Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

EVROPSKÉ PROJEKTY

ČAK se zapojuje do rozličných evropských projektů, a to s různými partnery, především advokátními komorami, vzdělávacími institucemi (např. ERA), či Radou Evropy (program HELP).  Jedním z hlavních partnerů je též Nadace evropských advokátů (ELF), která realizuje projekty zaměřující se na výkon advokacie, rozvoj práva a praxe v souvislosti s právním státem a výkonem spravedlnosti a rovněž rozvoj práva jako takového, a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Prostřednictvím své činnosti Nadace evropských advokátů podporuje cíle, hodnoty a související politiky evropských advokátů vytvořené Radou evropských advokátních komor (CCBE).

 

Název projektu

 

 

Partneři projektu

Obsah projektu

Časové rozmezí projektu

Přijatelnost stížnosti k ESLP

ČAK a Rada Evropy (program HELP)

Seminář přijatelnost stížností k ESLP – lidská práva

2013

ERA - EU charter  on fundamental rights

ERA, ČAK, další instituce

Seminář zaměřený na EU Charter

Duben 2016

Ochrana osobních údajů a práva na soukromí

 

ČAK, SAK, Rada Evropy (HELP ve 28)

Ochrana osobních údajů a práva na soukromí z pohledu lidských práv

leden – březen 2017

 

ERA – Nařízení EU o rodinném a dědickém právu a jeho aplikaci

 

ERA, ČAK, další instituce

Seminář o nařízení EU o rodinném a dědickém právu a jeho aplikaci

Prosinec 2017

Evropská vzdělávací platforma

CCBE, ČAK, další evropské advokátní komory

Vzdělávací portál pro umísťování vzdělávacích akci zaměřených na evropské právo (součástí portálu e-Justice)

2013 – 2019

 

Projekt Lesbos

CCBE, ČAK, další evropské advokátní komory

Vysílaní advokátů na řecký ostrov Lesbos za účelem poskytování právní pomoci migrantům

2016 – 2018

Erasmus – výměna studentů

Barcelonská advokátní komora, ČAK

Dva španělští studenti byli umístěni do českých advokátních kanceláři na dvouměsíční studijní pobyt

2017-2018

Projekt mezinárodní výměny advokátů (LAWYEREX)

 

ELF, ČAK, další evropské komory

Dvoutýdenní výměnné stáže advokátů a koncipientů

2019 - 2021 

Practical Law

 

Polská nadace, ČAK, další evropské komory

4 denní seminář pro advokáty a advokátní koncipienty  v anglickém jazyce  zaměřený na evropské právo

Červen 2018

 

 

ERA –  basic computer forensic skills for EU legal practitioners

ERA, ČAK, další instituce

 

Seminář se uskuteční v roce 2020

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi