Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Příspěvek na činnost Komory za rok 2022

Výše příspěvku advokáta na činnost Komory za rok 2022 činí

a) 10 600 Kč, 
b) 3 800 Kč, byl-li advokátovi pozastaven výkon advokacie, 
c) 1/12 příspěvku uvedeného v bodě a) za každý i započatý kalendářní měsíc daného kalendářního roku, byl-li advokát zapsán do seznamu advokátů v průběhu roku 2022, a to za podmínky, že k zápisu došlo do šesti měsíců od složení advokátní zkoušky. Výše příspěvku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
d) 5 300 Kč, byl-li advokát zapsán do seznamu advokátů po 30. červnu 2022 a nejde-li o případ dle bodu c).

Příspěvek je splatný do 20. ledna 2022.

Byl-li advokát zapsán do seznamu advokátů po 20. lednu 2022, je příspěvek splatný do jednoho týdne ode dne zápisu. Tato lhůta platí při změnách v průběhu roku a u všech plateb.
 

Příspěvek na činnost Komory a odvod do sociálního fondu Komory se platí převodem na účet Komory č. 12432011/0100 . Při platbě převodním příkazem je třeba uvést variabilní symbol, kterým je číslo nerozdělené pomlčkou nebo lomítkem, sestávající ze čtyřmístného čísla roku, na který je příspěvek nebo odvod placen, a pětimístného registračního čísla advokáta.
Příklad: Variabilní symbol advokáta s registračním číslem 04876 pro rok 2022 je 202204876.

 

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi