Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Zastoupení podnikatele

Datum konání: 06.06.2022, 9:00

Přednášející: JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D., katedra obchodního práva PF UK

Seminář (kód 522)

Pořádá: Pražské sdružení Jednoty českých právníků

Informace o přihlášení na vzdělávací akce:

Přihlášky na semináře a odpolední přednášky se podávají pomocí formuláře na webových stránkách www.jednotaceskychpravniku.cz nebo zasláním vyplněné přihlášky na e-mail: info@jednotaceskychpravniku.cz .

Přihlašovací údaje obdržíte před konáním vzdělávací akce na Váš e-mail.

Účastnický poplatek je třeba uhradit tak, aby úhrada byla připsána na účet Pražského sdružení Jednoty českých právníků číslo 106 231 472/0300 nejpozději do úterý týdne předcházejícího konání přednášky. Jako variabilní symbol uveďte číselný kód přednášky, do informace pro příjemce uveďte své jméno.
Účast na přednáškách uznává Česká advokátní komora jako součást odborné přípravy k advokátním zkouškám.

Zpět na kalendář akcí
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi