Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

 • FOO
 • FOO
 • FOO

Zapojte se do projektu Advokáti do škol

Záštitu projektu České advokátní komory Advokáti do škol udělili ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová (ZDE) a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (ZDE).

O co jde: Podstatou projektu je dobrovolné a bezplatné zapojení advokátů do vzdělávání školáků na druhém stupni základních a třetím stupni středních škol. Cílovou skupinou jsou žáci 7. až 9. tříd, event. středních škol a učilišť. Obvyklá délka diskuse se žáky a studenty je jedna až tři hodiny. Do projektu Komora zařadí bezúhonné zájemce, o jejichž osobních vlastnostech, odborné úrovni a pozitivním vztahu k advokacii nemá pochybnosti.

Pro koho je projekt určen: Pro advokáty s pedagogickými schopnostmi, kteří mají zájem předat žákům a studentům své zkušenosti a zlepšit jejich právní povědomí.

Co má advokát udělat, aby se do projektu zapojil: Přihlásit se do projektu (kontakt na stránce níže). Po zařazení do seznamu zapojených advokátů kontaktovat školy a nabídnout své schopnosti. Zaregistrovat se neformálním mailem na níže uvedené adrese. Podle svých časových možností reagovat na poptávku ze strany škol.

Co má učinit škola, pokud má zájem o návštěvu, diskusi či besedu s advokátem: Kontaktovat některého ze zapojených advokátů se sídlem ve svém regionu s prosbou o seminář či besedu.

Doprovodné materiály: Informační leták pro studenty a žáky, leták pro odbornou veřejnost a 5x komiks nakreslený advokátkou Mgr. Andreou Jarolímkovou podle scénářů advokátů. Komiksy jsou součástí komplexní stostránkové doprovodné publikace k projektu s doporučeními, metodikou, povídkami, fejetony, příběhy a dalšími inspiračními zdroji, kterou v tomto období dokončujeme. Pracovní a podkladové materiály, které najdete na této stránce zcela dole, slouží jako inspirace pro advokáty a školy. Řadu užitečných informací a doporučení lze najít i v prezentaci psychologia PhDr. Oswalda Schorma z posledního semináře pro advokáty zapojené do projektu.

O čem byste měli či mohli se studenty a žáky hovořit (témata k diskusi, k využití a pro inspiraci):

A. Obecná témata:

 1. Kdo a jak tvoří právo (volby, parlament, zákony, Sbírka zákonů)
 2. Člověk má práva a povinnosti (kde se berou - Ústava, listina, právní normy, morálka)
 3. Co chci, co můžu, co smím, co nesmím (volby, svoboda, odpovědnosst, závazek, smluvní volnost, právo říct NE)
 4. Rodina je základ státu (Všechno začíná a končí v rodině. Nefunguje-li, zákon mnoho nenapraví, jen zasahuje v případech nejkřiklavějších.)
 5. Dítě a jeho práva (participační právo, práva a povinnosti, střídavá péče, rodičovská odpovědnost apod.)
 6. Člověk jako společenský tvor (Paradox svobody, která začíná a končí tam, kde se střetává se svobodou jiného člověka. Role povinnosti a její dvojjedinost s právem. Mají roboti právo mít svá práva?)
 7. Závazky (jak se uzavírají smlouvy, jak se nezadlužovat, jak se vymáhá právo, smlouvy mají být plněny)
 8. Advokát - notář - státní zástupce - exekutor - soudce
 9. Simulovaný soudní proces - lze uskotečnit ve dvojici se soudcem
 10. Pracovní právo (věková hranice, smlouvy, pokyny nadřízených, odpovědnost, škoda, pracovní podmínky mladistvých)
 11. Administrativa a správa (pasy a občanské průkazy, evidence vozidel, katastr nemovitostí).
 12. Trestní odpovědnost (věková hranice, trestání, výkon trestu, vazba, zadržení)
 13. Mediace, soud, arbitráž, mimosoudní řešení sporů
 14. Jaká témata vás zajímají, co je pro vás palčivé, akutní, co vás zaujalo z práva obecně, práv a povinností, z veřejně diskutovaných témat (téma podle zadání školy, žáků, studentů).

B. Témata vhodná pro první stupeň základních škol (8-12 let):

 1. Smlouvy mohou uzavírat i děti, zavazuje i ústní smlouva
 2. Dluhy se mají platit, složenky nepatří do koše
 3. Dohoda je vždy lepší než soudní spor
 4. Dítě má právo na informaci a vyslovit svůj názor, i dítě má právo říci NE.

C. Témata vhodná pro druhý stupeň středních škol (15-18 let):

 1. Volby, přímá a nepřímá demokracie, jak může jednotlivec ovlivnit řízení státu
 2. Listina základních práv a svobod, Ústava, základní lidská práva
 3. Právo přeje bdělým - jak nebýt lhostejný
 4. Právo na obhajobu, presumpce neviny.

Na čem dále ČAK pracuje: Dokončujeme dvě doprovodné publikace k projektu, které jsme připravili ve spolupráci se Soudcovskou unií, Nejvyšším soudem, Unií státních zástupců, Notářskou komorou a Exekutorskou komorou. Publikace budou zájemcům k dispozici v září 2020. Sledujte webové stránky ČAK a Advokátní deník.

Seznamy advokátů, zapojených do projektů ADŠ a ADDD, rozdělené dle krajů České republiky, naleznete ZDE.

Nejčastěji kladené otázky.


Máte za sebou diskusi se žáky nebo studenty? Podejte nám zpětnou vazbu a vyplňte krátký dotazník ZDE.

Osoby pověřené projektem:

 • Ing. Lenka Matoušková (tel.: 273 193 250, e-mail: matouskova@cak.cz) - kontaktní osoba pro zájemce o zapojení do projektu

 • JUDr. ICLic. Ronald Němec, Ph.D. (mobil: 603971171, nemec@nemeclegal.cz)

Nevíte si rady, jak začít? Potřebujete poradit? Chcete vidět vzorovou hodinu? Podrobnější informace vám poskytne JUDr. ICLic. Ronald Němec.


 

Právní desatero pro žáky, studenty a učitele, pdf 2729kB
Doprovodná publikace pro advokáty zapojené do projektu, pdf 3436kB
Komiks: Jak Katku dostal dětský dluh, pdf 830kB
Komiks: Nejlepší je se dohodnout, pdf 640kB
Komiks: Story o slově, pdf 614kB
Komiks: S kým si vlastně píšeme, pdf 699kB
Komiks: Ozvi se včas, pdf 646kB
Komiks: Není právník jako právník, pdf 631kB
AdŠ leták pro studenty a žáky, pdf 230kB
AdŠ leták pro odbornou veřejnost, pdf 297kB
Výzkum: Hodnotové orientace dětí ve věku 6 - 15 let, pdf 6836kB
prof. Šulová: Morálně etický vývoj dítěte, pdf 347kB
Prezentace prof. Šulové k semináři ADŠ a ADDD 30.5.2023, pdf 277kB
Psychologické minimum – PhDr. Oswald Schorm, pptx 6184kB
Filmy s právnickou problematikou, pdf 132kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi