Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

5. sněm České advokátní komory

Vážené kolegyně, vážení kolegové!
Prostřednictvím Bulletinu advokacie a Věstníku se k Vám již dostala informace, že na den 16. 10. 2009 byl představenstvem ČAK svolán

5. sněm advokátů České republiky.

Stavovské předpisy stanoví, kde a jakým způsobem se zveřejňují skutečnosti týkající se sněmu. Nad rámec tohoto povinného oficiálního zveřejňování budou aktuální materiály ke sněmu zveřejněny i na webových stránkách ČAK, právě v této dočasně zřízené rubrice, neboť tento způsob není závislý na dodacích lhůtách vydavatelů.

Věříme, že zvolený postup přispěje k lepší informovanosti o přípravě sněmu, a tím i k Vaší hojné účasti.

JUDr. Ladislav Krym
tajemník České advokátní komory  

Předsněmovní speciál, pdf 3179kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi