Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Příspěvek na činnost Komory za rok 2020

Výše příspěvku advokáta na činnost Komory za rok 2020 činí

a) 10 600 Kč,
b) 3 800 Kč, byl-li advokátovi pozastaven výkon advokacie,
c) 5 300 Kč, byl-li advokát zapsán do seznamu advokátů po 30. červnu 2020.

Příspěvek je splatný do 20. ledna 2020.

Byl-li advokát zapsán do seznamu advokátů po 20. lednu 2020, je příspěvek splatný do jednoho týdne ode dne zápisu. Tato lhůta platí při změnách v průběhu roku a u všech plateb.

Příspěvek na činnost Komory a odvod do sociálního fondu Komory se platí převodem na účet Komory č. 12432011/0100 . Při platbě převodním příkazem je třeba uvést variabilní symbol, kterým je číslo nerozdělené pomlčkou nebo lomítkem, sestávající ze čtyřmístného čísla roku, na který je příspěvek nebo odvod placen, a pětimístného registračního čísla advokáta.
Příklad: Variabilní symbol advokáta s registračním číslem 04876 pro rok 2020 je 202004876 .

 

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi