Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Vzdělávací akce ČAK

 

Hojivá advokacie nejen pro rodinné advokáty

12. prosince 2019, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Vybrané otázky věcných práv v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR

17. prosince 2019, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Advokátní tarif dnes a zítra

17. prosince 2019, Ústí nad Labem, budova Fakulty zdravotních studií UJEP

Výběr z obchodněprávní judikatury za rok 2019

19. prosince 2019, Brno, přednášková místnost pobočky ČAK, Kleinův palác

(náhradní termín za 12. prosince 2019, změna místa konání)

Aktuální rozhodování v kárné praxi advokátů, nové druhy kárných opatření

7. ledna 2020, Brno, přednášková místnost pobočky ČAK. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Dítě v rozvodovém řízení

9. ledna 2020, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Pronájem bytů a nebytových prostor

16. ledna 2020, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Počítání času, promlčení práva

16. ledna 2020, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Advokát a Komora aneb proč ji nezatracovat

POZOR! Seminář se bude konat 21. ledna 2020, Praha 1, palác Dunaj. Původní termín 11. prosince 2019 je zrušen. Na lednový termín jsou ještě volná místa. Můžete se přihlašovat.

Žaloba a dispozice s předmětem řízení

23. ledna 2020, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Cochemská praxe: Úvod do interdisciplinární spolupráce

23. ledna 2020, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Aktuální otázky exekučního řízení

30. ledna 2020, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Vybrané otázky věcných práv v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu ČR

6. února 2020, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Věci péče soudu o nezletilé - ústavněprávní aspekty a současné trendy v soudní praxi

6. února 2020, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Odčinění újmy na přirozených právech člověka a jiné nemateriální újmy z pohledu soudce Ústavního soudu ČR

13. února 2020, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Právní souvislosti manželství

13. února 2020, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Aktuální otázky z účinné úpravy SRO a AS (dle stavu před velkou novelou)

20. února 2020, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Právo na spravedlivý proces v judikatuře ÚS ČR a rozhodovací praxe ÚS ČR ve vazebním řízení

20. února 2020, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Vývojová psychologie dítěte pro advokáty

27. února 2020, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Vybrané otázky věcných práv v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu ČR

4. března 2020, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Velká novela zákona o obchodních korporacích - změny v obecné části společné pro všechny obchodní korporace

12. března 2020, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Katastr nemovitostí aktuálně, prakticky a v souvislostech

26. března 2020, Praha 1, palác Dunaj. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi