Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Advokáti do škol – nejčastější otázky a odpovědi

Dotaz: Co musím udělat, mám-li zájem se do projektu zapojit?
Odpověď: Podívejte se na naše webové stránky Advokáti do škol, a pokud souzníte s ideovou myšlenkou projektu, pošlete nám své kontakty (email: matouskova@cak.cz).
My Vás zařadíme do seznamu, který 4x ročně schvaluje představenstvo ČAK a Vy pak můžete kontaktovat libovolnou školu a dohodnout se na semináři či diskusi se žáky a studenty.

Dotaz: Co když projekt zaujme ředitele škol nebo pedagogy?
Odpověď: Na našich webových stránkách je k dispozici jmenný seznam advokátů s regiony, v nichž působí. Můžete sami kontaktovat advokáta z Vašeho regionu a individuálně se s ním domluvit. Pokud žádného advokáta neznáte, můžete kontaktovat Ing. Lenku Matouškovou (matouskova@cak.cz), která žádost školy o návštěvu advokáta rozešle advokátům příslušného regionu.

Dotaz: Má Komora k dispozici nějaké materiály, které může advokát k projektu či při přednášení využít?
Odpověď: Komora advokátům nabízí komiksy namalované advokátkou Mgr. Andreou Jarolímkovou podle scénářů advokátů a základní informace (leták pro studenty a leták pro pedagogy). V současné době dokončujeme publikaci, která poslouží zapojeným advokátům i jako metodická příručka. Měla by být k dispozici počátkem roku 2020.

Dotaz: Jak seminář pro žáky a studenty vypadá?
Odpověď: Záleží na domluvě se školou. Seminář obvykle trvá jednu až dvě vyučovací hodiny. V první hodině hovoří advokát a představuje téma, na kterém se dohodne se školou, ve druhé hodině reaguje na dotazy žáků. Někteří zapojení advokáti jsou schopni ve spolupráci se soudci uskutečnit i simulovaný soudní proces.

Dotaz: Kdo seminář platí?
Odpověď: Jde o aktivitu, která vychází z činnosti advokáta pro bono, a proto ji advokáti vykonávají bezplatně a ve svém volném čase.

Máte ještě další dotazy? Odpoví vám Ing. Lenka Matoušková (tel.: 273 193 250, e-mail: matouskova@cak.cz)


 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi