Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

HELP - Evropský Program pro vzdělávání právních profesionálů v oblasti lidských práv

 

Program HELP Rady Evropy (Human Rights Education for Legal Professionals) je platformou poskytující kurzy ve formě e-learningu zaměřené na lidská práva. U tohoto způsobu vzdělávání se kurzy dělí na kurzy vedené tutorem (tzv. distance learning) v národním jazyce a samostudium (self-learning) v různých jazykových mutacích, především v anglickém jazyce.

 

 

Rada Evropy spouští zdarma online školení k Evropské úmluvě ochraně lidských práv

Informační video o HELP ve 28

Program HELP je zaměřen zejména na soudce, státní zástupce, advokáty a jiné právníky ze zemí Rady Evropy, kteří ve své profesi aplikují Evropskou úmluvu o lidských právech.

HELP je jedinou pan-evropskou sítí sdružující národní vzdělávací instituce soudců, státních zástupců a advokátů ze všech 47 členských států Rady Evropy poskytující vzdělávání a metodologii v oblasti lidských práv prostřednictvím e-learningové platformy.

Programu HELP ve 47 se mohou účastnit právní profesionálové ze všech 47 členských států Rady Evropy.

Programu HELP ve 28, financovaného zčásti Evropskou unií, mohou využít pouze občané členských států Evropské unie.

České FACEBOOKOVÉ stránky HELP

ONLINE KURZY pod vedením českého tutora

Česká advokátní komora prostřednictvím Odboru mezinárodních vztahu s HELP úzce spolupracuje a pořádá i distanční online kurzy pro české advokáty.

Ostatní ONLINE KURZY

Zájemci o online kurzy HELP mohou vybírat z celé nabídky kurzů zde: http://help.elearning.ext.coe.int/

První česko-slovenský distanční e-learningový kurz HELP Rady Evropy

Výroční konference HELP 2017

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi