, aktuální otázky řešení úpadku podnikatelů)

4. června 2020, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Sousedská práva v teorii i judikatuře

4. června 2020, na nové adrese přednáškového sálu: Praha 2-Nové Město, Myslíkova 8. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Aktuální otázky dědického práva

10. června 2020, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Velká novela zákona o obchodních korporacích - změny týkající se výlučně SRO

11. června 2020, na nové adrese přednáškového sálu: Praha 2-Nové Město, Myslíkova 8. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Velká novela zákona o obchodních korporacích - změny v obecné části společné pro všechny obchodní korporace

18. června 2020, na nové adrese přednáškového sálu: Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Vypořádání podílového spoluvlastnictví a SJM z pohledu aktuální rozhodovací praxe NS ČR

24. června 2020, na nové adrese přednáškového sálu: Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Výběr z aktuální judikatury Ústavního soudu a civilní judikatury vyšších soudů

25. června 2020, na nové adrese přednáškového sálu: Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Velká novela zákona o obchodních korporacích - změny týkající se výlučně SRO

25. června 2020, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi