Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Rámcový program 5. sněmu ČAK

Vážené kolegyně,
vážení kolegové
,

představenstvo České advokátní komory svolává 5. sněm České advokátní komory na den 16. října 2009 v Praze. Na sněm jste srdečně zváni.

Místo konání sněmu: Kongresové centrum Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9 – Vysočany
Dopravní spojení: trasa metra B – stanice Vysočanská
doprava autem – viz mapka na webových stránkách hotelu – www.cchp.cz, rubrika Kontakt


Rámcový program sněmu
(bude upřesněn ve zvláštním sněmovním BA č. 9/2009)

8.00 – 12.00 Prezence účastníků sněmu
9.00 – 17.00 Pracovní jednání sněmu
• zahájení sněmu
• zpráva o počtu přítomných advokátů
• schválení pořadu jednání sněmu
• volba předsednictva sněmu a jednotlivých komisí sněmu (volební, mandátová, návrhová)
• úvodní slovo předsedy ČAK
• vystoupení hostů
• zahájení voleb do orgánů Komory (představenstvo, kontrolní rada, kárná komise) v průběhu pracovní části sněmu (cca 11 až 13 hodin)
• vystoupení předsedy kontrolní rady
• vystoupení předsedy kárné komise
• vystoupení předsedy zkušební komise
• předložení návrhů jednotlivých usnesení sněmu, návrhy na usnesení z pléna, rozprava k jednotlivým návrhům s následujícím hlasováním o jednotlivých návrzích
• ukončení voleb
• obecná rozprava
• zpráva návrhové komise
• zpráva volební komise o výsledku voleb do orgánů Komory
• zakončení pracovní části sněmu

20.00 Společenská část sněmu

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi