Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Odvod do sociálního fondu Komory za rok 2022

Výše odvodu advokáta do sociálního fondu Komory za rok 2022 činí


a) 500 Kč,
b) 250 Kč, byl-li advokát zapsán do seznamu advokátů po 30. červnu 2022,
c) odvod neplatí advokáti, kterým byl pozastaven výkon advokacie.

Odvod je splatný do 20. ledna 2022.

Byl-li advokát zapsán do seznamu advokátů po 20. lednu 2022, je odvod splatný do jednoho týdne ode dne zápisu.
Výše a splatnost příspěvku na činnost Komory a odvodu do sociálního fondu Komory se vztahuje rovněž na usazené evropské advokáty a advokáty zapsané do seznamu advokátů podle § 5a zákona o advokacii.
Příspěvek na činnost Komory a odvod do sociálního fondu Komory se platí převodem na účet Komory č. 12432011/0100. Při platbě převodním příkazem je třeba uvést variabilní symbol, kterým je číslo nerozdělené pomlčkou nebo lomítkem, sestávající ze čtyřmístného čísla roku, na který je příspěvek nebo odvod placen, a pětimístného registračního čísla advokáta.
Příklad: Variabilní symbol advokáta s registračním číslem 04876 pro rok 2022 je 202204876.
 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi